ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ІМЕНІ В.Я. ЮР’ЄВА
Національної академії аграрних наук України

Прийом до аспірантури та докторантури

В Інституті рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН працює аcпірантура за спеціальністю 201 "Агрономія" (спеціалізації: селекція і насінництво; рослинництво).

ОГОЛОШЕННЯ

про прийом до аспірантури (докторантури) на 2022 рік

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва Національної академії аграрних наук України оголошує прийом до аспірантури (докторантури) на денну та заочну форми навчання зі спеціальності 201 «Агрономія» (спеціалізації: селекція і насінництво, рослинництво).

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Документи для вступу до аспірантури (докторантури):

 • заява на ім’я директора інституту;
 • супровідний лист від організації, яка направляє на навчання (за наявності);
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
 • автобіографія;
 • 2 фотокартки 3x4;
 • рекомендація Вченої ради вищого навчального закладу або наукової установи (за наявності);
 • список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності) або дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;
 • медична довідка про стан здоров’я за формою № 086/о;
 • засвідчена копія диплома про закінчення вищого навчального закладу;
 • засвідчена копія додатку з повним переліком дисциплін, які викладались за весь період навчання;
 • копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • довідка з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в гуртожитку);
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1-С2 (за наявності).

Для вступу до докторантури, крім того подаються:

 • розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
 • копія диплому про присудження наукового ступеня кандидата наук, завірена за місцем роботи.

 

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто. Для абітурієнтів із установ мережі НААН можливо цільове (стаціонарне) навчання з наступним направленням до установи після закінчення аспірантури. При інституті працює Спецрада із захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями 06.01.05 - селекція і насінництво, 06.01.09 - рослинництво. Іногородні аспіранти забезпечуються гуртожитком.

 

Адреса: 61060, м. Харків, проспект Московський, 142

Конкурсні іспити за спеціальністю та іноземної мови 1 вересня-9 вересня 2022 року

Початок навчання в аспірантурі з 15 вересня 2022 року

Додаткову інформацію можна отримати: тел.: (057) 392-11-87+38-098-949-45-24

E-mail: yuriev1908science@gmail.comyuriev1908@gmail.com

Директор інституту Кобизєва Л.Н.

 

Правила прийому до аспірантури у 2022 році

ПРОГРАМА фахового іспиту

ПРОГРАМА іспиту з іноземної мови

ПОРЯДОК представлення дослідницької пропозиції