ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ІМЕНІ В.Я. ЮР’ЄВА
Національної академії аграрних наук України

Виїзне засідання методичної комісії Інституту рослинництва імені В.Я. Юр'єва з приймання польових дослідів озимих та ранніх ярих культур

27 травня 2021 р. в Інституті рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН відбулося виїзне засідання методичної комісії з приймання польових дослідів озимих та ранніх ярих культур. Досліди закладено в межах виконання завдань програм наукових досліджень НААН, робочих програм та індивідуальних планів аспірантів.

Керівники завдань та аспіранти доповіли членам методкомісії про мету, завдання, методику та умови проведення дослідів. Захід пройшов у жвавій науковій дискусії, члени комісії активно задавали питання виконавцям завдань, на які отримували вичерпні відповіді.

Методкомісією було рекомендовано прийняти польові досліди відповідних наукових підрозділів Інституту та аспірантів, надано рекомендації щодо покращення якості проведення досліджень.