ИНСТИТУТ РАСТЕНИЕВОДСТВА ИМЕНИ В.Я. ЮРЬЕВА
Национальной академии аграрных наук Украины

Учебно-методическое обеспечение

Навчальні дисципліни, що формують загальнонаукові та мовні компетентності

Філософія науки

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Навчальні дисципліни, що формують універсальні навички дослідника

Методологія дослідження та організація підготовки дисертаційної роботи

Методичні рекомендації до практичних занять

Глобальні проблеми досліджень в селекції, насінництві та рослинництві польових культур

Методичні рекомендації до практичних занять

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Навчальні дисциплін, що формують фахові компетентності за напрямами

Селекція, насінництво та насіннєві сортові ресурси польових культур

Методичні рекомендації до практичних занять

Сучасні теоретичні основи селекції та насінництва

Методичні рекомендації до практичних занять

Агробіологічні системи вирощування польових культур

Методичні рекомендації до практичних занять

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Інноваційні аспекти вирощування високоякісної рослинницької продукції

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Методичні рекомендації до практичних занять

 

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН