ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ІМЕНІ В.Я. ЮР’ЄВА
Національної академії аграрних наук України

Захист докторської дисертації

15 грудня 2020 року в Інституті рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН відбувся захист дисертації Міщенка Сергія Володимировича на тему: «Теоретичні і практичні основи використання інбридингу та гібридизації в селекції конопель», поданої на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».

Науковий консультант – доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Кириченко Віктор Васильович

Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Лавриненко Юрій Олександрович, доктор сільськогосподарських наук, професор Ващенко Володимир Васильович, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Сергієнко Оксана Володимирівна.

Вітаємо Сергія Володимировича з успішним захистом докторської дисертації!