ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ІМЕНІ В.Я. ЮР’ЄВА
Національної академії аграрних наук України

Лабораторія імунітету рослин до хвороб та шкідників

Історія підрозділу:

 Фітопатологічні дослідження в Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр’єва ведуться з 1913 року, коли у складі Харківської сільськогосподарської дослідної станції був відкритий відділ фітопатології. Керівництво дослідженнями в різні роки здійснювали: Потебня Андрій Олександрович – засновник лабораторії, міколог, приват-доцент Харківського університету (1913-1919 рр.); Страхов Тимофій Данилович – фітопатолог, основоположник та організатор справи захисту рослин в колишньому СРСР, член-кор. АН СРСР (1919-1930 рр.); Гречка Ірина Василівна (1961-1981 рр.), Громико Галина Миколаївна (1981-1991 рр.) – фітопатологи, учениці та послідовниці Страхова Т.Д.; Долгова Олена Мартинівна (1991-1999 рр.) – фітопатолог, учениця та послідовниця Гречки І.В.; Петренкова Віра Павлівна (1999-2010 рр.) – імунолог, член-кореспондент НААН України; Боровська Ірина Юріївна (2010-2018 рр) – імунолог, учениця і послідовниця Петренкової В.П., Кучеренко Єгор Юрійович (2019 по теперішній час) – імунолог, учень та послідовник Петренкової В.П.

Співробітники підрозділу:
Напрями роботи:

На сьогоднішній день лабораторія імунітету рослин до хвороб та шкідників працює у тісній співпраці з селекційними відділами Інституту, Національним центром генетичних ресурсів рослин України, обласним департаментом сільського господарства за такими напрямами:

 •  виділення джерел стійкості до хвороб та шкідників серед колекційних зразків та селекційного матеріалу озимої та ярої пшениць, ячменю, зернобобових культур (гороху та сої) та соняшнику;
 •  визначення донорських властивостей визначених джерел стійкості до хвороб;
 •  залучення донорів стійкості до схрещувань з метою створення стійкого вихідного матеріалу;
 •  створення стійких ліній польових культур з подальшою реєстрацією в Національному центрі генетичних ресурсів рослин України та залучення в наукові програми селекційних підрозділів інституту;
 • визначення рівня ураження насіння зернових колосових, зернобобових культур, кукурудзи, соняшнику збудниками хвороб (фітоекспертиза насіння);
 • визначення видової належності збудників хвороб основних польових культур на рослинних пробах у лабораторних умовах.

   

Основні наукові розробки:

 СТІЙКИЙ МАТЕРІАЛ ДО БІОТИЧНИХ ЧИННИКІВ

 • 8 ліній пшениці м’якої озимої, які поєднують групову стійкість до 2 (септоріозу, борошнистої роси) та 3 (септоріозу, борошнистої роси, бурої іржі) хвороб на рівні 7-9 балів з високою урожайністю та густотою стеблостою (св. про реєстрацію зразка генофонду рослин в Україні № 824-828 від 24.10.2011 р.)
 • 3 лінії тритикале озимого – поєднують стійкість до летючої сажки (8 балів) в поєднанні з високою урожайністю (525 г/м2) та стійкістю до абіотичних чинників: зимостійкість – бал 8, посухостійкість – бал 9, стійкість проти вилягання – бал 9, крупністю та виповненістю насіння (св. про реєстрацію НЦГРРУ про реєстрацію зразка генофонду рослин в Україні № 916–917 від 30.10.2012 р., № 1020 від 08.02.2013 р.
 • 5 ліній кукурудзи – джерела та донори високої стійкості до пухирчастої сажки, кукурудзяного метелика (9 балів), різні за стиглістю (середньостиглі (89 діб від сходів до воскової стиглості), продуктивні (60–63 г/зерна з рослини), маса 1000 зерен 247 г ( св. НЦГРРУ про реєстрацію зразка генофонду рослин в Україні № 865–868 від 10.02.2012 р., № 1192 від 08.04.2014 р.)
 • 8 ліній соняшнику – багато- чи одно кошикові відновники пилку, линолевого типу (вміст ленолевої кислоти 65,8 %), поєднують стійкість до несправжньої борошнистої роси (9 балів), фомопсису (7 балів), сухої гнилі (7–9 балів), з посухостійкістю (8–9 балів) та комплексом цінних агрономічних ознак (продуктивності рослини, маси 1000 насінин) (св. НЦГРРУ № 1051–1052 від 25.02.2013 р., № 1159 від 31.01.2014 р., № 1170–1171 від 11.02.2014 р., № 1160–1162 від 31.01.2014 р.,
 • 2 лінії пшениці м’якої ярої – поєднують групову стійкість до борошнистої роси (7 балів), бурої іржі (7 балів), септоріозу (7 балів), з стійкість до вилягання (8 балів) з масою 1000 зерен 37,0 г при урожайності 321 г/м2.(св. про реєстрацію зразка генофонду рослин в Україні № 1126–1127 від 13.11.2013 р.)
 • 9 ліній гороху СП 160-15, СП 161-15, СП 165-15, СП 168-15, СП 169-15, СП 170-15, СП 172-15, СП 174-15, СП 175-15 (IU068717- IU068275) – поєднують стійкість до аскохітозу (7-8 балів), фузаріозу (7 балів), іржі (7 балів), посухостійкі (7 балів) толерантні до ураження вірусом жовтої мозаїки з комплексом господарських ознак, зокрема масою 1000 насінин 241–300 г. Запити НЦГРРУ №№ 003819–20160623 від 23.06.2016 р.
 • Лінія озимої м’якої пшениці ЛС 252-13 – поєднує толерантність до ураження збудниками листкових хвороб (середня стійкість до борошнистої роси, септоріозу, бурої іржі – бал стійкості 5–6), стійкість до піренофорозу та снігової плісені (7 балів), висока урожайність (862 г/м2), високий ступінь перезимівлі (7 балів), стійкість до вилягання (7 балів), свідоцтво № 1508 від 27.10.2016 р.
 • 11 ліній пшениці озимої, створених шляхом гібридизації з подальшим багаторазовим індивідуальним добором. Дані лінії поєднують стійкість до біо- та абіотичних чинників високим вмістом білка в зерні та високим індексом деформації клейковини ІДК. Так, лінії перевищили стандарт Подолянка за вмістом білка у зерні (до +1,5 %), за ІДК (до +20 од.), при цьому характеризуються високою морозостійкістю (7-8 балів) та стійкістю до хвороб (6–8 балів). Запити НЦГРРУ № 004524-004534 від 17.10.2019 р.
 • Два еталони стійкості гороху до збудника аскохітозу: сорт Оплот (UD 0102351) для сортів з вусатим типом листка (бал стійкості 8-9 в умовах штучного зараження), висока урожайність (4,7 т/га), висока виповненість бобу (4,2 шт.), висока посухостійкість (7 балів), підвищений вміст білка (22,59 %)) (свідоцтво № 1663 від 25.10.2017 р.); сорт Жемчуг (UD 0102682) для листочкових сортів (бал стійкості 8–9 в умовах штучного зараження) (свідоцтво № 1664 від 25.10.2017 р.).
 • Дві селекційні лінії гороху овочевого напряму використання: СЛ 11-289, (свідоцтво № 1662 від 25.10.2017 р.) та СЛ 11-262 (свідоцтво № 1661 від 25.10.2017 р.) з комплексом цінних господарських ознак
 • П’ять цінних зразків ячменю ярого – сорти Наран (UA0800936), Майский (UA0805385), Мальовничий (UA0805434), AC Malone (UA0805424), Юдиз (UA0804504) з комплексною стійкістю до збудників хвороб (9 балів) та пошкодження злаковими мухами (6 балів) у поєднанні з комплексом господарських ознак (високі маса 1000 зерен, продуктивність, вміст білка, посухостійкість) (св. НЦГРРУ №№ 1632–1636 від 25.04.2017 р.).
 • 4. Два цінних зразки пшениці озимої, свідоцтва НЦГРРУ №№ 2044–2045 від 20.11.2019 р., що представлені сортами: Краса Ланів (IR 16483) та Гармоніка (IR 16482), яким надано імунологічну характеристику стійкості до збудників твердої сажки, септоріозу, піренофорозу,  борошнистої роси за результатами багаторічного вивчення на штучних інфекційних та провокаційних фонах.

 

КОЛЕКЦІЇ ГЕНОФОНДУ РОСЛИН

 • Робоча колекція зразків пшениці м’якої озимої з груповою стійкістю до листкових хвороб. Вміщує 24 зразка з 9 країн, які поєднують високий рівень (7–9 балів) стійкості до збудників септоріозу, борошнистої роси, бурої іржі з високими показниками цінних господарських ознак (зимостійкості, густоти продуктивного стеблостою, маси 1000 насінин, урожайності). Свідоцтво про реєстрацію колекції генофонду рослин в Україні № 187 від 11.06.2015 р.
 • Робоча колекція ліній кукурудзи за груповою та комплексною стійкістю до шкідливих організмів. Вміщує 102 зразки з 3 країн, які містить як джерела стійкості (7–9 балів) до збудників пухирчастої і летючої сажки, стеблової гнилі, фузаріозу качанів, кукурудзяного стеблового метелика, так і еталони повного спектру прояву ознаки стійкості (5–1 бал) і цінних господарських ознак (продуктивності рослини, довжини качана, кількості зерен на качані, кількості качанів на рослині, маси 1000 насінин, кількість рядів зерен на качані, висоти основного стебла, висоти прикріплення верхнього качана). Свідоцтво про реєстрацію колекції генофонду рослин в Україні № 186 від 07.04.2015 р.
 • Робоча колекція сої за індивідуальною стійкістю до фузаріозу / 51 зразок з 11 країн / Свідоцтво про реєстрацію колекції генофонду рослин в Україні № 151 від 12.11.2013 р.
 • Робоча ознакова колекція пшениці м’якої ярої з індивідуальною, груповою та комплексною стійкістю до шкідливих організмів (74 зразка з 11 країн світу). В колекції представлені джерела стійкості (8-9 балів) до септоріозу, борошнистої роси, піренофорозу, бурої іржі, твердої сажки, внутрішньостеблових шкідників (пшеничної і шведських мух). Свідоцтво про реєстрацію колекції генофонду рослин в Україні № 243 від 27.12.2016 р.
 • Робоча колекція ліній соняшнику з груповою стійкістю до фомопсису і несправжньої борошнистої роси (28 зразків з 2 країн). Поєднує групову стійкість високого рівня (9 балів)до цих хвороб з цінними господарськими ознаками; 4 лінії є донорами стійкості до несправжньої борошнистої роси соняшнику. Свідоцтво про реєстрацію колекції генофонду рослин в Україні № 163 від 18.11.2014 р.
 • Робоча колекція гороху з індивідуальною стійкістю до аскохітозу (7–9 балів) у кількості 87 зразків з 13 країн (свідоцтво НЦГРРУ № 249 від 07.11.2017 р.). 17 зразків з даної робочої колекції впроваджено у науковий процес лабораторії селекції гороху ІР НААН.

   

  ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО НАУКОВОГО СУПРОВОДУ

 • Консультації щодо поширення і розвитку хвороб безпосередньо у польових умовах як надання дорадчої підтримки і наукового супроводу селекційних розробок (сортів і гібридів) інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН та аграрних господарств різних форм власності.

      

 

Основні наукові публікації:

ПАТЕНТИ

 • Патент UA 77446 U МПК А01Н 1/04 (2006.01). № u 2012 10362 від 03.09.2012 р.; – Чинний з 11.02.2013 «Спосіб визначення стійкості пшениці озимої до збудників фузаріозних кореневих гнилей» Чугаєв С. В., Петренкова В. П., Черняєва І. М., Боровська І. Ю., Лучна І.С. Заявник і власник Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН.
 • Патент на винахід № 101720 «Спосіб визначення стійкості ячменю ярого до збудників гельмінтоспоріозу»; Звягінцева А. М., Петренкова в. П., Маркова Т. Ю.; Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на винаходи 25.04.2013. Заявник і власник Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН.
 • Патент на корисну модель № 125673 МПК А01Н 1/04 «Спосіб визначення зараженості насіння ячменю ярого збудниками Helmintosporium spp.». Заявник і власник Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН. № u 2017 09484; заявл. 28.09.2017 р.; опубл. 25.05.2018. Чинний з 25.05.2018.
 • Патент на корисну модель № 125675 МПК А01К 1/04 «Спосіб оцінки стійкості сої до збудників фузаріозу». Заявник і власник Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН. № u 2017 09766; заявл. 09.10.2017; опубл. 25.05.2018. Чинний з 25.05.2018.

НАУКОВО ПРАКТИЧНІ РОЗРОБКИ

 • Петренкова В. П., Кириченко В. В., Черняєва І. М. Основи селекції польових культур на стійкість до шкідливих організмів : навч. посіб. за редакцією академіка НААН В. В. Кириченка, члена-кореспондента НААН В. П. Петренкової. – Харків, ІР ім. В. Я. Юр’єва, 2012. – 320 с.
 • Петренкова В.П.,Сокол Т.В., Лучна. І.С. Теоретичні основи селекції зернобобових культур на стійкість до шкідливих організмів. Харків: Колегіум, 2013. – 200 С.
 • Петренкова В. П., Боровська І.Ю., Лучна І.С., Сокол Т.В., Бабушкіна Т.В., Чугаєв С.В., Звягінцева А.М.,Баранова В.В., Ниска. І.М. Методика формування колекцій польових культур за стійкістю до біотичних чинників. Харків, 2015. – 111 с.
 • Петренкова В.П., Кучеренко Є.Ю., Звягінцева А.М. Компанець К.В., Кириченко В.В., Коломацька В.П., Макляк К.М., Білинська О.В. Маркер-асоційована селекція на стійкість до основних хвороб соняшнику. Методичні рекомендації. Харків: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН, 2019.21 с.
 • Кучеренко Є.Ю., Звягінцева А.М., Зуєва К.В., Луценко Т.М. Методика визначення рівня стійкості вихідного матеріалу польових культур до комплексу стресових чинників. Методичні рекомендації. – Харків: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН, 2020. 74с.
 • Петренкова В.П., Звягінцева А.М., Чугаєв С.В. «Селекція зернових колосових (пшениця озима, ячмінь ярий) на стійкість до кореневих гнилей». Монографія – Харків, 2016. – 200 с.
 • Петренкова В.П., Боровська І.Ю., Лучна І.С., Сокол Т.В., Ниска І.М., Кучеренко Є.Ю., Компанець К.В. Методологія виділення форм польових культур за стійкістю до комплексу біо- та абіотичних чинників. НААН, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва. – Х.: ФОП Бровін О.В., 2018. – 242 с., рисунків 22, таблиць 99, бібліографія 235 назв.
 • Боровська І.Ю. Методологічні основи селекції соняшнику на стійкість до основних хвороб: монографія. НААН, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва. – Х.: ФОП Бровін О. В., 2018. 310 с., рисунків 58, таблиць 65, бібліографія 635 назв.
 • Hryhorii Taran, Volodymir Golota, Vira Petrenkova. Pre-Sowing Ozone Treatment of Seeds. LAP LAMBERT Academic Publishing is a trademark of International Book Market Service Ltd., member of Omni Scriptum Publishing Group, 2018, 142 p.
 • Кириченко В.В., Петренкова В.П., Кучеренко Є.Ю., Звягінцева А.М. та ін. Основи фітосанітарної безпеки в агроценозах польових культур. Навчальний посібник. Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН, Харківський Національний технічний університет сільського господарства імені П. Василенка, МОН України, Харків., 2020 – 324 с.
 • Каталог вихідного матеріалу зернових, зернобобових культур та соняшнику для селекції на стійкість до основних хвороб і шкідників в умовах Лісостепу України. Випуск 3, за ред. В.П.Петренкової, В.К.Рябчуна. Харків. ІР ім. В. Я. Юр’єва НААН, 2016. – 56 с.
 • Каталог вихідного матеріалу зернових та зернобобових культур на стійкість до основних хвороб і шкідників в умовах Лісостепу України. Випуск 4. за ред. В.П.Петренкової, В.К.Рябчуна. Харків. ІР ім. В. Я. Юр’єва НААН, 2018. – 35 с.

 

 

Контакти підрозділу:

Координати завідувача:

 Службовий телефон: (095) 938-73-32

E-mail: egorkucherenko91@gmail.com