ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ІМЕНІ В.Я. ЮР’ЄВА
Національної академії аграрних наук України

Захист кандидатської дисертації Минець Тетяни Василівни

11 травня 2021 року  відбувся прилюдний захист дисертації Минець Тетяни Василівни на тему: «Пилкоутворююча здатність та якість пилку соняшника і створення автофертильних ліній з високою комбінаційною здатністю», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».

Науковий керівник доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Кириченко Віктор Васильович, керівник відділу новітніх селекційно-насінницьких технологій та сортовивчення Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Лавриненко Юрій Олександрович, головний науковий співробітник відділу селекції Інституту зрошуваного землеробства НААН

доктор сільськогосподарських наук, професор Ващенко Володимир Васильович, завідувач кафедри селекції і насінництва Дніпровського державного аграрно-економічного університету МОН України

 

Вітаємо Тетяну Василівну з успішним захистом кандидатської дисертації! Бажаємо міцного здоров’я, щастя, благополуччя і нових наукових досягнень!