ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ІМЕНІ В.Я. ЮР’ЄВА
Національної академії аграрних наук України

Захист дисертації Лебеденка Євгена Олександровича

29 грудня 2020 року відбувся прилюдний захист дисертації Лебеденка Євгена Олександровича на тему: «Селекція вихідного матеріалу для створення гібридів соняшнику, стійких до гербіцидів групи сульфонілсечовин», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Кириченко Віктор Васильович, керівник відділу новітніх селекційно-насінницьких технологій та сортовивчення Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН. 

Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НААН Черчель Владислав Юрійович, директор ДУ Інститут зернових культур НААН та кандидат сільськогосподарських наук, доцент Криворученко Роман Володимирович, доцент кафедри генетики, селекції і насінництва Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва МОН України

Вітаємо Євгена Олександровича  з успішним захистом кандидатської дисертації!