ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ІМЕНІ В.Я. ЮР’ЄВА
Національної академії аграрних наук України

Пшениця озима

Завантажити Каталог продукції
 • Москаль
  Москаль

  Універсального типу використання, невимогливий до умов вирощування, високоврожайний.

 • Шулиндінка
  Шулиндінка

  Універсального типу використання, невимогливий до умов вирощування, високоврожайний, степової екологічної групи

 • Приазовська
  Приазовська

  Універсального типу використання, невимогливий до умов вирощування, високоврожайний, степової екологічної групи

 • Розкішна
  Розкішна

  Сорт середньостиглий. Середньорослий, стійкий до вилягання. Зимостійкість підвищена. В польових умовах толерантний до основних шкідливих хвороб

 • Альянс
  Альянс

  Сорт інтенсивного типу використання, невимогливий до умов вирощування, з високою потенційною урожайністю. Вирізняється винятковою витривалістю до посухи

 • Досконала
  Досконала

  Винятково морозостійкий сорт. Рекомендується висівати по гірших попередниках та при вимушених пізніх строках сівби

 • Дорідна
  Дорідна

  Сорт універсального типу використання невибагливий до умов вирощування, рекомендовано для вирощування по непарових попередниках.

 • Статна
  Статна

  Сорт середньостиглий. Середньрослий, стійкий до вилягання. Зимостійкість підвищена. В польових умовах толерантний до основних шкідливих хвороб

 • Запашна
  Запашна

  Сорт інтенсивного типу, стійкий до вилягання. Зимостійкість підвищена. В польових умовах толерантний до основних шкідливих хвороб

 • Фермерка
  Фермерка

  Сорт універсального типу використання. Має високу стабільну врожайність. Сорт відрізняється високою якістю зерна і є одним з найкращих за цією ознакою

 • Приваблива
  Приваблива

  Сорт універсального типу використання, придатний для вирощування по всіх попередниках та за інтенсивною технологією

 • Привітна
  Привітна

  Сорт універсального типу використання, придатний для вирощування по всіх попередниках та за інтенсивною технологією. Характеризується високим виходом насіння

 • Здобна
  Здобна

  Сорт інтенсивного типу використання. Середньостиглий, короткостебловий. Має високий вихід насіння

 • Краса ланів
  Краса ланів

  Сорт ранньостиглий, короткостебловий, інтенсивного типу використання

 • Патріотка
  Патріотка

  Сорт невибагливий до умов вирощування, універсального типу використання

Пшениця озима ‑ головна зернова культура України і займає основне зернове поле близько 6-7 млн. га щорічно. В Харківській області висівається близько 500 тисяч гектар цієї культури. Східний Лісостеп України відрізняється мінливістю погодних умов за роками і періодами року. Формування стійкості рослин пшениці озимої до несприятливих чинників зимового періоду починається восени і зумовлено комплексом погодних, агротехнічних умов та генотипом сорту. Основною причиною пошкодження посівів є, насамперед, низькі температури за відсутності достатнього снігового покриву та притерта льодова кірка, яка утворюється внаслідок тривалих відлиг. Тому сорти поряд з високою продуктивністю повинні мати високий адаптивний потенціал і бути стійкими до несприятливих біо- та абіотичних чинників на всіх етапах росту і розвитку рослини. Створення сортів стійких до несприятливих умов вирощування є основним завдання селекціонера. У зв'язку з цим, а також враховуючи рівень матеріально-технічного забезпечення сільгоспвиробників, різний рівень культури землеробства, селекція пшениці озимої в Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН ведеться за наступними напрямами.

Створення сортів «напівінтенсивного» типу для низького і середнього агрофону, придатних для посіву після попередників, які пізно збираються (соняшник, кукурудза на зерно), з високим рівнем морозо-зимостійкості (7-8 балів), високою посухостійкістю на всіх етапах онтогенезу, адаптивністю до пізніх строків сівби, високою здатністю до кущення в пізній осінній та раньовесняний періоди, формуванням крупного колосся, середньорослих (100-120 см), стійких до хвороб, з високою якістю зерна. За цим напрямом створені та успішно впроваджуються у виробництво сорти Досконала, Дорідна, Приваблива, Привітна, Патріотка, Принада.

Створення сортів універсального типу, які придатні для вирощування по різним попередникам, кращі чорний пар, зайняті пари, багаторічні трави, кукурудза на силос за звичайною та інтенсивною технологією, морозо-зимостійких (7-7,5 бал), стійких до вилягання і хвороб, посухостійких, пластичних до строків сівби, середньорослих (90-110 см), з високою кущистістю (700 і більше продуктивних пагонів на 1 м2) та  доброю якістю зерна. Ці сорти мають генетично обумовлений високий нижній поріг урожайності, що забезпечує ефективне використання природної родючості ґрунтів, не потребують великої кількості мінеральних добрив і, за звичайних умов, заходів боротьби з поширеними хворобами (внаслідок підвищеної стійкості) для формування високих і стабільних за роками урожаїв. За цим напрямом створені та впроваджуються в виробництво сорти: Гордовита, Розкішна, Статна, Фермерка.

Створення сортів інтенсивного типу для високого рівня агрофону, кращий попередник чорний пар з внесенням оптимальних доз мінеральних добрив, короткостеблових (80-90 см), стійких до вилягання, хвороб, зимостійких, посухостійких, з доброю якістю зерна. За цим напрямом створено сорти: Альянс, Запашна, Здобна, Диво, Гармоніка, Краса ланів.

Сорти пшениці озимої створені в Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН мають потенціал продуктивності понад 10,0 т/га, комплексну стійкість до біотичних та абіотичних чинників середовища, що дозволяє отримувати стабільно високі врожаї зерна високої якості. Вирізняються високою морозостійкістю від 7,5 до 8,5 балів, критична температура вимерзання складає від -17 до -18°С, що забезпечує отримання стабільних урожаїв за несприятливих умов перезимівлі. Сорт Досконала за цією ознакою дорівнює еталону зимостійкості Ферругінеум 1239 (8,5 бал).

Сорти пшениці озимої Досконала, Дорідна, Розкішна, Альянс, Статна, Запашна, Фермерка, Диво, Краса ланів, Принада за показниками якості зерна відносяться до сильних пшениць, сорти Привітна, Здобна, Приваблива, Гордовита, Диво, Гармоніка, Патріотка – до цінних.