ИНСТИТУТ РАСТЕНИЕВОДСТВА ИМЕНИ В.Я. ЮРЬЕВА
Национальной академии аграрных наук Украины

Лаборатория генетических ресурсов зернобобовых и крупяных культур

История подразделения:

Лабораторія зернобобових і круп'яних культур створена в 1991 році. На даний час  проводиться формування та вивчення генофонду 5 зернобобових культур: гороху, сої, квасолі, нуту, сочевиці. В історію наукового становлення лабораторії внесли свій вклад видатні вчені С.М. Фріденталь (горох), П.М. Чекригін (горох), А.М. Шевченко (горох, нут, сочевиця), П.П. Бордаков (соя), В.Б. Єнкен (соя), Є.І. Ропопорт (квасоля), Л.І. Полянська (квасоля), Н.І. Шевченко (квасоля), П.В. Будрін (просо), С.І. Константинов (просо).

Робота по вивченню колекційного матеріалу проса була розпочата на Харківській селекційній станції у 1912 р. професором П.В. Будріним. Спочатку в селекційний процес включали місцеві сорти-популяції, і тільки у 1945 р. на станцію вперше надійшли 600 зразків світової колекції ВІР. Робота з колекцією сої на колишній Харківській державній селекційній станції була розгорнута з 1928 по 1935 роки під керівництвом П.П. Бордакова. В той час в Україні сою використовували як олійну культуру, тому переважним був зерновий напрям селекції. Зібраний колекційний матеріал, приблизно сотня зразків, в основному був походженням з Маньчжурії та Північного Кавказу. Формування колекції квасолі починається з 1934 року. Харківська селекційна станція на той час вже мала колекцію приблизно 1500 зразків. Майже половину цієї колекції складали оригінальні зразки українських місцевих форм. Збір колекційного матеріалу гороху, разом зі селекційною роботою, розпочато у 1944 р. під керівництвом  кандидата с.-г. наук С.М. Фріденталь. За короткий термін була зібрана колекція, яка вміщала в собі майже 500 зразків і представлена переважно місцевими пізньостиглими формами та пелюшками. Перші колекційні зразки нуту та сочевиці були одержані після становлення НЦГРРУ у 1992 р. з робочої колекції Луганської обласної сільськогосподарської станції.

Сотрудники подразделения:
 • Заведующий лабораторией
  Заведующий лабораторией

  Безуглая Ольга Николаевна, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник

Направления работы:

 

 • Пошук і інтродукція вітчизняних і зарубіжних селекційних сортів, цінних генетичних і селекційних ліній, місцевих сортів-популяцій, диких співродичів.
 • Вивчення генофонду зернобобових культур за комплексом цінних господарських ознак і на цій базі створення базових, ознакових, генетичних, спеціальних, навчальних та інших колекцій.
 • Пошук ефективних джерел і донорів цінних господарських ознак та ідентифікація генів, що їх контролюють.
 • Збереження зразків у життєздатному стані та у генетичній незмінності.
 • Паспортизація зразків, створення інформаційних баз даних: паспортної, ознакової, метеорологічної, родоводів.
 • Забезпечення селекційних наукових установ, навчальних закладів, фермерських та приватних господарств зразками генофонду.

 

Основные научные разработки:

Багаторічні напрацювання лабораторії лягли в основу зареєстрованих в Національному центрі генетичних ресурсів України колекцій:

базові

 1. базової гороху, яка охоплює 2443 зразка з 75 країн світу (свідоцтво № 80 від 16.10.2010 р.);
 2. базової сої, яка охоплює 2046 зразків з 35 країн світу (свідоцтво № 20 від 23.10.2006 р.);
 3. базової квасолі, яка охоплює 4498 зразків з 88 країн світу (свідоцтво № 130 від 30.10.2012 р.);
 4. базової нуту, яка охоплює 1612 зразків з 55 країн світу (свідоцтво № 41 від 24.10.2007 р.);
 5. базової проса, яка охоплює 6145 зразків з 56 країн світу (свідоцтво № 19 від 23.11.2006 р.);

 

генетичні

 1. генетичної гороху, яка охоплює 221 зразок з 26 країн світу (свідоцтво № 171 від 11.12.2014 р.);
 2. генетична проса, яка охоплює 65 зразків з 4 країн світу (свідоцтво № 2 від 11.02.2005 р.);

 

ознакові

 1. ознакової нуту, яка охоплює 262 зразка з 34 країн світу (свідоцтво № 131 від 30.10.2012 р.);
 2. ознакової гороху за ознаками вирізняльності, яка охоплює 153 зразки з 27 країн світу (свідоцтво № 3 від 17.10.2005 р.);
 3. ознакової сої за ознаками вирізняльності, яка охоплює 83 зразки з 19 країн світу (свідоцтво № 82 від 27.10.2010 р.);
 4. ознакової квасолі за ознаками вирізняльності, яка охоплює 141 зразок з 25 країн світу (свідоцтво № 65 від 25.06.2009 р.);
 5. ознакової нуту за ознаками вирізняльності, яка охоплює 79 зразків з 22 країн світу (свідоцтво № 59 від 24.06.2008 р.);
 6. ознакової сочевиці за ознаками відмінності, яка охоплює 90 зразків з 23 країн світу (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 53120 від 14.01.2014 р.);
 7. ознакової гороху за стійкістю проти хвороб та шкідників, яка охоплює 132 зразка з 19 країн світу (свідоцтво № 34 від 01.03.2007 р.);
 8. ознакової квасолі за стійкістю проти хвороб та шкідників у комплексі з цінними господарськими ознаками, яка охоплює 127 зразків з 24 країн світу (свідоцтво № 37 від 11.03.2007 р.);
 9. ознакової гороху овочевого напряму використання, яка охоплює 193 зразки з 22 країн світу (свідоцтво № 178 від 11.12.2014 р.).
 10. ознакової сої за стійкістю проти хвороб та шкідників, яка охоплює 46 зразків з 15 країн світу (свідоцтво № 35 від 12.03.2007 р.);

 

спеціальні

 1. спеціальної ознакової за реакцією зразків нуту на нітрогенізацію штамом 065 Mesorhizobium ciceri, яка охоплює 44 зразка з 13 країн світу (свідоцтво № 60 від 24.06.2008 р.);
 2. спеціальна ознакова сої за фотоперіодичною реакцією рослин, яка охоплює 36 зразки з 22 країн світу (свідоцтво № 1 від 17.11.2005 р.);
 3. спеціальну ознакову колекцію сої укісного напряму використання, яка охоплює 50 зразків з 14 країн світу (свідоцтво № 120 від 09.11.2011 р.);

 

навчальні

 1. навчальна проса та просовидних культур, яка охоплює 113 зразків з 19 країн світу (свідоцтво № 86 від 02.11.2010 р.);
 2. навчальна гороху, яка охоплює 123 зразків з 18 країн світу (свідоцтво № 253 від 08.11.2017 р.);
 3. навчальна квасолі, яка охоплює 115 зразків з 26 країн світу (свідоцтво № 254 від 08.11.2017 р.);
 4. навчальна нуту, яка охоплює 112 зразків з 29 країн світу (свідоцтво № 251 від 08.11.2017 р.);
 5. навчальна сочевиці, яка охоплює 116 зразків з 18 країн світу (свідоцтво № 252 від 08.11.2017 р.);

 

робочі

 1. робоча ознакова квасолі за основними господарськими ознаками, яка охоплює 65 зразків з 15 країн світу (свідоцтво № 108 від 30.12.2010 р.);
 2. робоча нуту за стійкістю до аскохітозу, яка охоплює 69 зразків з 19 країн світу(свідоцтво № 244 від 11.08.2017 р.);
 3. робоча проса за вмістом білка в зерні, яка охоплює 136 зразків з 20 країн світу (свідоцтво № 144 від 15.01.2013 р.).

 

Пропозиції для співробітництва/наукового супроводу

 • Обмін колекційним матеріалом зернобобових культур та інформацією про нього з селекційними, науковими та навчальними закладами України та інших країн;
 • Екологічне вивчення разом з провідними селекціонерами України та світу генофонду зернобобових культур;
 • Експертна оцінка, реєстрація та збереження оригінальних селекційних ліній зернобобових культур в НЦГРРУ.
Основные научные публикации:
 • Дикі та споріднені види зернобобових кільтур (горох, соя, квасоля, нут, сочевиця) / [Л. Н. Кобизєва, О. М. Безугла, В. К. Рябчун, О. В. Тертишний, Л. М. Потьомкіна, Т. М. Божко, О. О. Гончарова, Р. Л. Богуславський]. – НААН, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва. – Харків, 2014. – 49 с.
 • Генофонд сочевиці в Україні / В. В. Кириченко, Л. Н. Кобизєва, О. М. Безугла, В. К. Рябчун, Т. В. Сокол, Т. М. Божко / за редакцією доктора с.-г. наук, професора, академіка Національної академії аграрних наук України В.В. Кириченка. – Харків, 2016. – 209 с.
 • Спеціальна селекція і насінництво польових культур. Навчальний посібник / за ред. Академіка Нац. академії аграрних наук України В.В. Кириченка. – Харків: ІР ім. В.Я. Юр’ва НААН України, 2010 р. – 462 с.
 • Кобизєва Л. Н. Вихідний матеріал для селекції зернобобових культур з покращеними технологічними показниками якості насіння / Л. Н. Кобизєва // Фактори експериментальної еволюції організмів : Зб. наук. пр. / Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова; Редкол.: Кунах В.А. (голов. ред.) та ін. – К.: Логос, 2013. – Присвяч.: 95-річчю від часу заснування НААН України. – Т.13. – 2013. – C. 54–57.
 • Методичні рекомендації з вивчення генетичних ресурсів зернобобових культур / Л. Н. Кобизєва, О. М. Безугла, С. І. Силенко та інші / НААН, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва. – Харків : Стіль-Іздат, 2016. – 84 с.
 • Ідентифікація ознак зернобобових культур (горох, соя) : Навчальний посібник / В.В. Кириченко, Л.Н. Кобизєва, В.П. Петренкова [та ін.]. - Харків: ВАТ “Видавництво “Харків”, 2009. - 172 с.
 • Ідентифікація ознак зернобобових культур (квасоля, нут, сочевиця) : Навчальний посібник / В.В. Кириченко, Л.Н. Кобизєва, В.П. Петренкова [та ін.]. - Харків: ВАТ “Видавництво “Харків”, 2009. – 117 с.
 • Широкий уніфікований класифікатор України рода Phaseolus L.- Укладачі: Безугла О.М., Кобизєва Л.Н., Рябчун В.К., Дрєпін І.М., Їжик М.К., Сокол Т.В., Дупляк О.Т. – Харків, 2004. – 50 с.
 • Широкий уніфікований класифікатор України роду Glycine max. (L.) Merr. - Укладачі: Кобизєва Л.Н., Рябчун В.К., Безугла О.М., Дрепіна Т. О., Дрєпін І.М., Потьомкіна Л.М., Сокол Т.В., Божко Т. М., Садовой О.О., Білявська Л.Г. – Харків, 2004. – 37 с.
 • Широкий уніфікований класифікатор роду Cicer L. / О. М. Безугла, Л. Н. Кобизєва, В. К. Рябчун та інші. – Х., 2012. – 45 с.
 • Широкий уніфікований класифікатор проса (Panicum miliaceum L.) / [укл. Григоращенко Л.В., Холод С.Г., Руднік О.І. та ін.]. – Харків, 2009. – 63 с.
Контакты подразделения:

Контакты

Заведующая лабораторией Безуглая Ольга Николаевна

моб.: +38-050-010-83-31

e-mail:  izhikolga@mail.ru