ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ІМЕНІ В.Я. ЮР’ЄВА
Національної академії аграрних наук України

Лабораторія селекції та фізіології пшениці

Історія підрозділу:

   Роботу з пшеницею озимою на Харківській дослідній станції розпочато П.В. Будріним у 1910 р., після його від'їзду зі станції її успішно продовжив В. Я. Юр'єв. У 1929 році районовані перші сорти пшениці озимої, створені на Харківській дослідній станції (Мільтурум 120, Юр'євка, Еритроспермум 917, Феругінеум 1239). Під керівництвом В.Я. Юр'єва селекцією пшениці озимої займався М. О. Голуб, який віддав станції 50 років свого життя. Інший учень і соратник В.Я. Юр'єва доктор сільськогосподарських наук, професор Василь Іванович Дідусь, який прийшов на станцію у 1935 р., а в 1938 р. очолив групу селекції пшениці озимої був керівником цього підрозділу понад 40 років. З 1925 р. поряд з існуючими методами добору, використовується гібридизація, а згодом і синтетична селекція. За участю і під керівництвом В.І. Дідуся селекціонерами створені сорти напівінтенсивного типу: Лютесценс 266, Лютесценс 238, Харківська 4. У 1969 р. районовано перший сорт з укороченою соломиною Харківська 63 та сорт інтенсивного типу Харківська 81. З 1983 р. відділ селекції озимої пшениці очолює кандидат сільськогосподарських наук М.І. Єльніков. За розробку нових методів створення напівкарликових сортів пшениці м'якої озимої (Напівкарлик 3, Харківська 11, Харківська 90, Харківська 92, Харківська 96) колективу вчених, який очолював Микола Іванович у 1997 році присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки. М.І. Єльніков є автором 21 районованого сорту пшениці озимої. Фахівцями лабораторії селекції пшениці ярої теоретично обґрунтовано, розроблено і апробовано схему селекції ярої пшениці, яка дає змогу на всіх етапах селекційного процесу виділяти форм із високим рівнем господарсько-цінних ознак. Вперше розроблено і апробовано схему селекції ярої пшениці із урахуванням грунтово-кліматичних умов Лісостепу України, що суміщають високу продуктивність з іншими ознаками. Вперше розроблено напрям у селекції ярої твердої пшениці – поєднання високих макаронних і хлібопекарських властивостей і створені сорти такого типу. З 1998 року ведеться робота по створенню сортів пшениці полби звичайної (Triticum dicoccum Schuebl.). В 2012 р. на державне випробування передано перший в Україні сорт цієї культури. У 2008 році до складу лабораторії ввійшла група фізіології рослин. В такому складі лабораторію очолювали кандидат біологічних наук М.М. Грідін, доктор сільськогосподарських наук Н.І. Рябчун., кандидат сільськогосподарських наук А.Ф. Звягін. З 2019 року в лабораторії поєднані селекційні дослідження з пшениці озимої та ярої. полби ярої. На теперішній час лабораторію селекції та фізіології пшениці очолює доктор сільськогосподарських наук О.Ю. Леонов.

Співробітники підрозділу:
 • Завідувач лабораторії
  Завідувач лабораторії

  Леонов Олег Юрійович, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Напрями роботи:

Головними напрямами наукових досліджень лабораторії є створення нового цінного вихідного матеріалу, адаптованого до умов України та встановлення закономірностей успадкування ознак якості зерна, таких як технологічні та кондитерські властивості, вміст білка, каротиноїдів, структурний склад крохмалю, антиоксидантна активність, розширення на цій основі генетичного різноманіття, узагальнення раніше отриманих та одержання нових результатів польового та лабораторного вивчення, створення на їх основі баз даних, визначення цінних зразків за допомогою молекулярних маркерів та окремих біохімічних ознак для надійної ідентифікації ліній робочих колекцій та більш ефективного їх використання в селекційному процесі.

Створення і передача на кваліфікаційну експертизу високопродуктивних сортів пшениці  озимої з підвищеним рівнем зимостійкості, для органічного землеробства з високим рівнем стійкості до хвороб та шкідників, зернового напряму використання сильні за якістю зерна, адаптовані до стресових чинників середовища, з підвищеним вмістом каротиноїдів та поліпшеною харчовою цінністю зерна; сортів твердої пшениці, що поєднують відмінні макаронні та хлібопекарські властивості; сортів пшениці полби звичайної (T. dicoccum Schuebl.) лісостепового та степового екотипу з легким вимолотом зерна і високою дієтичною цінністю крупи у поєднанні з іншими цінними господарськими ознаками.

 

Основні наукові розробки:
 • Сорт пшениці м'якої Привітна, Патент на сорт рослин № 160420 від 30.03.2016. Єльніков М.І., Звягін А.Ф., Іодковський В.З., Рябчун Н.І., Діденко С.Ю., Чєрняєва І.М.
 • Сорт пшениці м'якої Здобна, Патент на сорт рослин № 160419 від 30.03.2016. Єльніков М.І., Звягін А.Ф., Іодковський В.З., Рябчун Н.І., Рябчун В.К., Усова З.В.
 • Сорт пшениці м'якої Гармоніка., Патент на сорт рослин № 170567 від 05.10.2017. Єльніков М.І., Звягін А.Ф., Іодковський В.З., Рябчун Н.І., Усова З.В., Чугаєв С.В.
 • Сорт пшениці м'якої Диво. Патент на сорт рослин № 170545 від 05.10.2017. Єльніков М.І., Звягін А.Ф., Іодковський В.З., Рябчун Н.І., Усова З.В., Лучна І.С.
 • Сорт пшениці м'якої Краса ланів. Патент на сорт рослин № 170568 від 05.10.2017. Єльніков М.І., Звягін А.Ф., Іодковський В.З., Рябчун Н.І., Рябчун В.К., Леонов О.Ю.
 • Сорт пшениці м'якої Патріотка. Патент на сорт рослин № 170569 від 05.10.2017. Єльніков М.І., Звягін А.Ф., Іодковський В.З., Рябчун Н.І., Суворова К.Ю., Лучна І.С., Діденко С.Ю.
 • Сорт пшениці м'якої Принада, Патент на сорт рослин № 180474 від 06.03.2018. Єльніков М.І., Звягін А.Ф., Лучна І.С., Іодковський В.З., Рябчун Н.І., Суворова К.Ю., Леонов О. Ю.
 • Сорт пшениці м'якої Вигадка. Патент на сорт рослин № 190513 від 09.04.2019. Леонов О.Ю., Лучна І.С., Іодковський В.З., Рябчун Н.І., Суворова К.Ю., Усова З.В., Байбак М.І., Діденко С.Ю.
 • Сорт пшениці м'якої Коровайна. Патент на сорт рослин № 190514 від 09.04.2019. Кір'ян В.М., Леонов О.Ю., Суворова К.Ю., Усова З.В., Мавієць В.Г., Вискуб Р.С., Лучна І.С., Ярош А.В., Буряк Л.І.
 • Сорт пшениці м'якої Гайок, Патент на сорт рослин № 200267 від 31.07.2020. Леонов О.Ю., Рябчун Н.І., Суворова К.Ю., Усова З.В., Іодковський В.З., Лучна І.С., Ільченко Н.К., Кір'ян В.М., Вискуб Р.С., Кудіна І.В.
 • Сорт пшениці м'якої Метелиця харківська. Патент на сорт рослин № 200266 від 31.07.2020. Леонов О. Ю., Рябчун Н. І., Суворова К. Ю., Усова З. В., Іодковський В. З., Лучна І. С., Діденко С. Ю., Ярош А. В., Зуза  О. О.
 • Рябчун Н. І., Рєзнік А. М., Іодковський В. З., Ярош А. В. Діагностика стану та життєздатності озимих зернових культур протягом періоду відносного спокою : методичні рекомендації. Харків, 2020. 26 с.
 • Леонов О. Ю., Усова З. В., Суворова К. Ю., Шелякіна Т. А. Вдосконалена методика визначення вмісту каротиноїдних пігментів у зерні та борошні пшениці м’якої для селекційних досліджень. Харків, 2020. 15 с.

Пропозиції щодо наукового супроводу /співробітництва

Пропонується до реалізації на основі ліцензійних договорів насіння високих репродукцій сортів пшениці озимої Досконала, Альянс, Розкішна, Дорідна, Статна, Запашна, Фермерка, Приваблива, Привітна, Здобна, Гармоніка, Патріотка, Краса ланів, Диво, Принада, Вигадка, Гайок, Метелиця харківська, Проня, пшениці м'якої ярої Барвиста, Улюблена, твердої ярої Династія, Деміра, Ксантія, полби ярої Голіковська, Романівська. Співробітники лабораторії надають наукові рекомендації, інформаційне та методологічне забезпечення технологій вирощування насіння сортів пшениці озимої; проводять моніторинг стану перезимівлі, фітосанітарного стану посівів.

Основні наукові публікації:
 • Леонов О. Ю., Петренкова В. П., Лучна І. С. та ін. Хвороби пшениці поширені в Україні: шкідливість, генетичний контроль та результативність селекції на стійкість. Селекція і насінництво: міжвід. темат. наук. зб. Харків, 2016. Вип. 109. С. 53–92. DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2016.74196
 • Леонов О. Ю. Усова З. В., Буряк Л. І. та ін. Мінливість показників якості зерна пшениці м'якої у зв’язку з погодними умовами. Збірник наукових праць СГІ-НЦНС. Одеса : Астропринт, 2016. Вип. 27 (67). С.141–155
 • Леонов О. Ю., Суворова К. Ю., Усова З. В., Іодковський В. З. Основні напрями селекції пшениці м'якої озимої в Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН. Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області : зб. наук. праць. Харків, 2017. Вип. 22. С. 153–161
 • Биканова М. В., Куниця К. В., Леонов О. Ю. Технологія борошняних кондитерських виробів спеціального призначення для людей, які займаються розумовою працею. Вісник НТУ «ХПІ», Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. Харків : НТУ «ХПІ», 2017. № 53 (1274). С. 53–59. DOI: 10.20998/2413-4295.2017.53.08.
 • Леонов О. Аліпов В., Усова З. та ін. Вміст каротиноїдів у борошні зразків пшениці м’якої. Вісник Львівського Національного аграрного університету: агрономія. Львів, 2018. № 22 (1). С. 21–27
 • Leonov O. Yu., Sharypina Ya. Yu., Usova Z. V., et al. Allelic composition of puroindolinium genes and confectionery properties of flour of soft winter wheat samples. Plant Varieties Studying and Protection. 2020. Vol. 16, № 2. Р. 217–225. DOI: https://doi.org/10.21498/2518-1017.16.2.2020.209258
 • Леонов О. Ю., Шарипіна Я. Ю., Усова З. В. та ін. Ідентифікація ліній пшениці ярої за алельним станом генів VRN для використання в селекції пшениці озимої на вміст каротиноїдів. Агробіологія : збірник наукових праць. 2020. № 1. С. 88–95. DOI: https://doi.org/10.33245/2310-9270-2020-157-1-88-95
 • Мірошниченко М. М., Звонар А. М., Панасенко Є. В., Леонов О. Ю. Надходження елементів живлення до рослин пшениці озимої різних сортів у контрастні за погодними умовами роки. Агрохімія i ґрунтознавство : міжвід. тем. наук. збірник. 2020. Вип. 89. Харків: ННЦ “ІГА ім. О.Н. Соколовського”. С. 51–62. DOI: https://doi.org/10.31073/acss89-06.
 • Relina L. I., Suprun O. H., Boguslavskyi R. L., Didenko S. Yu., Vecherska L. A., Golik O. V. Fatty acid composition of oil from grain of some tetraploid wheat species. Biotechnologia Acta. V. 13, No 2. 2020. 56-64 https://doi.org/10.15407/biotech13.02.056
 • Zaparenko A., Didenko S., Holyk O., & Goloventsov Y. Дослідження технологічних властивостей борошна полб’яного. Food Science and Technology14(2). 2020. Р. 111-119. https://doi.org/10.15673/fst.v14i2.1717
 • Kolupaev, Y.E., Horielova, E.I., Yastreb, T.O., Ryabchun, N.I. State of antioxidant system in triticale seedlings at cold hardening of varieties of different frost resistance. 2020. Cereal Research Communications. Vol. 48. № 2. 2020. Р. 165-171. DOI 10.1007/s42976-020-00022-3 
 • Kolupaev, Y.E., Horielova, E.I., Yastreb, T.O., Ryabchun, N.I., Reznik, A.M. Nitrogen Oxide Donor Enhances Cold-Induced Changes in Antioxidant and Osmoprotective Systems of Cereals. 2020. Applied Biochemistry and Microbiology. Vol. 56. No. 2. РР. 219–225. DOI: 10.31857/S0555109920020099
Контакти підрозділу:

e-mail: oleleo@i.ua (Олег Юрійович Леонов)

zima0112012@gmail.com (Наталія Іванівна Рябчун)

golik.oleg.vi@gmail.com (Олег Вікторович Голік)

ppiww2017@gmail.com (лабораторія селекції та фізіології пшениці)