ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ІМЕНІ В.Я. ЮР’ЄВА
Національної академії аграрних наук України

Тритикале озиме

Завантажити Каталог продукції
 • Амфідиплоїд 256
  Амфідиплоїд 256

  Сорт тритикале кормового, фуражного та технічного використання

 • Гарне
  Гарне

  Сорт тритикале з особливо високою витривалістю до низьких агрофонів та відхилень в технологіях вирощування.

 • Ратне
  Ратне

  Сорт тритикале універсального призначення для середніх і низьких агрофонів  

 • Раритет
  Раритет

  Сорт тритикале стійкий до вилягання, хлібопекарського призначення

 • Харроза
  Харроза

  Сорт тритикале високоврожайний з високими кормовими якостями

 • Шаланда
  Шаланда

  Сорт тритикале високоврожайний з високими кормовими якостями

 • Букет
  Букет

  Сорт тритикале універсального призначення для непарових попередників

 • Амос
  Амос

  Сорт тритикале високоврожайний з високими хлібопекарськими якостями

 • Ніканор
  Ніканор

  Сорт тритикале високоврожайний з високими хлібопекарськими якостями, невибагливий до строків сівби

 • Донець
  Донець

  Сорт тритикале високоадаптивний кормовий, фуражного та технічного використання

 • Пластун волинський
  Пластун волинський

  Сорт тритикале посухостійкий, універсального призначення

 • Павлодарський
  Павлодарський

  Сорт тритикале посухостійкий, кормового та фуражного використання

 • Ярослава
  Ярослава

  Сорт тритикале озимого та ярого типів розвитку універсального призначення

 • Тимофій
  Тимофій

  Сорт тритикале низькостебловий, з високими хлібопекарськими властивостями

 • Єлань
  Єлань

  Сорт тритикале хлібопекарського, фуражного та технічного використання альтернативного типу розвитку (дворучка)

Тритикале є першою, штучно створеною зерновою і кормовою культурою, отриманою схрещуванням пшениці (Triticum) з житом (Secale). Для тритикале притаманне унікальне сполучення окремих господарсько-біологічних показників батьківських форм пшениці і жита: високий потенціал урожайності зерна і зеленої маси, посилені адаптивні властивості, імунітет до грибкових захворювань, більший вміст білка і лізину в зерні та основних поживних речовин у зеленій масі. Тритикале заслужено визнається найбільш пристосованою культурою для біологізації сільськогосподарського. виробництва.

Сучасний етап селекції озимих тритикале в Інституті рослинництва імені В.Я. Юр᾽єва НААН пов'язаний переважно з міжлінійними схрещуванями гексаплоїдних амфідиплоїдів різного типу розвитку і рівня якості, випробуванням гібридних популяцій і ліній в контрастних агроекологічних зонах, створенням багатолінійних сортів на основі одної або декількох гібридних комбінацій.

Одержано зернові тритикале з високою морозо- і зимостійкістю. Створено сорти озимого тритикале із стабільно високими хлібопекарськими властивостями.

На майбутнє передбачено створення більш врожайних (вище 12,0 т/га) зернових сортів, спеціалізованих за напрямками використання (фураж, хліб, кондитерські вироби, спирт, пиво, тощо), озимих тритикале універсального призначення, сортів тритикале дворучок з підвищеним рівнем морозостійкості, високою якістю зерна: білка 14-16%, клейковини 28-34%, ІДК 65-75 о.п., об'ємом хліба 550- 650 мл.