ИНСТИТУТ РАСТЕНИЕВОДСТВА ИМЕНИ В.Я. ЮРЬЕВА
Национальной академии аграрных наук Украины

Лаборатория селекции и генетики ржи озимой

История подразделения:

Селекційна робота з озимим житом на Харківській селе­кційній станції розпочата в 1911 році. На той час не було ще ні розроблених методів селекції, ні методики сортовипробування. Розробка методів йшла паралельно з початком селекційних робіт. В перші роки роботи були зібрані місцеві сорти. Перший збір - у 1914 році, другий - у 1923 році.. В 1930 році станція використовувала для вивчення матеріал, зібраний Українським Інститутом рослинництва. Всього було вивчено 3064 зразки, в тому числі зібрані в Харківській області - 1511, інших районах України - 1433, районах СРСР - 60, закордонні - 60. По мірі їх вивчення спочатку основна увага була зосереджена на місцевому Немишлянському житі, яке висівалось в найближчому до станції селищі Немишля, а потім на селекційному Петкуському житі. Методом масового добору із Немишлянського жита в 1923 році одержали сорт Немишлянське 953 (автори А.Ф. Гельмер, Б.К. Єнкен, А.В. Чернишова). За своїми ознаками Немишлянське 953 є типовим представником місцевих сортів степової групи, відрізняється високою зимостійкістю і стійкою урожайністю навіть у не­сприятливих умовах. В свій час виведення Немишлянського 953 стало відомим успіхом у селекції жита. Але згодом  Немишлянське 953 не могло конкурувати з більш про­дуктивними сортами і було замінено сортом Харківське 94 (автори Г.М. Лінник, М.І. Смирницька, М.В. Лясковський).

З 1938 по 1967 рік робота по селекції і первинному насінництву озимого жита велась селекціонером, кандидатом с.-г. наук В.П. Пахомовою.

При відновленні селекційно-насінницької роботи з сортом після визволення Харкова від німецьких окупантів в 1943 році були проведені добори колосся із числа невідомої репродукції Харківського 194, який випадково залишився в дослідному господарстві, а також був використаний матеріал, який пройшов суворе проморожування в 1939 році та матеріал, повернутий з евакуації. На базі цього матеріалу створені первинні ланки насінництва зі щорічним використанням для перезапилення насіння, вирощеного в різних географічних районах. В результаті була підвищена пластичність сорту Харківське 194, що дало змогу значно розширити ареал сорту і районувати його в 34 областях з площею посіву більше 1 млн. га.

В 1948 році розпочато роботу по виведенню сорту жита з порівняно короткою і стійкою до вилягання соломиною. З цією метою  проведені добори з Харківського 194.  Врешті був створений новий сорт Харківське 55 (автори В.Я. Юр'єв, В.П. Пахомова, Б.М. Кононенко). Сорт Харківське 55 був районований з 1960 року і вирощувався в 28 областях. Найбільша площа посіву під сортом була в 1974 році і становила 1616 тис. га. Таким чином, добір із популяцій дав позитивні результати в накопиченні і закріпленні навіть таких складних ознак як зимостійкість та стійкість до вилягання, внаслідок чого були одержані цінні для виробництва сорти озимого жита.

Гібридизація між окремими сортами жита, з метою добору форм найбільш продуктивних і стійких до вилягання, була відома з перших кроків в селекції жита. Для проведення схрещувань жита у великих обсягах на Харківській селекційній станції в 1934 році Г.М. Лінником була розроблена техніка схрещування, яка дозволила з невеликими витратами одержувати значну кількість гібридного зерна. Академік В.Я. Юр'єв (1938 р.) вказував, що при гібридизації жита в більшості випадків одержують проміжні форми. Так, вільне міжсортове перезапилення між сортами Немишлянське 953 і Харківське 194 призводило до значного підвищення крупнозерності у місцевого сорту Немишлянське 953, а високопродуктивний сорт Харківське 194 знизив крупність зерна і продуктивність.

Метод гібридизації в селекції жита в інституті вперше був використаний В.П. Пахомовою з метою одержання сорту жита з невисокою і стійкою до вилягання соломиною. Схрещування проводили за методом Г.М. Лінника. Оскільки батьківська форма Петкус короткостеблий  недостатньо зимостійкий, добори проводили на фоні жорстких умов зимівлі. З цією метою перше покоління гібрида вирощували в суворих умовах зимового періоду сходу країни, а наступні покоління у південно-східних районах на безснігових схилах. Доробку сорту про­водили шляхом проморожування рослин, висіяних в ящиках за методом В. Я. Юр'єва. В 1960 році цей сорт передано на державне сортовипробування під назвою Харківське 60 (автори В.П. Пахомова, С.А. Усань, Б.М. Кононенко). Максимального значення площа його посіву досягла в 1980 році і становила 1651 тис. га.

Сотрудники подразделения:
 • Заведующий лабораторией
  Заведующий лабораторией

  Егоров Дмитрий Константинович, доктор сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник

Направления работы:

Створення сортів та гібридів озимого жита, вивчення генетичного різноманіття популяцій, створення вихідного матеріалу для популяційної та гетерозисної селекції, насінництво та впровадження нових сортів та гібридів в виробництво. Розробка технологій вирощування жита озимого для отримання високої врожайності зеленої маси для виробництва біогазу. Використання зерна та соломи для виробництва альтернативних видів палива (біоетанол, пелети)  

Першим напрямком роботи є створення сортів синтетиків та сортів – популяцій. За цім напрямком створено сорти: Харківське 88, (внесено до державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні з 1989 року); Харківське 95, в реєстрі з 1995 року і Харківське 98, в реєстрі з 1998 року. З 2002 року внесено в Реєстр сортів рослин України сорт – синтетик  для зони Лісостепу Хасто. З 2007 року до Реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні внесено сорт – синтетик Хамарка. Сорт відрізняється підвищеною зимостійкістю. В 2011 році до Реєстру сортів рослин внесено сорт Пам’ять Худоєрка.  З 2012 року до Реєстру сортів рослин внесено сорт – синтетик Стоір. З 2020 рік до Реєстру сортів занесено сорт Каліпсо.

Другим напрямом наукової діяльності лабораторії є створення наукових основ селекції гібридів на основі ЦЧС і донорів самофертильності.

В межах цієї програми в 1999 році створено та передано на Державне сортовипробування перший в Україні та країнах СНД гібрид жита озимого Первісток з потенційною врожайністю 10 т/га. З 2002 року гібрид занесено до Реєстру сортів рослин. З 2007 року до Реєстру сортів рослин України придатних до поширення внесено гібрид жита озимого Юр’ївець, потенційна врожайність 10,5 т/га. Гібрид має високі показники якості зерна, число падіння 225–250 сек. В 2008 році до Реєстру сортів рослин України придатних до поширення внесено гібрид жита озимого Слобожанець потенційна врожайність 10 т/га. Гібрид має високі  показники технологічності та якості зерна, число падіння 225–240 сек. У 2014 році до Реєстру сортів рослин України придатних до поширення внесено перший в Україні трьохлінійний гібрид – Харлей потенційна врожайність 11 т/га. Гібрид має високі  показники технологічності та якості зерна, число падіння 225–240 сек. З 2016 року в Реєстрі сортів рослин України придатних до поширення у зоні Степу занесено гібриди першого покоління Юпітер та Сатурн. На 2020 рік до Реєстру занесено новий гібрид Хантер.

З 2015 року зареєстровано материнські компоненти гібридів – прості гібриди Королева БК та Харків’янка БК, та лінії 961358 Б, 120337 Б, 932073 В, 069431В.

У 2013 році створено колекцію з 15 ліній - закріплювачів стерильності, яку зареєстровано в Національному ЦГРРУ як національне надбання.

     

Основные научные разработки:
 • Свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин № 0782 – гібрид Юр’ївець F1
 • Свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин № 160589 – гібрид Юпітер F1
 • Свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин № 08362 – гібрид Слобожанець F1
 • Свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин № 140570 – гібрид Харлей F1
 •  Свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин № 160599 – гібрид Сатурн F1
 • Свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин № 200543 – гібрид Хантер F1
 • Свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин № 04609 – сорт Харківське 98
 • Свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин № 0781 – сорт Хамарка
 • Свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин № 130249 – сорт Стоір
 • Свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин № 10689 – сорт Пам'ять Худоєрка
 • Свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин № 20542 – сорт Каліпсо
 • Свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин № 140266 – сорт Діхар
 • Свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин № 150098 – Королева БК
 • Свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин № 150099 – Хакі'вянка БК
 • Свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин № 140265 – л. 961358 Б
 • Свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин № 150097 – л. 932073 В
 • Свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин № 140267 – л. 120337 Б

 

Пропозиції установам /сільськогосподарським підприємствам щодо наукового супроводу 

У лабораторії створено технологію отримання гібридного насіння та технологію вирощування гібридів першого покоління, яка надається безкоштовно при придбанні насіння в Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН

 

Основные научные публикации:
 • Дерев’янко В.П, Єгоров Д.К. Актуальные вопросы гетерозисной селекции озимой ржи  Монография, 2008.
 • Єгоров Д.К. Наукові основи селекції озимого жита. Селекція польових культур: Збірник наукових праць. Харків. ІР ім. В.Я. Юр’єва УААН. 2008
 • Єгоров Д.К., Дерев’янко В.П. Спеціальна селекція і насінництво польових культур. Навчальний посібник. Харків. 2010
 • Єгоров Д.К., Дерев’янко В.П. Селекція польових культур: Збірник наукових праць. Харків, ІР ім. В.Я. Юр’єва УААН. 2008
 • Єгоров Д.К., Дерев’янко В.П Особливості гетерозисної селекції озимого жита. Селекція і насінництво.  2004.  Вип. 88. С. 40–45
 • Єгоров Д. К. Нові селекційні розробки як фактор збільшення виробництва зерна жита озимого. Селекція і насінництво. 2008. Вип. 95. С. 55–64.
 • Д. К. Єгоров, В.П. Дерев’янко, В.А.Циганко, О.О.Олійник Особливості селекції нових сортів і гібридів озимого жита. Збірник СГІ. Одеса. 2010. С. 104–109.
 • Єгоров Д.К. Інноваційні низько витратні технології збільшення урожайності насіння гібридів жита озимого на ділянках гібридизації. Селекція і насінництво. 2012. Вип. 102. С. 129–134.
 • Єгоров Д.К. Особливості формування і мінливість кількісних ознак у гібридів жита озимого. Вісник центру наукового забезпечення АПВ Харківської обл. 2012. Вип. 12. С. 78–84.
 • Єгоров Д.К. Рентабельність інноваційних технологій в насінництві гібридів жита озимого на ділянках гібридизації. Вісник центру наукового забезпечення АПВ Харківської обл. 2012. Вип. 13. С. 99–105.
 • Єгоров Д. К. Прибутковість інноваційної технології отримання гібридного насіння жита озимого. Збірник наук. праць ХНАУ, серія «Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво. Вісник ХНАУ. Вип. 2. 2012. С. 94–99.
 • Д. К. Єгоров, В.А. Циганко, О.О. Олійник, О.О. Штефан Формування ценозу рослин жита озимого на ділянках гібридизації та його вплив на рівень прояву ознак продуктивності. Селекція і насінництво. 2012. Вип. 101. С. 30–37.
 • Циганко В.А., Єгоров Д.К. Норми висіву і способи сівби в системі прискореного розмноження насіння гетерозисних гібридів F1 жита озимого в Східному Лісостепу України. Селекція і насінництво. 2013. Вип. 103. С. 205–211.
 • Штефан О.О., Єгоров Д. К. Створення вихідного матеріалу для гетерозисної селекції жита озимого з підвищеним вмістом крохмалю. Селекція і насінництво. 2013. Вип. 103. С. 31–35.
 • Єгоров Д.К. Насіннєва продуктивність гетерозисних гібридів F1 жита озимого залежно від способу отримання насіння в умовах східного Лісостепу України. Корми та кормовиробництво. Вінниця, 2013. С. 68–72.
 • Єгоров Д.К. Вплив факторів технології вирощування на урожайність материнської лінії гібридів жита озимого на ділянках гібридизації. Вісник центру наукового забезпечення АПВ Харківської обл. 2013. Вип. 14. С. 47–55.
 • Циганко В.А., Єгоров Д.К. Насіннєва продуктивність гетерозисних гібридів F1 жита озимого залежно від норми висіву при вирощуванні на ділянках гібридизації в східному Лісостепу України. Вісник центру наукового забезпечення АПВ Харківської обл. 2013. Вип. 15. С. 127–135.
 • Штефан О.О., Єгоров Д. К. Адаптивні особливості зразків жита озимого за продуктивністю та її елементами. Селекція і насінництво. 2014.  Вип. 105.  С. 166–172.
 • Змієвська О. А., Єгоров Д. К. Оцінка пилкоутворюючої та комбінаційної здатностей ліній - відновників фертильності жита озимого. Вісник центру наукового забезпечення АПВ Харківської обл. 2014. Вип. 16. С. 68–74.
 • Змієвська О.А., Єгоров Д. К Оцінка відновників фертильності жита озимого за комплексом цінних ознак  Генетичні ресурси рослин. Харків, 2014. Вип. 15. С. 33–40.
 • Змієвська О.А., Єгоров Д. К Прояв гетерозису у нових простих експериментальних гібридів (F1) жита озимого. Селекція і насінництво.  2015. Вип. 107. С. 52–58.
 • Н.И. Рябчун, А.В. Ярош, В.К. Рябчун, Д.К. Егоров Генетическое разнообразие ржи озимой и его использование в растениеводстве и селекции. Вестник Белоруской сельскохозяйственной академии. Горки, 2014. № 1. С.46–50.
 • Егоров Д. К., Цыганко В. А., Змеивская  Е. А. Создание простых, межлинейных, линейно-сортовых гибридов ржи озимой в Украине  Всероссийский научно – производственный журнал Нива Татарстана № 2–3. 2014. Казань. С. 39–41.
 • Егоров Д. К., Цыганко В. А., Змеивская Е. А. Особенности формирования и изменчивость количественных признаков у линий ржи озимой с использованием генов самофертильности. Земледелие и селекция в Беларуси: сборник научных трудов. Национальная академия наук Беларуси, РУП "Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию".  Минск: 2014. С. 314–318.
 • Єгоров Д. К., Змієвська О. А. Становлення та розвиток селекції жита озимого у Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН. Селекція і насінництво. 2018. Вип. 113. С. 235-238.
 • Єгоров Д. К., Змієвська О. А. Жито озиме – як круп’яна культура. Аграрний тиждень. Україна. К. 2018. № 6. С. 50-51
 • Єгоров Д. К., Циганко В.А., Дем’яненко С.Б. Жито озиме як поновлюване джерело енергії. Міжвідомчий тематичний науковий збірник Селекція і насінництво. 2020.  Вип. 117. С. 164–178.
 • Єгоров Д. К. Задорожная, О.А., Жмурко В.В. Вплив різних режимів зберігання на проростання насіння жита і вміст АБК. Міжвідомчий тематичний науковий збірник Селекція і насінництво.  2020. Вип. 117. С. 68 – 79.
Контакты подразделения:

тел: +38-050-964-68-81 Егоров Д.К.

e-mail yuriev1908rye@gmail.com