THE PLANT PRODUCTION INSTITUTE named after V.YA. YURIEV
National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

Оголошено конкурс на заміщення вакантних наукових посад

Інститут рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН оголошує конкурс на заміщення наступних наукових посад:

Лабораторія генетики, біотехнології та якості: молодший науковий співробітник; науковий співробітник

Лабораторія інтродукції та зберігання генетичних ресурсів рослин: старший науковий співробітник

Лабораторія генетичних ресурсів зернобобових і круп’яних культур: провідний науковий співробітник

Лабораторія селекції та фізіології пшениці: молодший науковий співробітник; науковий співробітник

Сектор стійкості до абіотичних чинників: завідувач сектору; науковий співробітник

Лабораторія селекції та генетики ячменю: старший науковий співробітник

Лабораторія селекції зернобобових культур: 2 посади науковий співробітник

Лабораторія селекції та генетики соняшнику: головний науковий співробітник; молодший науковий співробітник

Лабораторія насінництва та насіннєзнавства: провідний науковий співробітник

Відділ рослинництва та сортовивчення: провідний науковий співробітник; молодший науковий співробітник

Відділ науково-методологічного забезпечення та інтелектуальної власності: старший науковий співробітник

 

Для участі у конкурсі необхідно подати наступні документи:

  • - заява на участь у конкурсі
  • - особовий листок з обліку кадрів
  • - копії дипломів про: вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання
  • - виробничу характеристику
  • - список наукових праць.

Документи подаються у одному примірнику, приймаються за адресою 61060, м. Харків, проспект Московський, 142 (Відділ кадрів) протягом 1 місяця після опублікування оголошення.