Сайт находится в стадии заполнения. Спасибо за понимание

ИНСТИТУТ РАСТЕНИЕВОДСТВА ИМЕНИ В.Я. ЮРЬЕВА
Национальной академии аграрных наук Украины

Лабораторія генетичних ресурсів зернових культур

История подразделения:

    Роботу з генетичними ресурсами пшениці, жита і ячменю  розпочали з перших днів організації Харківської сільськогосподарської станції у 1909 р., першим директором якої був П. В.Будрін. Наукова діяльність співробітників у перші роки була спрямована на збір місцевих зразків зернових культур, залучення інорайонного матеріалу з метою їх подальшого вивчення та використання в селекції. Вихідний матеріал поповнювався особистими зборами В. Я. Юр’єва під час експедицій Україною, а також в Бєлгородській, Курській та інших губерніях. Колекції зернових культур на станції значно поповнились після передачі зразків з розформованої у 1934 р. Української станції ВІР (с. Литвинівка Харківської області), яку організував М.І. Вавілов з М.М. Кулішовим. З 1956 р. роботу з генетичними ресурсами зернових культур проводили у лабораторії рослинних ресурсів під керівництвом доктора біологічних наук, професора Л. М. Делоне, у складі відділу агроекології і рослинних ресурсів, який очолював академік М. М. Кулєшов. 

       З ініціативи Української академії аграрних наук на базі Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва в 1992 р. розпочато виконання науково-технічної програми "Генетичні ресурси рослин". У 1993 р. був організований Національний центр генетичних ресурсів рослин України (НЦГРРУ), який здійснює науково-методичне керівництво і координацію роботи щодо формування та ведення Національного генбанка рослин України. НЦГРРУ очолив кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник В. К. Рябчун. Метою роботи з вивчення колекцій є найбільш повна біологічна, генетична і екологічна характеристики, визначення шляхів його використання в селекційних та наукових програмах, формування колекцій генбанку. Колекція генетичних ресурсів зернових культур нараховує 20815 зразків зернових культур, у т. ч. пшениці м’якої озимої 6052  зразки, пшениці м’якої ярої 3103  зразки, пшениці твердої озимої 219 зразків, пшениці твердої ярої 1317 зразків, малопоширених видів та диких співродичів пшениці та ячменю 1015 зразків, тритикале озимого 1920 зразків, тритикале ярого 2021 зразок, жита озимого, ярого та багаторічного 365 зразків, ячменю ярого 4804 зразки.

Сотрудники подразделения:
  • Заведующий лабораторией
    Заведующий лабораторией

    Музафарова Валентина Андреевна - кандидат с. - х. наук

  • И.о. Заведующего лабораторией
    И.о. Заведующего лабораторией

    Ярош Андрей Васильевич, кандидат с. х. наук, старший научный сотрудник

Направления работы:
Основные научные разработки:
Основные научные публикации:
Контакты подразделения: