ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ІМЕНІ В.Я. ЮР’ЄВА
Національної академії аграрних наук України

Захист кандидатської дисертації Деревянко Ірини Олександрівни

11 травня 2021 року в Інституті рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01 (он-лайн) відбувся прилюдний захист дисертації Деревянко Ірини Олександрівни на тему: «Селекційна цінність вихідного матеріалу ячменю ярого за посухостійкістю та продуктивністю в умовах східної частини Лісостепу України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.05 селекція і насінництво.

Науковий керівник кандидат сільськогосподарських наук, професор Проскурнін Микола Васильович

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор Ващенко Володимир Васильович, завідувач кафедри селекції і насінництва Дніпровського державного аграрно-економічного університету МОН України

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Івченко Тетяна Володимирівна, завідувач лабораторії генетики, генетичних ресурсів та біотехнології Інституту овочівництва і баштанництва НААН

Вітаємо Ірину Олександрівну з успішним захистом кандидатської дисертації і бажаємо міцного здоров’я, здійснення мрій, нових наукових здобутків і успіхів з їх впровадження!