ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ІМЕНІ В.Я. ЮР’ЄВА
Національної академії аграрних наук України

Кириченко Віктор Васильович

До ювілею академіка НААН Кириченка Віктора Васильовича

Вчений у галузі селекції та насінництва сільськогосподарських культур, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН (2007)

Народився 20 листопада 1946 року у с. Милаївка Бєловського району Курської області.

У 1965 році закінчив Кучеровський сільгосптехнікум, отримав диплом агронома з відзнакою. Працював у аграрному підприємстві. 1965-1968 рр. − служба у лавах Радянської Армії. З 1968 р. по 1973 р. навчався на агрономічному факультеті Харківського сільськогосподарського інституту імені В.В. Докучаєва (ХНАУ ім. В.В.Докучаєва). Після успішного закінчення навчання отримав диплом з відзнакою за фахом "Учений агроном" за спеціальністю "Селекція та насінництво".

У 1973-1976 рр. навчався в аспірантурі Українського науково-дослідного Інституту рослинництва, селекції та генетики імені В.Я. Юр'єва ПВ ВАСГНіЛ. У 1979 році отримав диплом кандидата біологічних наук. Після закінчення аспірантури працював на посадах молодшого, наукового співробітника лабораторії селекції ячменю ярого.

У 1980 році навчався в науково-дослідних установах НДР за спеціальністю "селекція рослин на стійкість до хвороб", зокрема: ячменю ярого, пшениці озимої, жита озимого з основами генетики, імунітету, біотехнології та генетичні ресурси.

У грудні 1980 року за конкурсом був призначений на посаду старшого наукового співробітника лабораторії селекції соняшнику УкрНДІРСГ імені В.Я. Юр'єва (зараз − ІР ім. В.Я. Юр'єва НААН). З 1991 р. по 2000 р. очолював відділ селекції інституту та лабораторію селекції, генетики і насінництва соняшнику.

У 2000 році очолив Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва УААН, і в листопаді 2002 року захистив докторську дисертацію в ІЗК УААН на тему: "Теоретичні основи гетерозису та його практичне використання у соняшника" за спеціальністю "Селекція рослин".

У 2003 році обраний членом-кореспондентом УААН зі спеціальності "Селекція рослин". Вчене звання професора отримав у 2004 році. З 2004 по 2008 рік – член Експертної ради Вищої атестаційної комісії України.

Головний редактор міжвідомчого збірника "Селекція і насінництво", наукових журналів "Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області" (до 2020 року) та "Генетичні ресурси рослин", які видаються в Інституті рослинництва імені В.Я.Юр'єва НААН. Член редакційних рад міжнародних журналів "Геліо" (Нові Сад, Сербія) та "Масличные культуры" (Краснодар, РФ).

З 2012 по 2014 рр. – головний науковий співробітник лабораторії селекції та генетики соняшнику ІР ім. В.Я. Юр'єва НААН. З 2014 р. по червень 2020 року – директор Інституту. 

У 2010 році очолив кафедру генетики, селекції та насінництва ХНАУ імені В.В. Докучаєва, професор кафедри (за сумісництвом). З 2016 року − професор кафедри агротехнологій та екології ХНТУСГ імені П. Василенка.

У 2007 році обраний академіком Української академії аграрних наук та членом Президії Академії. У цьому ж році Президії Академії доручила йому координацію ПНД "Олійні культури. Соняшник". Завдяки вдалому керівництву програмами завдань науковими колективами ІР, СГІ–НЦНС, ІОК створено понад 150 гібридів та їх батьківських компонентів широкого спектру використання: з різною довжиною вегетаційного періоду, жирнокислотного складу олії, резистентних до основних хвороб та толерантних до вовчка. Орієнтир на створення спільних гібридів установами НААН, вибраний академіком В.В. Кириченком, дозволив впровадити наукові розробки інститутів і дослідних станцій на площі понад 1,5 млн. гектарів в Україні та 50 тис. га закордоном. Організація виробництва насіння за європейськими стандартами у державних і приватних установах під наглядом науковців та безпосередньо академіка В.В. Кириченка дозволила успішно просуватися в конкурентному середовищі сучасної Україні.

Як голова спеціалізованої ради зі спеціальності "Агрономія 201" забезпечив якісну підготовку кандидатів та докторів наук. Ним особисто підготовлено 19 кандидатів та 7 докторів наук, які працюють в Україні.

Має 530 наукових праць, з яких 12 монографій, 10 навчальних посібників, 20 методичних рекомендацій та каталогів, 5 книг.

Активна наукова, організаційна та громадська робота (він є головою департаменту науки Міжнародного конгресу з захисту прав і свобод людини "Світ") дозволила йому вибороти звання "Заслужений діяч науки і техніки України" (2004), стати Лауреатом премії ім. В.Я. Юр'єва НАН України (2006), Лауреатом премії НААН "За видатні досягнення в аграрній науці" (2010), Лауреатом Державної премії в галузі науки і техніки України (2013), Лауреатом Українського рейтингу "Людина року" (2017).

Віктор Васильович Кириченко нагороджений орденами "За заслуги" ІІІ ступеня (2001), "За заслуги" ІІ ступеня (2008), орденами УПЦ "За патріотизм" ІІ та І ступеня, численними медалями та грамотами Харківської обласної ради, Харківської облдержадміністрації, Мінагрополітики України.