ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ІМЕНІ В.Я. ЮР’ЄВА
Національної академії аграрних наук України

Лабораторія насінництва та насіннєзнавства

Історія підрозділу:

Перша в СРСР лабораторія насінництва та насіннєзнавства була створена за ініціативою академіка В.Я. Юр'єва у 1956 році. Пізніше, у 1960 році був створений відділ насінництва, який безпосередньо займався організацією виробництва і реалізацією насіння еліти і першої репродукції. Паралельно фахівці відді­лу насінництва у тісній співпраці з лабораторією насіннєзнавства прово­дили дослідницьку роботу.

Велика увага в дослідженнях приділялася вивченню причин травмування насіння польових культур, різноякісності насіння та її значення у насін­ницькій практиці; термостійкості насіння при термічному знезараженні; способів передпосівної підготовки насіння. Вивчалися також життєздат­ність і довговічність насіння зернових культур в процесі його зберігання у залежності від способів збирання, післязбиральної обробки і умов збе­рігання; вплив агротехнічних заходів на посівні якості насіння. Вивчалися зміни урожайних і посівних якостей насіння різних культур в процесі їх розмноження для обґрунтування оптимальних строків сортооновлення. Було розроблено технології прискореного розмноження нових сортів, зокрема скороче­них схем виробництва елітного насіння, способів посіву, використання добрив, тех­нології застосування сучасних екологічно безпечних регуляторів росту рослин на насінницьких посівах вівса і гречки. Також розроблено способи прискореного розмноження насіння зернових колосових культур та соняшнику за допомогою регуляторів росту рослин, біопрепаратів, мікродобрив та пестицидів.

В різні роки лабораторією насінництва керували О.І. Богдан, Б.О. Весна, Л.В. Бондаренко, Ю.І. Буряк, лабораторією насіннєзнавства керували І.Г. Строна, В.Г. Діндорого, В.І. Колісник, В.М. Тимчук. У 2006 році лабораторії було об’єднано в лабораторію насінництва та насіннєзнавства під керівництвом кандидата с.-г. наук Ю.І. Буряка, а з 2018 р. завідувачем лабораторії є Ю.Є. Огурцов.

 

                              

Співробітники підрозділу:
 • Завідувач лабораторії
  Завідувач лабораторії

  Огурцов Юрій Євгенович, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

 • Колектив лабораторії
  Колектив лабораторії

Напрями роботи:

Лабораторія проводить дослідження з підвищення урожайності, посівних якостей та врожайних властивостей насіння пшениці озимої, ячменю ярого та соняшнику на основі застосування сучасних регуляторів росту рослин, біопрепаратів та мікродобрив у поєднанні з ефективними заходами хімічного захисту рослин та насіння. Вивчає способи оздоровлення насіння за допомогою хімічних, біологічних та фізичних факторів.

 

          

Основні наукові розробки:
 • Спо­сіб передпосівної обробки насіння – інкрустація (A.С. № 1009303, СРСР);
 • Спосіб протруювання насіння сільськогосподарських культур (UA 21428);
 • Технологія оздоровлення насіння зернових колосових культур (UA 21429);
 • Спосіб застосування регуляторів росту Емістим С та Агростимулін для прискореного розмноження насіння ярих зернових колосових культур (UA 25622);
 • Спосіб передпосівного опромінювання насіння зернових колосових культур електромагнітними полями (UA 25623);
 • Спосіб застосування регуляторів росту для прискореного розмноження насіння ярих зернових колосових культур (UA 56165);
 • Спосіб застосування комплексних хелатних мікродобрив «Реаком» для прискореного розмноження ярих зернових колосових культур (UA 56164);
 • Спосіб оздоровлення посівів озимих зернових культур (UA 81280)- Спосіб підвищення врожайності та посівних якостей насіння батьківських ліній та гібридів соняшнику (UA 107576).

Пропозиції щодо наукового супроводу /співробітництва

Лабораторія виконує функції дорадницького органу з питань насінництва та насіннєзнавства у регіоні. У 2017 році на базі лабораторії створена і акредитована Національним агентством з акредитації в Україні за ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 до 5 червня 2022 року випробувальна лабораторія насінництва і насіннєзнавства (Атестат про акредитацію №20479), яка за встановленим порядком проводить визначення посівних якостей насіння польових культур, яке вирощується в наукових підрозділах Інституту та в інших с.-г. підприємствах Харківської області. При цьому встановлюються причини погіршення його посівних якостей та видаються рекомендації щодо попередження або усунення таких явищ.