ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ІМЕНІ В.Я. ЮР’ЄВА
Національної академії аграрних наук України

Звіти за 2021 рік з програм наукових досліджень ПНД 16 «Соняшник» та ПНД 17 «Генетичні ресурси рослин»

3 лютого 2022 року в Національній академії аграрних наук України, Відділення Рослинництва було заслухано звіти за 2021 рік з програм наукових досліджень ПНД 16 «Соняшник» – Макляк Катерина Миколаївна та ПНД 17 «Генетичні ресурси рослин» – керівник Рябчун Віктор Кузьмич (Інститут рослинництва імені В.Я. Юр´єва НААН), підпрограма 2 ПНД 17 «Помологія» – керівник Юрик Лариса Степанівна (Дослідна станція помології імені Л.П. Симиренка ІС НААН).

Роботі виконавців ПНД 16 і ПНД 17 дана позитивна оцінка. Було зроблено пропозиції з подальшого покращення діяльності установ Системи генетичних ресурсів рослин України зі збагачення, збереження, вивчення та використання світових генетичних ресурсів рослин для виробництва продовольства та ведення сільського господарства в Україні.