ИНСТИТУТ РАСТЕНИЕВОДСТВА ИМЕНИ В.Я. ЮРЬЕВА
Национальной академии аграрных наук Украины

ДФ 64.366.001

Спеціалізована вчена рада ДФ 64.366.001 (Наказ МОН від 13.10.2021 р. № 1099) створена для проведення разового захисту дисертації Вечерської Людмили Анатоліївни на тему «Особливості розширення генетичного різноманіття вихідного матеріалу пшениці полби звичайної методом гібридизації», поданої на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 20 – Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 201 – Агрономія.

Голова ради – доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Кириченко Віктор Васильович, керівник відділу новітніх селекційно-насінницьких технологій та сортовивчення Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН.

Члени ради:

  • доктор сільськогосподарських наук, професор Козаченко Михайло Романович, керівник відділу теоретичних досліджень у рослинництві та генетичних ресурсів рослин Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН. (рецензент);
  • доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Васько Наталія Іванівна, головний науковий співробітник лабораторії селекції та генетики ячменю Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН. (рецензент);
  • доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Хоменко Світлана Олегівна, дослідник із селекції та генетики сільськогосподарських культур ТОВ "БАСФ Т.О.В." (опонент);
  • доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Сергієнко Оксана Володимирівна, завідувачка відділу селекції та насінництва овочевих і баштанних культур Інституту овочівництва і баштанництва НААН (опонент).

 

Захист дисертації відбудеться 25 листопада 2021 року о 10 годині

в дистанційному режимі (on-line) на платформі Zoom:

Ідентифікатор конференції: 827 2098 1229

Код доступу: 2020

 

Анотація дисертації

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Адреси для зауважень

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук офіційного опонента Хоменко С.О.

Відгук офіційного опонента Сергієнко О.В.

Аудіо запис засідання спеціалізованої вченої ради ДФ 64.366.001

Наказ