ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ІМЕНІ В.Я. ЮР’ЄВА
Національної академії аграрних наук України

Національний Центр генетичних ресурсів рослин України

 

     Збереження та ефективне використання генетичного різноманіття рослин для забезпечення продовольчої, економічної, екологічної, соціальної безпеки і розвитку,  – одна з найбільш актуальних проблем людства. В  Україні цю діяльність ще на  початку ХХ сторіччя ініціювали такі видатні вчені як А. Є. Зайкевич, П. В. Будрін, В. Я. Юр’єв, Б. К. Єнкен, М. І. Вавілов, М. М. Кулєшов, Л. М. Делоне та інші.

З проголошенням Україною незалежності у 1992 р. з ініціативи Української академії аграрних наук була розпочата науково-технічна програма «Генетичні ресурси рослин», спрямована на створення Національного генбанку рослин України. Її виконують 28 провідних селекційних і наукових установ, які утворюють Систему генетичних ресурсів рослин України.  Для координації та науково-методичного керівництва Системою на базі Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва був створений Національний центр генетичних ресурсів рослин України (НЦГРРУ). Потужна база для ведення роботи з генетичними ресурсами рослин була створена шляхом включення до складу НЦГРРУ низки наукових підрозділів Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва, а також Устимівської дослідної станції рослинництва, яка раніше входила до системи Всесоюзного інституту рослинництва ім. М. І. Вавілова. Діяльність Центру здійснюється відповідно «Положенню про Національний центр генетичних ресурсів рослин України», 1994 р. (Затверджено: Міністерством сільського господарства та продовольства України Наказ № 1332 від 5.08.1994 р. Міністерством лісового господарства України № 01-2ДСП від 3.08.1994 р; Українською академією аграрних наук № 21-7/273 25.07.1994 р.).

За роки діяльності Системи ГРРУ сформований Національний генбанк рослин України, у якому на початок 2021 р. зосереджено 151,3 тис. зразків, що належать до 544 культур, 1802 видів рослин. За обсягом і різноманіттям генбанк входить до 10 найбільших генбанків світу.

Головні напрями роботи НЦГРРУ:

  • забезпечення вихідним матеріалом селекційних, наукових, навчальних та інших програм (щорічно передається близько 2,0 тис. зразків);
  • збагачення Національного генбанку новими джерелами цінних господарських і біологічних ознак (щорічно залучається близько 1,5 тис. зразків з України та з-за кордону);
  • ведення інформаційної системи з генетичних ресурсів «Генофонд рослин», яка включає паспортні дані про 108,7 тис. зразків;
  • вивчення світового генофонду польових культур з виділенням джерел і донорів цінних ознак для використання у селекції та наукових дослідженнях;
  • розробка науково-методичних основ формування та ведення колекцій с.-г. культур;
  • формування та реєстрація колекцій і зразків генофонду в Україні. На початок 2021 р. зареєстровано 300 колекцій, що мають державне значення, та 2196 джерел цінних ознак;
  • збереження генофонду рослин для використання нинішнім та наступними поколіннями. Для цього створено Національне сховище насіння зразків генофонду рослин, у якому в умовах низьких температур здійснюється довгострокове зберігання у життєздатному стані 74,4 тис. зразків 342 культур, 739 ботанічних видів рослин. Ведеться розробка та вдосконалення режимів зберігання насіння різноманіття культур.

НЦГРРУ видає науковий журнал «Генетичні ресурси рослин» (сайт журналу http://genres.com.ua). З ініціативи та за провідної участі НЦГРРУ розроблена і затверджена Міністерством аграрної політики України програма навчального курсу «Генетичні ресурси рослин», який викладається у вищих навчальних закладах України. Щорічно проводяться курси підвищення кваліфікації з наукового напряму «Формування, ведення, ефективне використання колекцій генетичних ресурсів рослин».

Постановою Кабінету Міністрів України № 527 від 1.04.1999 року Банк генетичних ресурсів рослин віднесений до наукових об’єктів, що становлять національне надбання України. Провідні вчені НЦГРРУ є лауреатами Державної Премії в галузі науки і техніки.

НЦГРРУ веде співробітництво з міжнародними і вітчизняними науковими та селекційними установами у понад 30 країнах, беручи участь у вирішенні глобальної проблеми збагачення, збереження та ефективного використання генетичних ресурсів рослин планети.