ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ІМЕНІ В.Я. ЮР’ЄВА
Національної академії аграрних наук України

Спеціалізована вчена рада

Спеціалізована вчена рада Д 64.366.01

Спеціальність:  06.01.05 – селекція і насінництво   та   06.01.09 – рослинництво.

Затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28.12.2019 року

Голова Кириченко Віктор Васильович

Заступник Кобизєва Любов Никифорівна

Секретар – Огурцов Юрій Євгенович

 

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01

28 вересня 2021 року о 9 годині відбудеться прилюдний захист дисертації Щипака Геннадія Васильовича на тему: «Теоретичні основи селекції гексаплоїдних тритикале на адаптивність, урожайність та якість», поданої на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».

Науковий консультант доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Кириченко Віктор Васильович, керівник відділу новітніх селекційно-насінницьких технологій та сортовивчення Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор Тищенко Володимир Миколайович, завідувач кафедри селекції, насінництва та генетики Полтавського державного аграрного університету МОН України

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співрообітник Кочмарський Валентин Сергійович, головний науковий співробтіник лабораторії селекції озимої пшениці Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН, директор ДП "ДГ "Еліта" МІП імені В.М. Ремесла НААН

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Лайко Ірина Михайлівна, завідувач відділу селекції та насінництва конопель Інституту луб'яних культр НААН

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142

Автореферат Щипака Геннадія Васильовича

Дисертація Щипака Геннадія Васильовича

Відгук офіційного опонента Тищенка В.М.

Відгук офіційного опонента Кочмарського В.С.

Відгук офіційного опонента Лайко І.М.

 

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01

28 вересня 2021 року о 13 годині відбудеться прилюдний захист дисертації Понуренка Сергія Геннадійовича на тему: «Вихідний матеріал для селекції кукурудзи на продуктивність та якість зерна в умовах східного Лісостепу України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Коломацька Валерія Павлівна, заступник директора з наукової роботи Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН

Офіційні опоненти:

доктор біологічних наук, професор Січкар В’ячеслав Іванович, завідувач науково-технологічного відділу розробки та впровадження інноваційних технологій для інтенсифікації виробництва сільськогосподарської продукції Одеської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Марченко Тетяна Юріївна, завідувач відділу селекції Інституту зрошуваного землеробства НААН

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142

Автореферат Понуренка Сергія Геннадійовича

Дисертація Понуренка Сергія Геннадійовича

Відгук офіційного опонента Січкаря В.І.

Відгук офіційного опонента Марченко Т.Ю.

 

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01

21 вересня 2021 року о 10 годині відбудеться прилюдний захист дисертації Докукіної Ксенії Іванівни на тему: «Використання синтетиків геномної структури ABD для селекції пшениці м'якої ярої», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».

Науковий керівник – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Богуславський Роман Львович, провідний науковий співробітник лабораторії інтродукції та зберігання генетичних ресурсів рослин Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НААН Черчель Владислав Юрійович, директор ДУ Інститут зернових культур НААН

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Кириленко Віра Вікторівна, головний науковий співробітник лабораторії селекції озимої пшениці Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142

Автореферат Докукіної Ксенії Іванівни

Дисертація Докукіної Ксенії Іванівни

Відгук офіційного опонента Черчеля В.Ю.

Відгук офіційного опонента Кириленко В.В.

 

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01

20 липня 2021 року о 10 годині відбудеться прилюдний захист дисертації Гусенкової Олесі Володимирівни на тему: «Морфо-генетичний прояв кількісних ознак пшениці озимої в умовах Лісостепу України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».

Науковий керівник доктор сільськогосподарських наук, професор Тищенко Володимир Миколайович, завідувач кафедри селекції, насінництва та генетики Полтавської державної аграрної академії МОН України

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Леонов Олег Юрійович, завідувач лабобраторії селекції та фізіології пшениці Інституту рослинництва імені В.Я. Юр'єва НААН

кандидат сільськогосподарських наук, доцент Криворученко Роман Володимирович, доцент кафедри генетики, селекції та насінництва Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва МОН України

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142

Автореферат Гусенкової Олесі Володимиівни

Дисертація Гусенкової Олесі Володимирівни

Відгук офіційного опонента Леонова О.Ю.

Відгук офіційного опонента Криворученка Р.В.

 

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01

11 травня 2021 року о 9 годині відбудеться прилюдний захист дисертації Деревянко Ірини Олександрівни на тему: «Селекційна цінність вихідного матеріалу ячменю ярого за посухостійкістю та продуктивністю в умовах східної частини Лісостепу України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».

Науковий керівник – кандидат сільськогосподарських наук, професор Проскурнін Микола Васильович

 

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор Ващенко Володимир Васильович, завідувач кафедри селекції і насінництва Дніпровського державного аграрно-економічного університету МОН України

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Івченко Тетяна Володимирівна, завідувач лабораторії генетики, генетичних ресурсів та біотехнології Інституту овочівництва і баштанництва НААН

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142

 

Автореферат Деревянко Ірини Олександрівни

Дисертація Деревянко Ірини Олександрівни

Відгук офіційного опонета Ващенка В.В.

Відгук офіційного опонента Івченко Т.В.

 

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01

11 травня 2021 року о 12 годині відбудеться прилюдний захист дисертації Минець Тетяни Василівни на тему: «Пилкоутворююча здатність та якість пилку соняшника і створення автофертильних ліній з високою комбінаційною здатністю», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».

Науковий керівник доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Кириченко Віктор Васильович, керівник відділу новітніх селекційно-насінницьких технологій та сортовивчення Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Лавриненко Юрій Олександрович, головний науковий співробітник відділу селекції Інституту зрошуваного землеробства НААН

доктор сільськогосподарських наук, професор Ващенко Володимир Васильович, завідувач кафедри селекції і насінництва Дніпровського державного аграрно-економічного університету МОН України

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142

Автореферат Минець Тетяни Василівни

Дисертація Минець Тетяни Василівни

Відгук офіційного опонента Лавриненка Ю.О.

Відгук офіційного опонента Ващенка В.В.

 

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01

27 квітня 2021 року о 9 годині відбудеться прилюдний захист дисертації Гопцій Валентини Олександрівни на тему: «Морфофізіологічні та анатомічні особливості сучасного генофонду пшениці м’якої озимої та їх використання в селекції на продуктивність», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».

Науковий керівник кандидат сільськогосподарських наук, доцент Криворученко Роман Володимирович, доцент кафедри генетики, селекції та насінництва Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва МОН України

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор Тищенко Володимир Миколайович, завідувач кафедри селекції, насінництва та генетики Полтавської державної аграрної академії МОН України

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Сергієнко Оксана Володимирівна, учений секретар, завідувач відділу селекції та насінництва овочевих і баштанних культур Інституту овочівництва і баштанництва НААН

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142

Автореферат Гопцій Валентини Олександрівни

Дисертація Гопцій Валентини Олександрівни

Відгук офіційного опонента Тищенка В.М.

Відгук офіційного опонента Сергієнко О.В.

 

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01

27 квітня 2021 року о 12 годині відбудеться прилюдний захист дисертації Капустян Марини Вікторівни на тему: «Селекційна цінність інбредних ліній кукурудзи, створених на основі різноманітного вихідного матеріалу», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».

Науковий керівник доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Чернобай Лариса Миколаївна, завідувач лабораторії селекції та насінництва кукурудзи Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Сергієнко Оксана Володимирівна, учений секретар, завідувач відділу селекції та насінництва овочевих і баштанних культур Інституту овочівництва і баштанництва НААН

кандидат сільськогосподарських наук, доцент Криворученко Роман Володимирович, доцент кафедри генетики, селекції та насінництва Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва МОН України

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142

Автореферат Капустян Марини Вікторівни

Дисертація Капустян Марини Вікторівни

Відгук офіційного опонента Сергієнко О.В.

Відгук офіційного опонента Криворученка Р.В.

 

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01

20 квітня 2021 року о 10 годині відбудеться прилюдний захист дисертації Рябухи Сергія Станіславовича на тему: «Наукові основи селекції сої на адаптивність, високу врожайність та якість насіння», поданої на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».

Науковий консультант доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Кириченко Віктор Васильович, керівник відділу новітніх селекційно-насінницьких технологій та сортовивчення Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Лавриненко Юрій Олександрович, головний науковий співробітник відділу селекції Інституту зрошуваного землеробства НААН

доктор біологічних наук, професор Січкар В’ячеслав Іванович, завідувач науково-технологічного відділу розробки та впровадження інноваційних технологій для інтенсифікації виробництва сільськогосподарської продукції Одеської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Сергієнко Оксана Володимирівна, завідувач відділу селекції та насінництва овочевих і баштанних культур Інституту овочівництва і баштанництва НААН

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142

Автореферат Рябухи Сергія Станіславовича

Дисертація Рябухи Сергія Станіславовича

Відгук офіційного опонента Лавриненка Ю.О.

Відгук офіційного опонента Січкаря В.І.

Відгук офіційного опонента Сергієнко О.В.

 

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01

20 квітня 2021 року о 14 годині відбудеться прилюдний захист дисертації Шовкової Оксани Володимирівни на тему: «Формування продуктивності сої залежно від строків сівби та мінерального живлення в умовах лівобережної частини Лісостепу України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.09 «Рослинництво».

Науковий керівник доктор сільськогосподарських наук, професор Шевніков Микола Янаєвич, професор кафедри рослинництва Полтавської державної аграрної академії МОН України

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Рябчун Наталія Іванівна, головний науковий співробітник лабораторії селекції та фізіології пшениці Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН

кандидат сільськогосподарських наук, доцент Огурцов Євгеній Миколайович, професор кафедри рослинництва Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва МОН України

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142

Автореферат Шовкової Оксани Володимирівни

Дисертація Шовкової Оксани Володимирівни

Відгук офіційного опонента Рябчун Н.І.

Відгук офіційного опонента Огурцова Є.М.

 

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01

29 грудня 2020 року о 10 годині відбудеться прилюдний захист дисертації Лебеденка Євгена Олександровича на тему: «Селекція вихідного матеріалу для створення гібридів соняшнику, стійких до гербіцидів групи сульфонілсечовин», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Кириченко Віктор Васильович, керівник відділу новітніх селекційно-насінницьких технологій та сортовивчення Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НААН Черчель Владислав Юрійович, директор ДУ Інститут зернових культур НААН

кандидат сільськогосподарських наук, доцент Криворученко Роман Володимирович, доцент кафедри генетики, селекції і насінництва Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва МОН України

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142

Автореферат Лебеденка Євгена Олександровича

Дисертація Лебеденка Євгена Олександровича

Відгук офіційного опонента Черчеля В.Ю.

Відгук офіційного опонента Криворученка Р.В.

 

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01

29 грудня 2020 року о 13 годині відбудеться прилюдний захист дисертації Скороходова Микити Юрійовича на тему: «Особливості довговічності при зберіганні насіння малопоширених форм пшениці», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».

Науковий керівник – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Богуславський Роман Львович, провідний науковий співробітник лабораторії інтродукції та зберігання генетичних ресурсів рослин Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор Тищенко Володимир Миколайович, завідувач кафедри селекції, насінництва та генетики Полтавської державної аграрної академії МОН України

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Сергієнко Оксана Володимирівна, завідувачка відділу селекції та насінництва овочевих і баштанних культур Інституту овочівництва і баштанництва НААН

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142

Автореферат Скороходова Микити Юрійовича

Дисертація Скороходова Микити Юрійовича

Відгук офіційного опонента Тищенка В.М.

Відгук офіційного опонента Сергієнко О.В.

 

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01

15 грудня 2020 року о 10 годині відбудеться прилюдний захист дисертації Міщенка Сергія Володимировича на тему: «Теоретичні і практичні основи використання інбридингу та гібридизації в селекції конопель», поданої на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».

Науковий консультант – доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Кириченко Віктор Васильович, керівник відділу новітніх селекційно-насінницьких технологій та сортовивчення Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Лавриненко Юрій Олександрович, головний науковий співробітник відділу селекції Інституту зрошуваного землеробства НААН

доктор сільськогосподарських наук, професор Ващенко Володимир Васильович, завідувач кафедри селекції і насінництва Дніпровського державного аграрно-економічного університету МОН України

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Сергієнко Оксана Володимирівна, завідувач відділу селекції та насінництва овочевих і баштанних культур Інституту овочівництва і баштанництва НААН

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142

Автореферат Міщенка Сергія Володимировича

Дисертація Міщенка Сергія Володимировича

Відгук офіційного опонента Лавриненка Ю.О.

Відгук офіційного опонента Ващенка В.В.

Відгук офіційного опонента Сергієнко О.В.

 

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01

21 квітня 2020 року о 10 годині відбудеться прилюдний захист дисертації Харитоненко Наталії Сергіївни на тему: «Мінливість вмісту і закономірності успадкування вітаміну Е (ізомерів токоферолів) у лініях та інбердних поколіннях соняшнику», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Кириченко Віктор Васильович, директор Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Черчель Владислав Юрійович, директор ДУ Інститут зернових культур НААН

кандидат сільськогосподарських наук, доцент Криворученко Роман Володимирович, доцент кафедри генетики, селекції та насінництва Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва МОН У країни

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142

Повідомлення про перенесення дати захисту

Автореферат Харитоненко Наталії Сергіївни 

Дисертація Харитоненко Наталії Сергіївни

Відгук офіційного опонента Черчеля В.Ю.

Відгук офіційного опонента Криворученка Р.В.