ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ІМЕНІ В.Я. ЮР’ЄВА
Національної академії аграрних наук України

Захист кандидатської дисертації Капустян Марини Вікторівни

27 квітня 2021 року в Інституті рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01 (он-лайн) відбувся прилюдний захист дисертації Капустян Марини Вікторівни на тему: «Селекційна цінність інбредних ліній кукурудзи, створених на основі різноманітного вихідного матеріалу», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.05 селекція і насінництво.

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Чернобай Лариса Миколаївна.

Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Сергієнко Оксана Володимирівна; кандидат сільськогосподарських наук, доцент Криворученко Роман Володимирович.

Вітаємо Марину Вікторівну з успішним захистом кандидатської дисертації і бажаємо міцного здоров’я, сімейного щастя, здійснення мрій, нових наукових здобутків і успіхів з їх впровадження!