ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ІМЕНІ В.Я. ЮР’ЄВА
Національної академії аграрних наук України

Міжнародне співробітництво

Міжнародне співробітництво Інституту рослинництва імені В.Я. Юрєва НААН

 

Напрями міжнародного співробітництва інституту, інтеграція у світовий науковий простір.

Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН співпрацює із зарубіжними науковими центрами згідно довгострокових та короткострокових договорів про наукове співробітництво за напрямами: дослідження з генетичних ресурсів рослин (обмін зразками генофонду та спільні програми їх вивчення); спільні селекційно-генетичні програми з створення сортів і гібридів рослин; представництво та виключні права на сорти рослин селекції інституту; екологічне випробування сортів і гібридів рослин.

Інститут рослинництваім. В.Я. Юр’єва НААН входить до складу світових організацій. Система генетичних ресурсів рослинУкраїни, за координацією Інституту рослинництва імені В.Я.Юр’єва є членом Міжнародної системи генетичних ресурсів рослин, що управляється Всесвітньою організацією з продовольства і сільськогогосподарства (ФАО) та Європейської кооперативної програми з генетичних ресурсів рослин (BioversityInternational). Бази даних Інформаційної системи “Генофонд рослин України” включені в Європейський каталог генетичних ресурсів рослин – European Internet Search Catalogue (EURISCO), що відкриває нові можливості міжнародного обміну зразками генофонду та інформацією про них. Залучення в Україну нових зразків генофонду – джерел цінних господарських ознак - прискорює і робить більш ефективною селекцію вітчизняних високопродуктивних, високоякісних, конкурентоспроможних на міжнародному ринку сортів сільськогосподарських культур, сприяє підвищенню рівня і ефективності наукових, освітніх, виробничих, екологічних та інших програм.

Ведеться моніторинг паспортних баз даних зразків Національного генбанку рослин України, які включені у Європейський каталог генетичних ресурсів рослин (EURISCO). Проводиться підготовка зразків генофонду для включення у Інтегрований Європейський генбанк рослин (AEGIS). Беручи участь у цих заходах, вчені України отримують доступ до зарубіжних зразків генофонду рослин та інформації про них.

Підвищенню міжнародного авторитету українських вчених-селекціонерів та просуванню українського продукту на європейський ринок сприяє членство у Міжнародній асоціації соняшнику (International  Sunflower Association), представником від України є науковець інституту.

Також Інститут бере участь у роботі Міжнародної мережі з покращення пшениці – International Wheat Improvement Network (IWIN) – по ярій пшениці, яка організована Міжнародним центром з покращення кукурудзи та пшениці (CIMMYT, Мексика) та у Міжнародній програмі з покращення озимої пшениці International Winter Wheat Improvement Program (IWWIP), що організована спільно урядом Туреччини, CIMMYT та Міжнародним центром сільськогосподарських досліджень на посушливих територіях (ICARDA, Сирія).

З 2019 року працює спільна лабораторія «Cooperation Agreement on International Joint Jaboratory for Maize», яка створена згідно договору між Ляонінгською аграрною академією (Liaoning Academy of Agricultural sciences (LAAS) CHINA) Китайська народна республіка та Інститутом рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН, Україна (лабораторію відкрито 05.11.2019р.в м. Шеньян і м. Харків). Напрямом наукової роботи лабораторії є дослідження ліній та гібридів кукурудзи різного цільового призначення за комплексом цінних господарських ознак для різних екологічних зон.

Визнання наукових здобутків Інституту світовою науковою спільнотою.

Авторитет Інституту на міжнародній арені забезпечують інноваційні розробки та висококваліфікований науковий колектив. Національний генбанк рослин України, створений за науково-методичного керівництва та координації Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН, за звітами ФАО входить до десяти найбільших у світі за обсягом та різноманіттям (http://www.fao.org/3/i1500e/i1500e.pdf). Колекції тритикале, ячменю, кукурудзи, проса, сої, соняшнику визнані ФАО найважливішими у світі (http://www.fao.org/3/i1500e/i1500e.pdf). Забезпечено довготривале зберігання насіння генофонду зернових і зернобобових культур у Свальбардському Всесвітньому сховищі насіння (Норвегія), під управлінням Міжнародного Трасту з різноманіття сільськогосподарських культур. Авторитет установи підтвердженийучастюнауковцівІнституту в Європейськійкооперативнійпрограмі з генетичних ресурсів рослин – Х фаза: у робочих групах з пшениці, ячменю, вівса, зернобобових культур (http://www.ecpgr.cgiar.org/working-groups/); підтриманням колекцій зернових, зернобобових культур, проса, соняшнику загальною чисельністю 4385 зразків в інтегрованих Європейських колекціях генетичних ресурсів рослин – AEGIS (з 2010 р.); представленням паспортних даних зразків генофонду Національного генбанку рослин України у Європейському пошуковому каталозі EURISCO (https://eurisco.ipk-gatersleben.de/apex/f?p=103:1:0); участю в Міжнародній програмі з покращення озимої пшениці – IWWIP (http://www.iwwip.org/), міжнародній мережі з випробування ліній пшениці м’якої та твердої ярої Міжнародного центру з покращеннякукурудзи та пшениці – CIMMYT, Мексика (IWIN) - http://wheatatlas.org/search, міжнародній мережі з випробування пшениці та зернобобових культур аридної зони Міжнародного центру сільськогосподарських досліджень на посушливих територіях – ICARDA, Ліван, Марокко;Міжнародній асоціації соняшнику (International Sunflower Association); міжнародним співробітництвом з національними генбанками та провідними селекційними установами країн світу (угоди з установами Білорусі, Молдови, Казахстану, Чехії, Туреччини, Канади, США, Мексики та ін.).