ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ІМЕНІ В.Я. ЮР’ЄВА
Національної академії аграрних наук України

Координаційно-методична рада ПНД 16 "Соняшник"

22 липня 2022 року в режимі "он-лайн" проведено засідання Координаційно-методичної ради програми наукових досліджень НААН ПНД 16 "Соняшник: основи управління продукційним процесом" (головна установа – Інститут рослинництва імені В.Я. Юр'єва НААН). Були присутні керівники та відповідальні виконавці завдань ПНД з шести науково-дослідних установ НААН, загальна кількість учасників – 15 осіб. Засідання відкрив керівник ПНД, академік НААН, доктор с.-г. наук, професор Віктор Васильович Кириченко. На засіданні було заслухано наукову доповідь: "Стан і перспективи селекції і насінництва соняшнику в умовах воєнного часу" (доповідач В.В. Кириченко).

Учасниками засідання обговорено, уточнено та затверджено звіти за І півріччя 2022 року – всього 14, з них за фундаментальними дослідженнями – 3, прикладними дослідженнями – 11. Головною метою програми є: теоретичне обґрунтування і визначення ефективних заходів управління продукційним процесом соняшника стосовно основних зон вирощування культури в Україні; теоретичне обґрунтування використання ефекту гетерозису в гібридах соняшнику, створених шляхом поєднання батьківських зародкових плазм різного походження в різноманітні комбінації бажаних ознак,  що включають толерантність до змін клімату, стійкість до поширених хвороб, поліпшений жирнокислотний склад олії та технологічну придатність до сучасних технологій вирощування; встановлення закономірностей мінливості насіннєвої продуктивності рослин залежно від систем удобрення та обробітку ґрунту, строків та способів застосування біостимуляторів росту, мікродобрив, від агрокліматичних умов зони вирощування; розробка та впровадження у селекційно-насінницький процес елементів екологічно безпечних, енергоощадних технологій виробництва насіння соняшнику з підвищеними посівними якостями і врожайними властивостями, ефективних методів його післязбиральної доробки. У ході засідання внесено пропозицію посилити видавничу діяльність, активніше висвітлювати результати спільної роботи науковців установ-співвиконавців ПНД.