ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ІМЕНІ В.Я. ЮР’ЄВА
Національної академії аграрних наук України

В Інституті рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН утворено спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук

Згідно Наказу Міністерства освіти і науки України № 530 від 06.06.2022 року в Інституті рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН утворено спеціалізовану вчену раду Д 64.366.01 з присудження наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за профілем: 06.01.05 «Селекція і насінництво», 06.01.09 «Рослинництво» строком на три роки.

 

Спеціалізована вчена рада Д 64.366.01 Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН

Профіль ради: 06.01.05 «Селекція і насінництво», 06.01.09 «Рослинництво»

Персональний склад спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук:

Голова ради:

1. Кириченко Віктор Васильович, д.с.-г.н., професор, керівник відділу, Інститут рослинництва імені В.Я. Юр’єва, спеціальність 06.01.05

Заступник голови:

2. Кобизєва Любов Никифорівна, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, директор, Інститут рослинництва імені В.Я. Юр’єва, спеціальність 06.01.05

Вчений секретар:

3. Васько Наталія Іванівна, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, учений секретар, Інститут рослинництва імені В.Я. Юр’єва, спеціальність 06.01.05

Члени ради:

4. Козаченко Михайло Романович, д.с.-г.н., професор, головний науковий співробітник, Інститут рослинництва імені В.Я. Юр’єва, спеціальність 06.01.05;

5. Коломацька Валерія Павлівна, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи, Інститут рослинництва імені В.Я. Юр’єва, спеціальність 06.01.05;

6. Колупаєв Юрій Євгенович, д.б.н., професор, завідувач лабораторії, Інститут рослинництва імені В.Я. Юр’єва, спеціальність 06.01.09;

7. Леонов Олег Юрійович, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, Інститут рослинництва імені В.Я. Юр’єва, спеціальність 06.01.09;

8. Попов Сергій Іванович, д.с.-г.н., професор, керівник відділу, Інститут рослинництва імені В.Я. Юр’єва, спеціальність 06.01.09;

9. Рябчун Наталія Іванівна, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник, Інститут рослинництва імені В.Я. Юр’єва, спеціальність 06.01.09;

10. Сергієнко Оксана Володимирівна, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, учений секретар, Інститут овочівництва і баштанництва, спеціальність 06.01.05;

11. Черенков Анатолій Васильович, д.с.-г.н., професор, радник дирекції, Державна установа Інститут зернових культур, спеціальність 06.01.09;

12. Черчель Владислав Юрійович, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, директор, Державна установа Інститут зернових культур, спеціальність 06.01.05;

13. Шевніков Микола Янаєвич, д.с.-г.н., професор, професор кафедри, Полтавський державний аграрний університет, спеціальність 06.01.09.