ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ІМЕНІ В.Я. ЮР’ЄВА
Національної академії аграрних наук України

Міжнародна агропромислова виставка «АГРО-2021»

8-11 червня Інститут рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН як головна установа Східного міжрегіонального наукового центру НААН взяв участь у XXXIII Міжнародній агропромисловій виставці «АГРО-2021», яка проходить у Києві та є найбільшою агропромисловою виставкою в Україні і Східній Європі.

Східним міжрегіональним науковим центром НААН, місією якого є реалізація інвестиційно-інноваційних програм розвитку агропромислового виробництва та сільських територій Харківської, Сумської, Донецької та Луганської областей, представлено інноваційні наукові розробки установ центру в галузях рослинництва, землеробства, тваринництва, ветеринарії та переробки сільськогосподарської продукції, що пропонуються для впровадження в агропромислове виробництво.

Інститут рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН представив на виставці інноваційні високоурожайні, адаптовані до несприятливих біо- та абіотичних чинників середовища сорти і гібриди зернових, зернобобових та олійних культур різного напряму використання, що забезпечують отримання високоякісної продукції рослинництва; високоефективні системи насінництва; енерго-  та ресурсозберігаючі технології вирощування польових культур. Відвідувачі виставки змогли ознайомитись з новітніми розробками інституту та отримати інформаційні матеріали щодо їх використання.