ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ІМЕНІ В.Я. ЮР’ЄВА
Національної академії аграрних наук України

Он-лайн конференція Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН (Україна) та Інституту кукурудзи Ляонінгскої академії аграрних наук (Китайська народна республіка)

16 грудня 2021 р. відбулась он-лайн конференція, присвячена обговоренню результатів досліджень 2021 року в рамках діяльності спільної лабораторії селекції кукурудзи Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН (Україна) та Інституту кукурудзи Ляонінгскої академії аграрних наук (Китайська народна республіка) – «Joint Laboratory for Corn Breeding» - Plant Production Institute named after V.Ya. Yuriev of the National Academy of Agrarian Science of Ukraine and Corn Research Institute, Liaoning Academy of Agricultural Sciences.
З боку Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН в роботі прийняли участь директор інституту Кобизєва Л.Н., завідувач лабораторії селекції та насінництва кукурудзи Чернобай Л.М. та науковці інституту. В ході обговорення було відмічено високу результативність роботи з екологічного випробування зразків кукурудзи в умовах України та КНР, а також визначено перспективи подальшого співробітництва.