Сайт находится в стадии заполнения. Спасибо за понимание

ИНСТИТУТ РАСТЕНИЕВОДСТВА ИМЕНИ В.Я. ЮРЬЕВА
Национальной академии аграрных наук Украины

Лабораторія селекції та насінництва кукурудзи

История подразделения:

Селекційна робота з кукурудзою була розпочата на Харківській селекційній станції з 1908 р. і пройшла шлях від масового добору до гетерозисної селекції з використанням молекулярно-генетичних маркерів для добору батьківських компонентів. 

Науковцями селекційної станції було створено перші  сорти кукурудзи Харківська 23 , Харківська біла зубовидна та Харківська біла кремениста на основі сортів кукурудзи Міннезота 13 та Міннезота 23, які були привезені із США у 1913 році Василем Яковичем Юр'євим та співробітники Харківської селекційної станції, 1917 р.

В період з 1947 по 1969 роки З. І. Щолокова проводила дослідження з вивчення різних методів створення інбредних ліній з високою комбінаційною здатністю за використання яких у 60-70 роки ХХ століття були отримані перші скоростиглі сортолінійні гібриди для північних, нетрадиційних для кукурудзосіяння, регіонів з обмеженими тепловими ресурсами.

Великий внесок у селекцію кукурудзи зробив Козубенко Василь Овсійович. Практичним результатом багаторічної роботи стало створення 15 сортів і гібридів, а також низка самозапилених ліній кукурудзи. Серед них найпоширенішими свого часу були скоростиглі сортолінійні гібриди кукурудзи Буковинський 1, Буковинський 2 і Буковинський 3, які були районовані в 92 областях колишнього СРСР і займали до 9 млн. га товарних посівів кукурудзи .

У 1969 року лабораторію селекції кукурудзи очолив Б. П. Гур'єв. Борис Петрович приділяв багато уваги створенню ранньостиглих холодостійких гібридів кукурудзи та встановив важливу роль цитоплазми у формуванні цієї ознаки.  Під його керівництвом було проведено велику роботу по збору, вивченню та     використанню рослинних ресурсів кукурудзи. В інституті було організовано інтродукційно-карантинний розсадник.

За ініціативи Гур’єва Б.П. впроваджено в практику сільськогосподарського виробництва "Дні поля" з метою демонстрації вітчизняних і зарубіжних сортів і гібридів багатьох культур.

Роботу з вивчення генетичних ресурсів кукурудзи проводила Ірина Анатоліївна Гур'єва, яка працювала в лабораторії селекції кукурудзи з 1972 по 2010 р. Виявлені джерела та донори цінних ознак і властивостей, мали важливе господарське значення, а саме - холодостійкість, стійкість до біотичних та абіотичних чинників.

З 1972 р. широко висвітлювались у друкованих працях результати розробок стосовно покращення біохімічного складу зерна  кукурудзи і силосної маси за рахунок збільшення в ньому незамінних амінокислот. Над цією проблемою працювали науковці лабораторії Б.П. Гур'єв, М.А. Логінова, Л.В. Козубенко, Д.С. Мовчан. Значний обсяг селекційних досліджень було присвячено створенню гібридів силосного напрямку використання,  виявленню джерел цінних ознак, що сприяли підвищенню урожайності та якості силосної маси.

В середині 80-х рр. минулого століття з метою розширення генетичного різноманіття  вихідного матеріалу для гетерозисної селекції кукурудзи було залучено екзотичну плазму з географічно віддалених регіонів -  країн Латинської Америки, Азії, Африки, Австралії. У 90-х рр. до відділу селекції кукурудзи Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва надійшов новий матеріал з Мексики (СІММYТ) і з Краснодарського науково-дослідного інституту сільського господарства ім. П. П. Лук'яненка (колекція ВІР). Все це обумовило широко масштабне створення нового вихідного матеріалу та міжлінійних гібридів різних груп стиглості з високим рівнем урожайності та низькою збиральною вологісті зерна. Над цим напрямком плідно працювала Таїсія Петрівна Камишан.

 У 1992 - 2004 рр. завідувачем відділу селекції і насінництва кукурудзи був Леонід Васильович Козубенко, доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, стипендіат Державної стипендії для видатних діячів науки (Фото 4). Л. В. Козубенко надавав важливого значення питанню створення принципово нового вихідного матеріалу різного генетичного походження, його всебічної оцінки, характеру успадкування тривалості вегетаційного періоду при схрещуванні форм різних груп стиглості.

У 2004 - 2010 рр. відділ селекції і насінництва кукурудзи очолював Микола Михайлович Чупіков, кандидат сільськогосподарських наук (Фото 5). Наукові дослідження М.М. Чупікова були присвячені розробці теоретичних основ зі створення вихідного матеріалу для селекції кукурудзи. Селекціонером створено значну кількість оригінальних самозапилених ліній кукурудзи, які є цінним вихідним матеріалом. В результаті вивчення ліній  різного генетичного походження він виявив джерела цінних господарських ознак і властивостей (підвищена насіннєва продуктивність рослини, холодостійкість, стійкість до хвороб і інші) як компонентів беккросних схрещувань при створенні самозапилених ліній нового покоління.

З 2010 року і до теперішнього часу посаду завідувачки лабораторії селекції і насінництва кукурудзи обіймає Лариса Миколаївна Чернобай (Фото 6). Вона працює над розробкою теоретичних основ багатокритериального добору селекційного матеріалу кукурудзи для створення гібридів різного цільового призначення з оптимальною узгодженістю морфогенетических реакцій з динамікою факторів навколишнього середовища.

 

 

Сотрудники подразделения:
  • Завідувач лабораторії
    Завідувач лабораторії

    Чернобай Лариса Николаевна - заведующий лабораторией селекции и семеноводства кукурузы,доктор с.-х. наук, старший научный сотрудник.

  • Коллектив лаборатории
    Коллектив лаборатории

Направления работы:
Основные научные разработки:
Основные научные публикации:
Контакты подразделения: