ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ІМЕНІ В.Я. ЮР’ЄВА
Національної академії аграрних наук України

Тритикале озиме

Завантажити Каталог продукції
 • Леонтій
  Леонтій

  Сорт тритикале кормового, фуражного та технічного використання

 • Олександра
  Олександра

  Перший в Україні сорт тритикале альтернативного типу розвитку (дворучка) хлібопекарського, фуражного та технічного використання

 • Підзимок харківський
  Підзимок харківський

  Сорт тритикале фуражного та технічного використання, з підвищеною урожайністю та адаптивністю, придатний до пізньоосінньої сівби

Тритикале є першою, штучно створеною зерновою і кормовою культурою, отриманою схрещуванням пшениці (Triticum) з житом (Secale). Для тритикале притаманне унікальне сполучення окремих господарсько-біологічних показників батьківських форм пшениці і жита: високий потенціал урожайності зерна і зеленої маси, посилені адаптивні властивості, імунітет до грибкових захворювань, більший вміст білка і лізину в зерні та основних поживних речовин у зеленій масі. Тритикале заслужено визнається найбільш пристосованою культурою для біологізації сільськогосподарського. виробництва.

Сучасний етап селекції озимих тритикале в Інституті рослинництва імені В.Я. Юр᾽єва НААН пов'язаний переважно з міжлінійними схрещуванями гексаплоїдних амфідиплоїдів різного типу розвитку і рівня якості, випробуванням гібридних популяцій і ліній в контрастних агроекологічних зонах, створенням багатолінійних сортів на основі одної або декількох гібридних комбінацій.

Одержано зернові тритикале з високою морозо- і зимостійкістю. Створено сорти озимого тритикале із стабільно високими хлібопекарськими властивостями.

На майбутнє передбачено створення більш врожайних (вище 12,0 т/га) зернових сортів, спеціалізованих за напрямками використання (фураж, хліб, кондитерські вироби, спирт, пиво, тощо), озимих тритикале універсального призначення, сортів тритикале дворучок з підвищеним рівнем морозостійкості, високою якістю зерна: білка 14-16%, клейковини 28-34%, ІДК 65-75 о.п., об'ємом хліба 550- 650 мл.