ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ІМЕНІ В.Я. ЮР’ЄВА
Національної академії аграрних наук України

Лабораторія селекції та генетики ячменю

Історія підрозділу:

Датою заснування підрозділу вважається 1910 рік – дата початку селекції ячменю в Україні в єдиному на той час відділі селекції Харківської селекційної станції. З 1932 р. селекційна робота проводилася в складі лабораторії селекції ярих зернових культур, у 1965 р. було створено самостійну лабораторію селекції ячменю. За більш ніж 100-річний період селекція ячменю ярого в лабораторії пройшла декілька етапів – від масового та індивідуального доборів з місцевого матеріалу до сучасних методів. Для створення вихідного матеріалу було задіяно методи віддаленої гібридизації, отримання гаплоїдів методами bulbosum і культури пиляків invitro, міжродові схрещування, поліплоїдія, експериментальний мутагенез. Головним способом отримання вихідного матеріалу для селекції ячменю ярого залишається міжсортова внутрішньовидова гібридизація. За час існування лабораторії було створено і внесено до Державного реєстру сортів рослин України 50 сортів ячменю ярого зернового і пивоварного напряму використання.

Співробітники підрозділу:
 • Завідувач лабораторії
  Завідувач лабораторії

  Солонечний Павло Миколайович, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Напрями роботи:

Вивчення ефективності і вдосконалення методів створення сортів ячменю ярого.

Створення нових сортів різних напрямів використання, які б відповідали вимогам сучасного виробництва – зернових фуражних, пивоварних, харчових, у тому числі голозерних та зі зміненим складом крохмалю, придатних для виготовлення продукції для дієтичного та дитячого харчування. Розширення генетичного різноманіття ячменю шляхом створення нових форм; вивчення генетичних, фізіологічних, біохімічних особливостей. Підвищення селекційними методами адаптивності сортів ячменю до умов довкілля, в тому числі до посухи, засолення, проростання на корені та ін.

Основні наукові розробки:

Пріоритетним напрямом роботи лабораторії є створення сортів ячменю ярого для різних галузей виробництва, а саме: придатних для пивоваріння (високоврожайних, з низьким вмістом білка в зерні і високою екстрактивністю), для продовольчого використання (з високим вмістом білка, β-глюканів, токолів у зерні, з підвищеним вмістом амілопектину або амілози в крохмалі, голозерних), для виробництва кормів (високоврожайних, високобілкових). Велика увага приділяється створенню сортів, стійких до ураження збудниками основних хвороб – сажок, гельмінтоспоріозів, фузаріозу, борошнистої роси та ін. 

У результаті багаторічних досліджень створено та внесено до Державного реєстру понад 50 сортів ярого ячменю, в тому числі перші в Україні безостий сорт Модерн та сорт з крохмалем waxy Шедевр.

Основні наукові публікації:
 • Козаченко М. Р. Методичні аспекти мутаційної селекції ярого ячменю / Теоретичні основи селекції польових культур. Зб. наук. праць // Харків, 2007. – С. 158–173.
 • Козаченко М. Р. Селекція і насінництво ячменю ярого / Спеціальна селекція і насінництво польових культур. Навчальний посібник за ред. акад. НААН В. В. Кириченка. – Харків, 2010. – С. 168–202.
 • Козаченко М. Р. Експериментальний мутагенез в селекції ячменю. – Харків, 2010. – 296 с.
 • Селекційно-генетичні дослідження ячменю ярого / За ред. М. Р. Козаченка // Харків, 2012. – 444 с.
 • Васько Н. І., Козаченко М. Р., Звягінцева А. М. Ячмінь: методичні підходи та результати селекції на стійкість до основних хвороб та шкідників / Основи селекції польових культур на стійкість до шкідливих організмів. Навчальний посібник. За ред. акад. НААН В. В. Кириченка, чл.-кор. НААН В. П. Петренкової // Харків, 2012. – С. 129–136.
 • Solonechnyi P. GGE biplot analysis of genotype by environment interaction of spring barley varieties / P. Solonechnyi, N. Vasko, O. Naumov, O. Solonechna, O. Vazhenina, O. B. Bondareva,Y. Logvinenko // Zemdirbyste-Agriculture. – Vol. 102,No. 4 (2015). – P. 431-436. http://10.13080/z-a.2015.102.055
 • Solonechnyi P. AMMI and GGE biplot analysis of yield performance of spring barley (Hordeum vulgare L.) varieties in multi environment trials / P. Solonechnyi, M. Kozachenko, N. Vasko, V. Gudzenko, V. Ishenko, G. Kozelets, Y. Logvinenko, A. Vinyukov // Agriculture & Forestry. – 2018. – Vol. 64, Issue 1. – P. 121-132. DOI: 10.17707/AgricultForest.64.1.15
Контакти підрозділу:

Завідувач лабораторії - Солонечний Павло Миколайович

 Тел.: +38(068)090-06-56

e-mail: pashabarley86@gmail.com