ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ІМЕНІ В.Я. ЮР’ЄВА
Національної академії аграрних наук України

Захист кандидатської дисертації Шовкової Оксани Володимирівни

20 квітня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01 при Інституті рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН (он-лайн) відбувся захист дисертації Шовкової Оксани Володимирівни на тему: «Формування продуктивності сої залежно від строків сівби та мінерального живлення в умовах лівобережної частини Лісостепу України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво.

Науковий керівник - доктор сільськогосподарських наук, професор, Шевніков Микола Янаєвич

Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Рябчун Наталія Іванівна; кандидат сільськогосподарських наук, доцент Огурцов Євгеній Миколайович.

Вітаємо Оксану Володимирівну з успішним захистом кандидатської дисертації! Бажаємо міцного здоров’я, щастя, благополуччя і нових наукових досягнень!