ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ІМЕНІ В.Я. ЮР’ЄВА
Національної академії аграрних наук України

Захист кандидатської дисертації Гусенкової Олесі Володимирівни

20 липня 2021 року в Інституті рослинництва імені В.Я. Юр'єва НААН відбувся прилюдний захист дисертації Гусенкової Олесі Володимирівни на тему: «Морфо-генетичний прояв кількісних ознак пшениці озимої в умовах Лісостепу України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».

Науковий керівник доктор сільськогосподарських наук, професор Тищенко Володимир Миколайович, завідувач кафедри селекції, насінництва та генетики Полтавської державної аграрної академії МОН України

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Леонов Олег Юрійович, завідувач лабобраторії селекції та фізіології пшениці Інституту рослинництва імені В.Я. Юр'єва НААН

кандидат сільськогосподарських наук, доцент Криворученко Роман Володимирович, доцент кафедри генетики, селекції та насінництва Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва МОН України

Вітаємо Олесю Володимирівну з успішним захистом кандидатської дисертації і бажаємо міцного здоров’я, здійснення мрій, нових наукових здобутків і успіхів з їх впровадження!