ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ІМЕНІ В.Я. ЮР’ЄВА
Національної академії аграрних наук України

Лабораторія селекції зернобобових культур

Історія підрозділу:

Селекція зернобобових культур на колишній Харківській селекційній станції (нині Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва УААН) проводиться більше 70 років, починаючи з 1944 року.

Створені в Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр’єва за останні роки сорти гороху Царевич (2008), Глянс (2008), Отаман (2011), Оплот (2011), Меценат (2014), Гейзер (2015), Корвет (2016), Гайдук (2019) повністю відповідають сучасним умовам високоінтенсивного виробництва, мають потенціал урожайності до 6,0 т/га, відзначаються стійкістю до вилягання та обсипання насіння, придатні до прямого комбайнування, більше пристосовані, у порівнянні із зарубіжними сортами до регіональних кліматичних умов і займають все більші площі на ланах України. Вирощування цих сортів дозволяє більш ефективно використовувати матеріально–технічні ресурси, а за рахунок однофазного збирання зменшити втрати і покращити якість товарної і насіннєвої продукції.

Сорт Глянс вирізняється високою екологічною пластичністю. У сортів Отаман та Меценат нижча маса 1000 насінин, що дозволяє на 10-15 % скоротити затрати насіння на посів. Сорт Гейзер відрізняється більшою вегетативною масою і його можливо використовувати на зелену масу в чистому вигляді, або в сумісних посівах з іншими культурами. Високі товарні та смакові якості має насіння сортів Царевич та Глянс. Різниця в тривалості вегетаційного періоду між сортами Царевич і Оплот в 6-8 днів дозволяє при їх використанні знівелювати можливі погодні негаразди та подовжити оптимальні строки збирання. Реалізація потенційних можливостей нових сортів гороху є реальною лише за рахунок дотримання елементарних умов технології вирощування культури. Порушення технології вирощування на одному з етапів онтогенезу не можна компенсувати в наступних, щоб запобігти зниженню продуктивності рослин. Особливо важливим елементом загальноприйнятої технології вирощування є підготовка ґрунту. Досліди доводять, що немає сенсу збільшувати норму висіву вище, ніж 1,2 млн. шт./га. Для прискореного розмноження дефіцитних сортів гороху використовують норми висіву 0,7 – 0,8 млн. шт. схожих насінин на 1 га. Посіви гороху щорічно в різній мірі пошкоджуються попелицями і гороховим зерноїдом (брухусом). За сприятливих для розвитку цих шкідників умов кожен з них може зменшити урожай гороху на 50 % і більше. Гороховий зерноїд починає заселяти і пошкоджувати горох з початку цвітіння і до кінця формування бобів. Тому з появою перших квіток гороху посіви необхідно обробити інсектицидами, а потім обробіток повторити через 7 – 8 днів. Обприскування проти зерноїду одночасно є, як правило, обробкою проти попелиць. Одразу після обмолоту і очистки насіння гороху перевіряють на пошкодженість брухусом. Якщо чисельність живих екземплярів перевищує 10 шт./кг, насіннєвий матеріал підлягає фумігації під герметичною плівкою відповідними препаратами у рекомендованих дозах.

Співробітники підрозділу:
  • Завідувач лабораторії
    Завідувач лабораторії

    Безуглий Ігор Миколайович, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Напрями роботи:

Напрям роботи лабораторії – створення високопродуктивних та технологічних сортів гороху та сої різного напряму використання.

 

Основні наукові розробки:

Основні наукові розробки – сорти гороху Царевич (2008), Глянс (2008), Отаман (2011), Оплот (2011), Меценат (2014), Гейзер (2015), Корвет (2016), Гайдук (2019) та сої  Подяка (2012 р.), Мальвіна (2012 р.), Естафета(2013 р.), Спритна (2013 р.), Байка (2014 р.), Кобза (2015 р.), Перлина (2016 р.), Криниця (2017 р.), Писанка (2017 р.), Мелодія (2017 р.), Райдуга (2017 р.),Красуня (2017 р.), Різдвяна (2017 р.).

 

 

Основні наукові публікації:
  • Кириченко В.В., Рябуха С.С., Кобизєва Л.Н., Посилаєва О.О., Чернишенко П.В. Соя (Glycine max (L.) Merr.). За ред. В.В. Кириченка. Харків, 2016. 400 с.
  •  Чекригін П.М. Про настійну необхідність надання пріоритетності стійким до полягання та обсипання безлисточковим (вусатим) сортам гороху при Державному сортовипробуванні і внесені їх у реєстр сортів рослин України/ П.М. Чекригін // Селекція і насінництво. – Вип. 85. – Харків, 2001.– С. 14-21.
  • Селекція гороху на стійкість до фузаріозу та аскохітозу / І.М. Безуглий, А.О. Василенко // Основи селекції польових культур на стійкість до шкідливих організмів: [навчальний посібник] за редакцією академіка НААН України В.В. Кириченка. – Харків: “ПоліАРТ”, 2012. – С 224–247.
  • Селекція і насінництво гороху посівного / І.М. Безуглий, П.М. Чекригін, О.М. Безугла, А.О. Василенко // Спеціальна селекція і насінництво польових культур: [навчальний посібник] за редакцією академіка НААН України В.В. Кириченка. – Харків: “Видавництво ”Харків”, 2010. – С 280–335.
  • Кобизєва Л.Н., Безугла О.М., Безуглий І.М., Рябуха С.С., Силенко С.І.,Тертишний О.В. фективність використання цінних джерел національноїколекції зернобобових культур НЦГРРУ в селекційній практиці. Селекція інасінництво. 2011. Вип. 100. С. 172–180. doi.org/10.30835/2413-7510.2011.66549.
Контакти підрозділу:

Контакти лабораторії:

 по гороху - Безуглий Ігор Миколайович

Тел.: +38(066) 189-99-27, e-mail:bigora3@gmail.com

 по сої  - Рябуха Сергій Станіславович

Тел.: +38(096) 028-80-30, e-mail:rabuha1976@gmail.com