ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ІМЕНІ В.Я. ЮР’ЄВА
Національної академії аграрних наук України

Захист дисертації Скороходова Микити Юрійовича

29 грудня 2020 року о 13 годині відбувся прилюдний захист дисертації Скороходова Микити Юрійовича на тему: «Особливості довговічності при зберіганні насіння малопоширених форм пшениці», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».

Науковий керівник – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Богуславський Роман Львович, провідний науковий співробітник лабораторії інтродукції та зберігання генетичних ресурсів рослин Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор Тищенко Володимир Миколайович, завідувач кафедри селекції, насінництва та генетики Полтавської державної аграрної академії МОН України

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Сергієнко Оксана Володимирівна, завідувачка відділу селекції та насінництва овочевих і баштанних культур Інституту овочівництва і баштанництва НААН