ИНСТИТУТ РАСТЕНИЕВОДСТВА ИМЕНИ В.Я. ЮРЬЕВА
Национальной академии аграрных наук Украины

Координаційно-методична рада ПНД 16 "Соняшник"

16 листопада 2021 року в режимі "онлайн" проведено засідання Координаційно-методичної ради (КМР) програми наукових досліджень ПНД 16 "Соняшник" (головна установа – Інститут рослинництва імені В.Я. Юр'єва НААН). Були присутні керівники та відповідальні виконавці завдань ПНД з семи науково-дослідних установ НААН, загальна кількість учасників – 16 осіб. Засідання відкрив голова КМР, академік НААН, доктор с.-г. наук, професор Віктор Васильович Кириченко. На засіданні було заслухано наукові доповіді: "Основні чинники високої врожайності соняшнику" (доповідач В.В. Кириченко),  "Селекційне забезпечення екологічно безпечного врожаю соняшнику: стан та перспективи" (доповідач В.І. Троценко, старший науковий співробітник лабораторії селекції та насінництва Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН, доктор. с.-г. наук, професор).

Учасниками засідання обговорено, уточнено та затверджено проміжні звіти за 2021 рік – всього 16, з них за фундаментальними дослідженнями – 3, прикладними дослідженнями – 11, короткотерміновими прикладними дослідженнями – 2. Внесено пропозицію спрямувати дослідження згідно з Європейським Зеленим Курсом, отже курсом на зниження впливу сільського господарства на навколишнє середовище, започаткувати розвиток розумного землеробства. Обговорено результати випробувань спільних гібридів соняшнику з використанням генетичних плазм різного походження, напрями забезпечення методичного супроводу виконання досліджень, необхідність посилення видавничої діяльності.