ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ІМЕНІ В.Я. ЮР’ЄВА
Національної академії аграрних наук України

Оголошено конкурс на заміщення вакантних наукових посад

Інститут рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН оголошує конкурс на заміщення наступних наукових посад:

Лабораторія генетики, біотехнології та якості: молодший науковий співробітник; науковий співробітник

Лабораторія інтродукції та зберігання генетичних ресурсів рослин: старший науковий співробітник

Лабораторія генетичних ресурсів зернобобових і круп’яних культур: провідний науковий співробітник

Лабораторія селекції та фізіології пшениці: молодший науковий співробітник; науковий співробітник

Сектор стійкості до абіотичних чинників: завідувач сектору; науковий співробітник

Лабораторія селекції та генетики ячменю: старший науковий співробітник

Лабораторія селекції зернобобових культур: 2 посади науковий співробітник

Лабораторія селекції та генетики соняшнику: головний науковий співробітник; молодший науковий співробітник

Лабораторія насінництва та насіннєзнавства: провідний науковий співробітник

Відділ рослинництва та сортовивчення: провідний науковий співробітник; молодший науковий співробітник

Відділ науково-методологічного забезпечення та інтелектуальної власності: старший науковий співробітник

 

Для участі у конкурсі необхідно подати наступні документи:

  • - заява на участь у конкурсі
  • - особовий листок з обліку кадрів
  • - копії дипломів про: вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання
  • - виробничу характеристику
  • - список наукових праць.

Документи подаються у одному примірнику, приймаються за адресою 61060, м. Харків, проспект Московський, 142 (Відділ кадрів) протягом 1 місяця після опублікування оголошення.