THE PLANT PRODUCTION INSTITUTE named after V.YA. YURIEV
National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

Моніторинг виконання завдань з ПНД 17 «Генетичні ресурси рослин»

28 серпня 2021 року керівник та члени координаційно-методичної ради з ПНД 17 «Генетичні ресурси рослин» В.К. Рябчун, заступник директора з наукової роботи з генетичними ресурсами рослин; Н.В. Кузьмишина, завідувач лабораторії та О.А. Задорожна, провідний науковий співробітник лабораторії інтродукції та зберігання генетичних ресурсів та інші провели моніторинг виконання завдань: «Формування та підтримання генетичного різноманіття овочевих і баштанних культур для забезпечення селекційних програм» (Інститут овочівництва та баштанництва НААН) і «Розроблення методології інтродукції рослин роду Morus L. для поповнення колекції генофонду шовковиці ННЦ "ІЕКВМ" та використання у селекційному процесі» лабораторії шовківництва та технічної ентомології ННЦ ІЕКВМ НААН.

В ІОБ керівники та виконавці завдання канд. с.-г. наук Митенко І.М., доктор с.-г. наук Кондратенко С.І., с.н.с. Крутько Р.В. представили дослідження згідно робочої програми на 2021 р. У неопалюваних теплицях за капельного зрошення оцінюються зразки томатів, перців, баклажанів. Генетичне різноманіття цих культур значно збагачує Національний генбанк рослин України. У польових умовах за капельного зрошення оцінюються зразки редиски, цибулі, моркви, буряка та ін. культур. За богарних умов вирощуються різноманітні зразки кавунів.

Обговорені питання прискорення закладки на довгострокове зберігання зразків овочевих культур, завершення інвентаризації зразків колекцій та ефективної інтродукції.

Завдання виконується в повному обсязі.

Колекція шовковиці як національне надбання підтримується лабораторією шовківництва та технічної ентомології ННЦ ІЕКВМ НААН у складі 115 зразків, 106 з яких паспортизовано. Для виконання завдання необхідно вирішити кадрові питання та розв’язати ряд технічних завдань підтримки та дослідження зразків шовковиці.