ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ІМЕНІ В.Я. ЮР’ЄВА
Національної академії аграрних наук України

Захист кандидатської дисертації Гопцій Валентини Олександрівни

27 квітня 2021 року в Інституті рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01 (он-лайн) відбувся прилюдний захист дисертації Гопцій Валентини Олександрівни на тему: «Морфофізіологічні та анатомічні особливості сучасного генофонду пшениці м’якої озимої та їх використання в селекції на продуктивність», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.05 селекція і насінництво.

Науковий керівник – кандидат сільськогосподарських наук, доцент Криворученко Роман Володимирович.

Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, професор Тищенко Володимир Миколайович; доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Сергієнко Оксана Володимирівна.

Вітаємо Валентину Олександрівну з успішним захистом кандидатської дисертації! Приміть найкращі побажання міцного здоров’я, сімейного щастя, благополуччя та значних успіхів у подальшій науково-педагогічній роботі!