ИНСТИТУТ РАСТЕНИЕВОДСТВА ИМЕНИ В.Я. ЮРЬЕВА
Национальной академии аграрных наук Украины

Захист дисертації Вечерської Людмили Анатоліївни

25 листопада 2021 року в спеціалізованій вченій раді ДФ 64.366.001 при Інституті рослинництва імені В.Я. Юр'єва НААН відбувся прилюдний захист дисертації Вечерської Людмили Анатоліївни на тему: «Особливості розширення генетичного різноманіття вихідного матеріалу пшениці полби звичайної методом гібридизації», поданої на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 20 – Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 201 - Агрономія

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Голік Олег Вікторович, головний науковий співробітник лабораторії селекції та фізіології пшениці Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН

Вітаємо Людмилу Анатоліївну з успішним захистом дисертації на здобуття ступеня доктора філософії і бажаємо міцного здоров’я, сімейного щастя, здійснення мрій, нових наукових здобутків і успіхів з їх впровадження!