ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ІМЕНІ В.Я. ЮР’ЄВА
Національної академії аграрних наук України

Засідання координаційно-методичної ради програми наукових досліджень НААН 16 "Соняшник" (головна установа – Інститут рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН)

14 квітня 2021 року в дистанційному режимі (он-лайн) проведено засідання координаційно-методичної ради програми наукових досліджень НААН 16 "Соняшник" (головна установа – Інститут рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН).

На засіданні були присутні керівники та відповідальні виконавці завдань ПНД шести науково-дослідних установ НААН. Засідання відкрив голова координаційно-методичної ради, академік НААН, доктор с.-г. наук, професор Віктор Васильович Кириченко.

На засіданні обговорено, уточнено та затверджено робочі програми на 2021 рік за фундаментальними (3) і прикладними дослідженнями (13). Внесено пропозиції щодо покращення якості досліджень, роботи координаційно-методичної ради. Прийнято рішення щодо продовження роботи зі створення спільних гібридів соняшнику з використанням генетичних плазм різного походження,  покращення методичного супроводу виконання досліджень, посилення роботи з рекламування наукових розробок серед агропідприємств різних форм власності.