ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ІМЕНІ В.Я. ЮР’ЄВА
Національної академії аграрних наук України

Пшениця озима

Завантажити Каталог продукції
 • Гармоніка
  Гармоніка

  Короткостебловий сорт пшениці м'якої озимої, інтенсивного типу використання

 • Диво
  Диво

  Короткостебловий сорт, універсального типу використання

 • Принада
  Принада

  Середньорослий сорт, стійкий до вилягання, посухи, основних шкідливих хвороб, морозостійкість висока

 • Вигадка
  Вигадка

  Середньорослий сорт, стійкий до вилягання, посухи, за якістю зерна цінна пшениця, морозостійкість висока

 • Гайок
  Гайок

  Сорт середньостиглий, стійкий до вилягання. Характеризується еректоїдним положенням прапорцевого листка

 • Метелиця харківська
  Метелиця харківська

  Сорт середньостиглий, стійкий до вилягання, зимостійкість висока

 • Проня
  Проня

  Сорт середньостиглий, короткостебловий, стійкий до вилягання, зимостійкість висока

Пшениця озима ‑ головна зернова культура України і займає основне зернове поле близько 6-7 млн. га щорічно. В Харківській області висівається близько 500 тисяч гектар цієї культури. Східний Лісостеп України відрізняється мінливістю погодних умов за роками і періодами року. Формування стійкості рослин пшениці озимої до несприятливих чинників зимового періоду починається восени і зумовлено комплексом погодних, агротехнічних умов та генотипом сорту. Основною причиною пошкодження посівів є, насамперед, низькі температури за відсутності достатнього снігового покриву та притерта льодова кірка, яка утворюється внаслідок тривалих відлиг. Тому сорти поряд з високою продуктивністю повинні мати високий адаптивний потенціал і бути стійкими до несприятливих біо- та абіотичних чинників на всіх етапах росту і розвитку рослини. Створення сортів стійких до несприятливих умов вирощування є основним завдання селекціонера. У зв'язку з цим, а також враховуючи рівень матеріально-технічного забезпечення сільгоспвиробників, різний рівень культури землеробства, селекція пшениці озимої в Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН ведеться за наступними напрямами.

Створення сортів «напівінтенсивного» типу для низького і середнього агрофону, придатних для посіву після попередників, які пізно збираються (соняшник, кукурудза на зерно), з високим рівнем морозо-зимостійкості (7-8 балів), високою посухостійкістю на всіх етапах онтогенезу, адаптивністю до пізніх строків сівби, високою здатністю до кущення в пізній осінній та раньовесняний періоди, формуванням крупного колосся, середньорослих (100-120 см), стійких до хвороб, з високою якістю зерна. За цим напрямом створені та успішно впроваджуються у виробництво сорти Досконала, Дорідна, Приваблива, Привітна, Патріотка, Принада.

Створення сортів універсального типу, які придатні для вирощування по різним попередникам, кращі чорний пар, зайняті пари, багаторічні трави, кукурудза на силос за звичайною та інтенсивною технологією, морозо-зимостійких (7-7,5 бал), стійких до вилягання і хвороб, посухостійких, пластичних до строків сівби, середньорослих (90-110 см), з високою кущистістю (700 і більше продуктивних пагонів на 1 м2) та  доброю якістю зерна. Ці сорти мають генетично обумовлений високий нижній поріг урожайності, що забезпечує ефективне використання природної родючості ґрунтів, не потребують великої кількості мінеральних добрив і, за звичайних умов, заходів боротьби з поширеними хворобами (внаслідок підвищеної стійкості) для формування високих і стабільних за роками урожаїв. За цим напрямом створені та впроваджуються в виробництво сорти: Гордовита, Розкішна, Статна, Фермерка.

Створення сортів інтенсивного типу для високого рівня агрофону, кращий попередник чорний пар з внесенням оптимальних доз мінеральних добрив, короткостеблових (80-90 см), стійких до вилягання, хвороб, зимостійких, посухостійких, з доброю якістю зерна. За цим напрямом створено сорти: Альянс, Запашна, Здобна, Диво, Гармоніка, Краса ланів.

Сорти пшениці озимої створені в Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН мають потенціал продуктивності понад 10,0 т/га, комплексну стійкість до біотичних та абіотичних чинників середовища, що дозволяє отримувати стабільно високі врожаї зерна високої якості. Вирізняються високою морозостійкістю від 7,5 до 8,5 балів, критична температура вимерзання складає від -17 до -18°С, що забезпечує отримання стабільних урожаїв за несприятливих умов перезимівлі. Сорт Досконала за цією ознакою дорівнює еталону зимостійкості Ферругінеум 1239 (8,5 бал).

Сорти пшениці озимої Досконала, Дорідна, Розкішна, Альянс, Статна, Запашна, Фермерка, Диво, Краса ланів, Принада за показниками якості зерна відносяться до сильних пшениць, сорти Привітна, Здобна, Приваблива, Гордовита, Диво, Гармоніка, Патріотка – до цінних.