Сайт находится в стадии заполнения. Спасибо за понимание

ИНСТИТУТ РАСТЕНИЕВОДСТВА ИМЕНИ В.Я. ЮРЬЕВА
Национальной академии аграрных наук Украины

Лабораторія селекції та фізіології пшениці

История подразделения:

   Роботу з пшеницею озимою на Харківській дослідній станції розпочато П. В. Будріним у 1910 р., після його від'їзду зі станції її успішно продовжив В. Я. Юр'єв. У 1929 році районовані перші сорти пшениці озимої, створені на Харківській дослідній станції (Мільтурум 120, Юр'євка, Еритроспермум 917, Феругінеум 1239). Під керівництвом В. Я. Юр'єва селекцією пшениці озимої займався М. О. Голуб, який віддав станції 50 років свого життя. Інший учень і соратник В. Я. Юр'єва доктор сільськогосподарських наук, професор Василь Іванович Дідусь, який прийшов на станцію у 1935 р., а в 1938 р. очолив групу селекції пшениці озимої був керівником цього підрозділу понад 40 років. З 1925 р. поряд з існуючими методами добору, використовується гібридизація, а згодом і синтетична селекція. За участю і під керівництвом В. І. Дідуся селекціонерами створені сорти напівінтенсивного типу: Лютесценс 266, Лютесценс 238, Харківська 4. У 1969 р. районовано перший сорт з укороченою соломиною Харківська 63 та сорт інтенсивного типу Харківська 81. З 1983 р. відділ селекції озимої пшениці очолює кандидат сільськогосподарських наук М. І. Єльніков. За розробку нових методів створення напівкарликових сортів пшениці м'якої озимої (Напівкарлик 3, Харківська 11, Харківська 90, Харківська 92, Харківська 96) колективу вчених, який очолював Микола Іванович у 1997 році присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки. М. І Єльніков є автором 21 районованого сорту пшениці озимої. Фахівцями лабораторії селекції пшениці ярої теоретично обґрунтовано, розроблено і апробовано схему селекції ярої пшениці, яка дає змогу на всіх етапах селекційного процесу виділяти форм із високим рівнем господарсько-цінних ознак. Вперше розроблено і апробовано схему селекції ярої пшениці із урахуванням грунтово-кліматичних умов Лісостепу України, що суміщають високу продуктивність з іншими ознаками. Вперше розроблено напрям у селекції ярої твердої пшениці – поєднання високих макаронних і хлібопекарських властивостей і створені сорти такого типу. З 1998 року ведеться робота по створенню сортів пшениці полби звичайної (Triticum dicoccum Schuebl.). В 2012 р. на державне випробування передано перший в Україні сорт цієї культури. У 2008 році до складу лабораторії ввійшла група фізіології рослин. В такому складі лабораторію очолювали кандидат біологічних наук М. М. Грідін, доктор сільськогосподарських наук Н. І. Рябчун., кандидат сільськогосподарських наук А. Ф. Звягін. З 2019 року в лабораторії поєднані селекційні дослідження з пшениці озимої та ярої. полби ярої. На теперішній час лабораторію селекції та фізіології пшениці очолює доктор сільськогосподарських наук О. Ю. Леонов.

Сотрудники подразделения:
  • Заведующий лаборатории
    Заведующий лаборатории

    Олег Юрійович Леонов, доктор с-г. наук +380(572)900-244

Направления работы:
Основные научные разработки:
Основные научные публикации:
Контакты подразделения: