ИНСТИТУТ РАСТЕНИЕВОДСТВА ИМЕНИ В.Я. ЮРЬЕВА
Национальной академии аграрных наук Украины

Лаборатория генетических ресурсов зерновых культур

История подразделения:

Роботу з генетичними ресурсами пшениці, жита і ячменю  розпочали з перших днів організації Харківської сільськогосподарської станції у 1909 р., першим директором якої був П. В.Будрін. Наукова діяльність співробітників у перші роки була спрямована на збір місцевих зразків зернових культур, залучення інорайонного матеріалу з метою їх подальшого вивчення та використання в селекції. Вихідний матеріал поповнювався особистими зборами В. Я. Юр’єва під час експедицій Україною, а також в Бєлгородській, Курській та інших губерніях. Колекції зернових культур на станції значно поповнились після передачі зразків з розформованої у 1934 р. Української станції ВІР (с. Литвинівка Харківської області), яку організував М.І. Вавілов з М.М. Кулішовим. З 1956 р. роботу з генетичними ресурсами зернових культур проводили у лабораторії рослинних ресурсів під керівництвом доктора біологічних наук, професора Л. М. Делоне, у складі відділу агроекології і рослинних ресурсів, який очолював академік М. М. Кулєшов. 

З ініціативи Української академії аграрних наук на базі Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва в 1992 р. розпочато виконання науково-технічної програми "Генетичні ресурси рослин". У 1993 р. був організований Національний центр генетичних ресурсів рослин України (НЦГРРУ), який здійснює науково-методичне керівництво і координацію роботи щодо формування та ведення Національного генбанка рослин України. НЦГРРУ очолив кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник В. К. Рябчун. Метою роботи з вивчення колекцій є найбільш повна біологічна, генетична і екологічна характеристики, визначення шляхів його використання в селекційних та наукових програмах, формування колекцій генбанку. Колекція генетичних ресурсів зернових культур нараховує 20815 зразків зернових культур, у т. ч. пшениці м’якої озимої 6052  зразки, пшениці м’якої ярої 3103  зразки, пшениці твердої озимої 219 зразків, пшениці твердої ярої 1317 зразків, малопоширених видів та диких співродичів пшениці та ячменю 1015 зразків, тритикале озимого 1920 зразків, тритикале ярого 2021 зразок, жита озимого, ярого та багаторічного 365 зразків, ячменю ярого 4804 зразки.

Сотрудники подразделения:
 • Заведующий лабораторией
  Заведующий лабораторией

  Музафарова Валентина Андреевна, кандидат сельскохозяйственных наук

 • И.о. заведующего лабораторией
  И.о. заведующего лабораторией

  Ярош Андрей Васильевич, кандидат сельскохозяйственных наук

Направления работы:
 • Залучення до Національного генбанку нових зразків генофонду з України та зарубіжних країн;
 • Всебічне вивчення зразків генофонду польовими, лабораторними та іншими методами з метою формування колекцій, виділення джерел та донорів цінних господарських ознак та забезпечення ними селекційних, наукових та учбових програм, сільськогосподарського виробництва;
 • Підтримання генетичного різноманіття рослин у життєздатному стані, підготовка та передача насіння колекційних зразків на довготривале зберігання до Національного сховища та його регенерація;
 • Створення та ведення комп`ютерної інформаційної системи «Генофонд рослин» та супутніх баз даних;
 • Реєстрація цінних зразків та колекції генофонду рослин в Україні;
 • Співпраця із зарубіжними науковими центрами (Турецькою філією Міжнародного центру з покращення кукурудзи та пшениці (СІММYТ,ICARDA), генбанками Чехії, Казахстану, Білорусі).

 

 

                  

Основные научные разработки:

Співробітниками лабораторії генетичних ресурсів рослин сформовано наступні колекції генофонду:

Базові колекції:

– базова колекція пшениці м’якої озимої (Свідоцтво № 68 від 30.10. 2009 р.), колекція включає 5079 зразків з 56 країн, в якій представлено генетичне різноманіття за 29 ознаками та 144 рівнями їх прояву;

– базова колекція пшениці твердої ярої, що складається з 1023 зразків, які походять з 47 країн, колекція відображає різноманіття за 14 ознаками та 72 рівнями їх прояву (Свідоцтво № 12 від 17.11.05);

 базова колекція пшениці м’якої ярої (Св. № 67 від 30.11.09), налічує 2738 зразків з 70 країн, представлена різноманіттям за 26 ознаками та 109 рівнями їх прояву;

  базову колекцію ячменю ярого (Свідоцтво № 289 від 23.01.2020 р), включає 4792 зразки з 69 країн світу та відображає різноманіття за 22 ознаками та 102 рівнями прояву

Генетичні колекції:

– генетична колекція пшениці м’якої озимої за стійкістю до хвороб та шкідників (Свідоцтво № 183 від 11.12.2014 р.), колекція включає 517 зразків, в якій представлено зразки з ідентифікованими генами за ознакам, які детермінують 13 ознак та 152 рівні їх прояву;

– генетична колекція ячменю ярого за стійкістю до хвороб (Свідоцтво № 210 від 25.12.2015), колекція включає 315 зразків 11 різновидностей походженням з 25 країн світу;

– генетична колекція тритикале ярого, колекція включає 235 зразків з відомим генетичним контролем 26 ознак, представлено генетичний контроль 57 рівнів прояву ознак (Запит № 421 від 12.10.2017 р.)

Ознакові колекції:

– ознакова колекція пшениці м'якої озимої за зимо- морозостійкісю в поєднанні з іншими цінними господарськими ознаками разом з Устимівською дослідною станцією (Свідоцтво № 9 від 17.11.05 р.), включає 115 зразків, генетичне різноманіття яких представлене за 7 ознаками та 21 рівнем їхнього прояву;

– ознакова колекція пшениці м'якої озимої за стійкістю до хвороб та внутрішньостеблових шкідників (Свідоцтво № 38 від 11.03. 2007 р.), колекція складається з 318 зразків, що походять з 23 країн світу, включає генетичне різноманіття за стійкістю до сажкових, листкових хвороб та внутрішньостеблових шкідників диференційованих за 5 ознаками та 40 рівнями їх прояву;

– ознакова колекція пшениці м'якої озимої за якістю зерна (Свідоцтво № 118 від 01.11. 2011 р.), колекція включає 864 зразків з 20 країн світу, які відображають діапазон коливань зразків пшениці м‘якої озимої за ознаками якості зерна та характеризуються іншими цінними господарськими ознаками, генетичне різноманіття яких представлене 24 ознаками та 120 рівнями їх прояву;

– ознакова пшениці м'якої озимої за цінними господарськими ознаками (Свідоцтво № 148 від 04.03. 2013 р.), колекція включає 347 зразків з 24 країн світу, яка відображає різноманіття пшениці м’якої озимої за проявом 21-ї господарської ознаки (Свідоцтво № 148 від 04.03.2013 р.);

– ознакова пшениці м'якої озимої за ознаками відмінності (Свідоцтво № 181 від 11.12. 2014 р.), колекція включає 3152 зразки за 41 ознакою відмінності, відображає різноманіття зразків за 94 градаціями ознак (восковий наліт, колір зерна, форма куща, висота рослин та ін.);

– ознакова колекція пшениці м'якої озимої за кондитерськими властивостями (м'якозерна пшениця м'якої озимої). (Свідоцтво № 235 від 12.02.16 г.); колекція включає 69 зразків з 14 країн світу, які відображають мінливості зразків пшениці м‘якої озимої за 27 ознаками та 108 рівнях їхнього прояву;

 ознакова колекція пшениці м’якої ярої за технологічними та хлібопекарськими якостями зерна (Свідоцтво № 26 від 5.01.07), колекція складається з 156 зразків, що походять з 11 країн світу, які відображають діапазон мінливості зразків пшениці м’якої ярої за 8 ознаками якості зерна та іншими господарсько-цінними ознаками за 31 градацією;

 ознакова колекція пшениці м’якої ярої за стійкістю до хвороб та внутрішньостеблових шкідників (Свідоцтво № 39 від 11.03.07), колекція складається з 182 зразків, що походять з 25 країн світу, включає генетичне різноманіття за шістьма ознаками (стійкістю до сажкових, листкових хвороб та внутрішньостеблових шкідників) за 47 рівнями прояву;

 ознакова колекція пшениці м’якої ярої за господарськими ознаками (Свідоцтво № 147 від 13.02.2013 р), колекція включає 158 зразків з 13 країн світу, яка відображає різноманіття пшениці м’якої ярої за проявом 18 господарських ознак та має 83 їх градації;

– ознакова колекція пшениці твердої озимої за господарськими ознаками, (Свідоцтво № 182 від 09.12.2014 р.), яка включає 47 зразків з дев’яти країн, диференційована за 65 рівнями прояву 14 ознак;

– ознакова колекція пшениці твердої ярої за стійкістю до хвороб та внутрішньостеблових шкідників спільно з лабораторією стійкості рослин до біо- та абіотичних чинників середовища (Свідоцтво №36 від 11.03.07 р.) вона налічує 92 зразки з 10 країн, представлена за шістьма ознаками та 54 градаціями;

– ознакова колекція пшениці твердої ярої за господарськими ознаками (Свідоцтво № 232 від 20.08.15 р.), колекція складається з 108 зразків, що походять з 11 країн світу, які відображають діапазон мінливості зразків пшениці твердої ярої за 10 цінними господарськими ознаками та 49 рівнями їх прояву;

– ознакова колекція жита озимого за цінними господарськими ознаками, яка включає 51 зразок, що диференційовані за 19 ознаками та 92 рівнями прояву (Свідоцтво № 180 від 11.12. 2014 р.);

– ознакова колекція жита озимого за ознаками відмінностей, яка включає 65 зразків, що диференційовані за 31 ознакою та 146 рівнями прояву (Свідоцтво № 269 від 07.12. 2018 р.);

– ознакова колекція тритикале озимого за ознаками відмінності (Свідоцтво №146 від 13.02.2013), яка включає 146 зразків з 15 країн, 158 рівнів прояву за 36 ознаками;

– ознакова колекція тритикале озимого за цінними господарськими ознаками (Свідоцтво №203 від 13.02.2013), включає 95 зразків з восьми країн, 72 рівні прояву за 15 ознаками;

– ознакова колекція тритикале озимого за технологічністю вирощування (Свідоцтво №234 від 12.02.16 г.), включає 40 зразків з семи країн світу, які відображають діапазон мінливості зразків тритикале озимого за 15 ознаками;

– ознакова колекція тритикале озимого за хлібопекарськими властивостями у співавторстві з лабораторією генетики, біотехнології та якості (Свідоцтво № 257 від 08.11.2017 р.), включає 65 зразків з шести країн світу за 124 градаціями ознак;

– ознакова колекцію ячменю ярого за господарськими ознаками (Свідоцтво
№ 128 від 30.12.2011 р), колекція включає 58 зразків з 15 країн світу, яка відображає різноманіття ячменю за проявом господарських ознак (урожайність, маса 1000 зерен, стійкість до збудників хвороб та ін.);

– ознакова колекція ячменю ярого за ознаками відмінності (Свідоцтво № 256 від 08.11.2017 р.), колекція включає 446 зразків з 28 країн світу та 20 різновидів, які відображають діапазон мінливості зразків ячменю ярого за 43 ознаками та 158 рівнями їхнього прояву;

– ознакова колекція ячменю ярого круп’яного напрямку використання (Свідоцтво № 263 від 04.06.2018 р.), колекція налічує 140 зразків ячменю ярого з 11 країн світу, ознаки відображені за 75 рівнями прояву;

– ознакову колекцію пшениці твердої ярої за макаронними властивостями. (Свідоцтво № 301 від 14.12.2020 р). Колекція – включає 55 зразків з  дев’яти країн світу, яка відображає їх різноманіття за 18 ознаками та 90 рівнями їх прояву.

Серцевинна колекція:

– серцевинна колекція пшениці твердої ярої (Свідоцтво № 74 від 16.11.2009 р), кількість зразків у колекції дорівнює 507 зразків, вона налічує 31 різновид і зразки походять з 45 країн, колекція сформована за 10 ознаками з 26 рівнями прояву.

Спеціальні колекції:

– спеціальна ознакова колекція тритикале озимого за зимостійкістю у співавторстві з лабораторією селекції та фізіології пшениці озимої (Свідоцтво №88 від 10.11.2010), яка включає 110 зразків з дев’яти країн, 52 рівнів прояву за 11 ознаками;

– спеціальна ознакова колекція жита озимого за зимостійкістю (Свідоцтво № 209 від 24.12.2015 р.) яка включає 55 зразків, що диференційовані по дев’яти ознаках та 27 рівнях їхнього прояву.

Навчальні колекції:

– навчальна колекція ячменю ярого (Свідоцтво №24 від 5.12.06), яка складається з 47 зразків 15 країн світу, включає генетичне різноманіття 19 різновидностей, що відображають різноманіття генофонду ячменю ярого для навчальних цілей;

– навчальна колекція пшениці твердої ярої, яку складають найбільш цінні за морфологічними та господарськими ознаками 82 зразки (Свідоцтво № 13 від 17 листопада 2005 р.), колекція відображає три ознаки та 15 градацій;

– навчальна колекція пшениці м’якої ярої (Св. № 56 від 23.12.08), колекція складається з 90 зразків, що походять 16 країн світу, включає 25 різновидностей, які відображають різноманіття генофонду за дев’ятьма ознаками.

Зареєстровано ознакову база даних цінних господарських та морфологічних ознак зразків генофонду пшениці. Структура бази даних охоплює весь цикл росту та розвитку рослин пшениці і складається зі згрупованого за господарським, біологічним, морфологічним та статистичним простором набору таблиць і полів. Використання розробки дає можливість цілеспрямовано проводити підбір вихідного матеріалу для використаннях у селекційних, наукових та навчальних програмах (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 47294 від 21.01.2013).

За результатами багаторічної роботи сформовано „Базу даних генів стійкості до хвороб зразків генофонду ячменю ярого ” Цей науковий твір містить інформацію про наявність у зразках генів стійкості до борошнистої роси, карликової іржі, ринхоспоріозу, летючої сажки; локалізацію їх у хромосомах; рівні її прояву за літературними джерелами та польовою оцінкою; результати багаторічного вивчення за цінними господарськими ознаками  (Свідоцтво  про реєстрацію авторського права №86870 від 15.03.2019).

Одержано патент № 129205 від 25.10.2018 р. на корисну модель «Спосіб кулінарного оцінювання круп’яних продуктів із зерна пшениці, тритикале та ячменю»

Основные научные публикации:
 • Рябчун В.К., Музафарова В.А., Ярош А.В., Сивокінь І.В., ПадалкаО.І., Петухова І.А., Єщенко Н.Ю. Генетичні ресурси рослин за стійкістю до біотичних та абіотичних чинників. Монографія Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва. – 2016. С. 40-69.
 • Петренкова В.П., Рябчун В.К., Музафарова В.А., Падалка О.І., Петухова І.А., Ярош А.В., Єщенко Н.Ю. та ін. Каталог вихідного матеріалу зернових, зернобобових культур та соняшнику для селекції на стійкість до основних хвороб і шкідників в умовах східного Лісостепу України. Харків, 2016. – 55 с.
 • Музафарова В.А., Петухова І.А., Рябчун В.К., Падалка О.І. Генетична колекція ячменю ярого за стійкістю до хвороб. Селекція і насінництво. 2016. Вип. 110. С. 107–116.
 • Рябчун В.К., Музафарова В.А., Ярош А.В., Сивокінь І.В., Падалка О.І., Петухова І.А., Четверик О.О., Сергєєва І.Л., Богуславський Р.Л. Історія формування лабораторії генетичних ресурсів зернових культур Національного центру генетичних ресурсів рослин України. Теоретичні дослідження та практичні досягнення інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва: історія та сьогодення (1908-2018 рр.) (монографія за редакцією Кириченка В.В.). Харків, ФОП Бровин О.В. 2018. С. 72–98.
 • Рябчун В.К., Чернобай С.В., Мельник В.С., Капустіна Т.Б., Щеченко О.Є. Історія розвитку наукових досліджень та досягнення лабораторії селекції тритикале ярого. Теоретичні дослідження та практичні досягнення Інституту рослинництва імені В.Я.Юр’єва НААН: історія та сьогодення (1908–2018 рр.). (монографія за редакцією Кириченка В.В.).  Харків, ФОП Бровин О.В. 2018. С. 72–98.
 • Петренкова В.П., Рябчун В.К., Боровська І.Ю., Ярош А.В. Робоча колекція сортів пшениці м’якої озимої за груповою стійкістю до хвороб. Генетичні ресурси рослин (науковий журнал), Харків. Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, НЦГРРУ, 2016. №18. С. 11–22.
 • Ярош А.В., Рябчун В.К., Рябчун Н.І., Леонов О.Ю. Ознакова колекція пшениці м’якої озимої за твердістю зерна та кондитерськими властивостями. Генетичні ресурси рослин (науковий журнал). Харків. Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, НЦГРРУ, 2016. №19. С. 32–47.
 • Богуславський Р.Л., Рябчун В.К., Голік О.В., Діденко С.Ю., Кір’ян В.М., Віскуб Р.С., Задорожна О.А., Докукіна К.І., Бондаренко В.М., Кузьмишина Н.В., Скороходов М.Ю., Шиянова Т.П., Криштопа Н.І. , Вечерська Л.А., Сергєєва І.Л. Генетичне різноманіття малопоширених видів, диких родичів та амфідиплоїдів пшениці Національного генбанку рослин України. (Наукове видання). Харків, Ін-т рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН, 2018. 26 с.
 • Ярош А.В., Рябчун В.К., Леонов О.Ю., Рябчун Н.И., Падалка Е.И., Петухова И.А, Четверик О.А, Музафарова В.А. Селекционная ценность новых линий пшеницы мягкой озимой кондитерского направления использования. Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии (научно-методический журнал), Республика Беларусь, 2018. № 3. С. 120–124.
 • Рябчун В.К., Кузьмишина Н.В., Богуславський Р.Л., Безугла О.М., Музафарова В.А., Бондаренко В.М. Докукіна К.І. Інтродукція рослин як пріоритетний напрямок наукової і практичної діяльності Національного центру генетичних ресурсів рослин. Генетичні ресурси рослин (науковий журнал), Харків. Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, НЦГРРУ, 2019. №24. С. 11–25.
 • Riabchun V.K., Bohuslavskyi R.L. National Plant Genbank of Ukraine. Plant Gene Resources of Canada (PGRC) 50 Years Anniversary, (1 Oktober 2020) Canada, 2020. https: bit.lu/2Ez ZAyx
Контакты подразделения:

Контакты:

61060, г. Харков, Московский проспект, 142

И.о. заведующего лабораторией Ярош Андрей Васильевич  Тел. 0502817767,

e-mail: Jarosh_Andrij@ukr.net

e-mail: ncpgru@gmail.com