THE PLANT PRODUCTION INSTITUTE named after V.YA. YURIEV
National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

Захист докторської дисертації Щипака Геннадія Васильовича

28 вересня 2021 року в Інституті рослинництва імені В.Я. Юр'єва НААН відбувся прилюдний захист дисертації Щипака Геннадія Васильовича на тему: «Теоретичні основи селекції гексаплоїдних тритикале на адаптивність, урожайність та якість», поданої на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».

Науковий консультант доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Кириченко Віктор Васильович, керівник відділу новітніх селекційно-насінницьких технологій та сортовивчення Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор Тищенко Володимир Миколайович, завідувач кафедри селекції, насінництва та генетики Полтавського державного аграрного університету МОН України

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співрообітник Кочмарський Валентин Сергійович, головний науковий співробтіник лабораторії селекції озимої пшениці Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН, директор ДП "ДГ "Еліта" МІП імені В.М. Ремесла НААН

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Лайко Ірина Михайлівна, завідувач відділу селекції та насінництва конопель Інституту луб'яних культр НААН

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Кондратенко Сергій Іванович, завідувач відділу овочевих і баштанних культур Інституту овочівництва і баштанництва НААН

 

Вітаємо Геннадія Васильовича з успішним захистом докторської дисертації і бажаємо міцного здоров’я, здійснення мрій, нових наукових здобутків і успіхів з їх впровадження!