ИНСТИТУТ РАСТЕНИЕВОДСТВА ИМЕНИ В.Я. ЮРЬЕВА
Национальной академии аграрных наук Украины

Координаційно-методична рада ПНД 17 "Генетичні ресурси рослин"

17 листопада 2021 року в режимі "онлайн" проведено засідання Координаційно-методичної ради (КМР) програми наукових досліджень ПНД 17 "Генетичні ресурси рослин" (головна установа – Інститут рослинництва імені В.Я. Юр'єва НААН). Були присутні керівники та відповідальні виконавці завдань ПНД 17 з 30 науково-дослідних установ НААН, загальна кількість учасників – 43 особи. Засідання відкрила член-кореспондент НААН, доктор с.-г. наук, директор Інституту рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН Любов Никифорівна Кобизєва з привітальним словом. Про результати виконання ПНД 17 «Генетичні ресурси рослин» доповів керівник програми, голова КМР, кандидат біологічних наук Віктор Кузьмович Рябчун. На засіданні було заслухано наукову доповідь: "Залучення зразків генофонду культурних рослин та диких співродичів шляхом експедицій» (доповідач Віктор Михайлович Кір’ян, заступник директора з наукової роботи Устимівської дослідної станції рослинництва ІР імені В.Я. Юр’єва НААН ). Кураторами колекцій зроблено аналіз діяльності установ-співвиконавців з виконання завданняПНД 17. 

Учасниками засідання обговорено, уточнено та затверджено проміжні звіти за 2021 рік за підпрограмою 1 «Генетичні ресурси сільськогосподарських культур» – всього 34, з них за фундаментальними дослідженнями – 26, прикладними дослідженнями – вісім; підпрограмою 2 «Розширення і збереження генетичного різноманіття плодових, ягідних, горіхоплідних та декоративних  культур (Помологія)» – всього дев’ять звітів, з них за фундаментальними дослідженнями – п’ять, прикладними дослідженнями – чотири звіти.