ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ІМЕНІ В.Я. ЮР’ЄВА
Національної академії аграрних наук України

Захист докторської дисертації

20 квітня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01 при Інституті рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН (он-лайн) відбувся захист дисертації Рябухи Сергія Станіславовича на тему: «Наукові основи селекції сої на адаптивність, високу врожайність та якість насіння», поданої на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.05 – селекція і насінництво.

Науковий консультант -  доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Кириченко Віктор Васильович

Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Лавриненко Юрій Олександрович; доктор біологічних наук, професор Січкар В’ячеслав Іванович; доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Сергієнко Оксана Володимирівна.

Вітаємо Сергія Станіславовича з успішним захистом докторської дисертації і бажаємо міцного здоров’я, наснаги, гарного настрою і нових наукових звершень!