ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ІМЕНІ В.Я. ЮР’ЄВА
Національної академії аграрних наук України

Засідання Загальних зборів Відділення рослинництва Національної академії аграрних наук України

13 квітня члени Відділення рослинництва НААН директор Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН, член-кореспондент НААН Кобизєва Любов Никифорівна і керівник відділу селекційно-насінницьких технологій, академік НААН Кириченко Віктор Васильович прийняли участь у засіданні Загальних зборів Відділення рослинництва Національної академії аграрних наук України.

На засіданні було обговорено підсумки діяльності науково-дослідних установ Відділення рослинництва за 2016-2020 рр., визначено основні завдання на перспективу та затверджено план роботи на 2021 рік.

Віце-президентом НААН, академіком Роїком М.В. було представлено наукову доповідь «Про організацію досліджень науковими установами Відділення рослинництва у зв’язку з приєднанням України до Європейского зеленого курсу ЄС», за результатами обговорення якої прийнято рішення про розширення досліджень у сфері насінництва та активізацію роботи, спрямованої на участь у грантових проєктах Європейського дослідницького простору «Горизонт Європа».

На засіданні заслухано і затверджено звіти членів Відділення рослинництва академіків НААН Мусієнка М.М., Мельничука М.Д., Хоменка І.І. та член-кореспондента НААН Файта В.І. про наукову діяльність. Загальними зборами затверджено рішення введення до складу Відділення рослинництва НААН почесного члена НААН, академіка НАНУ Моргуна В.В.