Сайт находится в стадии заполнения. Спасибо за понимание

ИНСТИТУТ РАСТЕНИЕВОДСТВА ИМЕНИ В.Я. ЮРЬЕВА
Национальной академии аграрных наук Украины

Отдел растениеводства и сортоизучения

История подразделения:

   Необхідність заснування відділу була викликана гострою необхідністю проведення наукових досліджень з питань землеробства та рослинництва, які було розпочато на дослідному полі Харківської обласної дослідної станції в 1913 році. Подальша діяльність підрозділу була пов’язана саме з рослинницькою галуззю аграрної науки, а саме розробкою, удосконаленням та впровадженням окремих агроприйомів та новітніх технологій вирощування с.–г. культур. Більш ніж 110-річний період наукової діяльності відділу можна умовно поділити на чотири етапи. Перший етап досліджень впродовж 1912–1933 років включав вивчення способів основного обробітку ґрунту, впливу норм, способів та строків внесення мінеральних та органічних добрив на врожайність польових культурта якість рослинницької продукції. Другий періоду (1936–1958 рр.) пов’язаний з вивченням загальних питань землеробства (сівозміни, застосування добрив, способи основного обробітку ґрунту тощо), удосконаленням агроприйомів вирощування найбільш поширених польових культур (строки й способи сівби, норми висіву насіння, фони удобрення, підживлення посівів, системи захисту рослин, способи збиранню врожаю та ін). Впродовж третього періоду дослідження включали розробку концептуально-методичних підходів до планування, закладки та обчислювання результатів багатофакторних агроекологічних дослідів; вивчення теоретичних основ оптимізації й інтенсифікації агрозаходів вирощування зернових, зернобобових, круп’яних та олійних культур. Упродовж четвертого періоду (1993-2020 рр.) основні дослідження направлені на агроекологічну оцінку та розробку агрономічних паспортів сортів та гібридів, удосконалення та впровадження у виробництво енергозберігаючих технологій вирощування нових сортів озимих і ярих зернових культур, гороху, сої, проса та соняшнику. Значна увага приділяється адаптивності та стабільності нових сортів і гібридів залежно від природно-кліматичних умов регіону, а також їх стійкості до шкідливих організмів.

Сотрудники подразделения:
Направления работы:
Основные научные разработки:
Основные научные публикации:
Контакты подразделения: