ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ІМЕНІ В.Я. ЮР’ЄВА
Національної академії аграрних наук України

Науковий збірник "Селекція і насінництво"

ISSN 2413-7510 (Online)

ISSN 1026-9959 (Друкована версія)

Сайт Збірника - http://journals.uran.ua/pbsd

Інститут рослинництва імені В.Я. Юр'єва НААН видає міжвідомчий тематичний науковий збірник «Селекція і насінництво», який було засновано в 1964 році.

У збірнику публікуються експериментальні та оглядові статті з питань селекції, генетики, біотехнології, геноміки, фізіології, насінництва, насіннєзнавства, генетичних ресурсів рослин, сортовивчення, сортознавства, рослинництва, роботи, виконані на міждисциплінарних стиках та інші, пов’язані з проблемами селекції і насінництва польових, овочевих, плодових культур.

Збірник "Селекція і насінництво" включено в "Список друкованих (електронних) періодичних видань, що входять до Переліку наукових фахових видань України" в Категорію Б за спеціальністю 201 -  сільськогосподарські науки згідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15.10.2019 № 1301.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання: Google Scholar, Index Copernicus, Ulrichsweb Global Serials Directory, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), General Impact Factor (GIF), Academic Research Index (ResearchBib), Journal Index, WorldCat, Center for Research Libraries (GLOBAL RESOURCES NETWORK), Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21732-11632ПР від 24.11.2015