ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ІМЕНІ В.Я. ЮР’ЄВА
Національної академії аграрних наук України

Рада молодих вчених

Основною метою діяльності Ради молодих вчених (РМВ) Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва Національної академії аграрних наук України є всебічне сприяння науково-дослідній роботі, винахідницькій та творчій діяльності молодих вчених, забезпечення системного підходу до підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації, збереження і розвитку інтелектуального потенціалу Інституту рослинництва.

Для досягнення поставленої мети РМВ зацікавлює молодих науковців в активній науковій та суспільній діяльності Інституту рослинництва, Національної академії аграрних наук та установ, які входять до складу її мережі, а також становлення й розвиток особистих наукових та моральних цінностей кожного представника молодої громади установи.

До складу РМВ входять аспіранти та наукові співробітники віком до 35 років включно. Сьогодні наша Рада (дані актуальні станом на 1 лютого 2019 року) нараховує 37 чоловік, з яких 13 кандидати сільськогосподарських наук та 1 доктор сільськогосподарських наук. 

 

ПРЕЗИДІЯ РАДИ

Голова

Солонечний Павло Миколайович, кандидат с.-г. наук, с.н.с., завідувач лабораторії селекції та генетики ячменю

Тел.: +38(068)090-06-56

 E-mail:  pashabarley86@gmail.com

Заступник голови

Чернобай Сергій Володимирович, кандидат с.-г. наук, завідувач лабораторії селекції та генетики тритикале 

Секретар

Чернобай Юлія Олександрівна, молодший науковий співробітник лабораторії інтродукції та зберігання генетичних ресурсів рослин.

E-mail РМВ:  yuriev.rmv@gmail.com

   

Діяльність Ради молодих вчених здійснюється завдяки загальним зборам, під час яких заслуховуються й обговорюються результати наукових досліджень молодих вчених за такими напрямками як рослинництво, селекція, генетика, насінництво, фізіологія, захист рослин, а також вирішуються поточні питання.

Такі засідання дають молодим вченим не тільки можливість покращити рівень своєї теоретичної та практичної підготовки, але й відпрацювати техніку викладання доповіді, а також вміння відстоювати й аргументовано захищати свої наукові здобутки серед широкого кола колег.

Згідно плану діяльності Рада молодих вчених один раз на два роки на базі Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН проводить Міжнародні науково-практичні конференції молодих вчених, присвячені питанням розробки та впровадження нових наукових досягнень в галузях генетики, селекції та рослинництва.

Щороку молоді вчені Інституту проводять активне впровадження своїх наукових розробок у виробництво та ознайомлюють зі своїми здобутками широкі верстви населення.

Щорічно представники РМВ інституту приймають участь та посідають призові місця у конкурсах на здобуття: премії Президії Національної академії аграрних наук України «За кращу наукову доповідь молодого вченого НААН з фундаментальних та прикладних досліджень», премії Президента України для молодих вчених, премії Кабінету Міністрів України «за особливі досягнення молоді в розбудові України», стипендії Харківської обласної державної адміністрації, премії за кращу наукову роботу серед молодих вчених Харківської області.

Молоді вчені плідно співпрацюють з Харківської обласною сільськогосподарською дорадчою службою, Головним управлінням агропромислового розвитку при Харківській обласній державній адміністрації та Центром наукового забезпечення АПВ Харківської області.

Для заохочення діяльності молоді щороку проводиться рейтинг активності молодих вчених Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, під час якого за бальною оцінкою обирається дев’ять переможців – три серед аспірантів (перше, друге та третє місце) та шість – серед наукових співробітників (одне перше місце, два других, три третіх). Для кожного з переможців встановлено разові грошові премії за рахунок спецфонду інституту.