THE PLANT PRODUCTION INSTITUTE named after V.YA. YURIEV
National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

SPECIALIZED ACADEMIC COUNCIL

Specialized Academic Council D 64.366.01

Specialty:  06.01.05 - Breeding and Seed production   and   06.01.09 – Plant Production

Approved by Order 1643 of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 28.12.2019

Chairman - Kyrychenko Viktor Vasyliovych

Deputy Chairman - Kobyzieva Liubov Nykyforivna

Secretary - Ohurtsov Yurii Yevhenovych

 

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01

28 вересня 2021 року о 9 годині відбудеться прилюдний захист дисертації Щипака Геннадія Васильовича на тему: «Теоретичні основи селекції гексаплоїдних тритикале на адаптивність, урожайність та якість», поданої на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».

Науковий консультант доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Кириченко Віктор Васильович, керівник відділу новітніх селекційно-насінницьких технологій та сортовивчення Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор Тищенко Володимир Миколайович, завідувач кафедри селекції, насінництва та генетики Полтавського державного аграрного університету МОН України

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співрообітник Кочмарський Валентин Сергійович, головний науковий співробтіник лабораторії селекції озимої пшениці Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН, директор ДП "ДГ "Еліта" МІП імені В.М. Ремесла НААН

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Лайко Ірина Михайлівна, завідувач відділу селекції та насінництва конопель Інституту луб'яних культр НААН

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142

Автореферат Щипака Геннадія Васильовича

Дисертація Щипака Геннадія Васильовича

Відгук офіційного опонента Тищенка В.М.

Відгук офіційного опонента Кочмарського В.С.

Відгук офіційного опонента Лайко І.М.

 

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01

28 вересня 2021 року о 13 годині відбудеться прилюдний захист дисертації Понуренка Сергія Геннадійовича на тему: «Вихідний матеріал для селекції кукурудзи на продуктивність та якість зерна в умовах східного Лісостепу України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Коломацька Валерія Павлівна, заступник директора з наукової роботи Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН

Офіційні опоненти:

доктор біологічних наук, професор Січкар В’ячеслав Іванович, завідувач науково-технологічного відділу розробки та впровадження інноваційних технологій для інтенсифікації виробництва сільськогосподарської продукції Одеської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Марченко Тетяна Юріївна, завідувач відділу селекції Інституту зрошуваного землеробства НААН

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142

Автореферат Понуренка Сергія Геннадійовича

Дисертація Понуренка Сергія Геннадійовича

Відгук офіційного опонента Січкаря В.І.

Відгук офіційного опонента Марченко Т.Ю.

 

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01

21 вересня 2021 року о 10 годині відбудеться прилюдний захист дисертації Докукіної Ксенії Іванівни на тему: «Використання синтетиків геномної структури ABD для селекції пшениці м'якої ярої», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».

Науковий керівник – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Богуславський Роман Львович, провідний науковий співробітник лабораторії інтродукції та зберігання генетичних ресурсів рослин Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НААН Черчель Владислав Юрійович, директор ДУ Інститут зернових культур НААН

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Кириленко Віра Вікторівна, головний науковий співробітник лабораторії селекції озимої пшениці Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142

Автореферат Докукіної Ксенії Іванівни

Дисертація Докукіної Ксенії Іванівни

Відгук офіційного опонента Черчеля В.Ю.

Відгук офіційного опонента Кириленко В.В.

 

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01

20 липня 2021 року о 10 годині відбудеться прилюдний захист дисертації Гусенкової Олесі Володимирівни на тему: «Морфо-генетичний прояв кількісних ознак пшениці озимої в умовах Лісостепу України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».

Науковий керівник доктор сільськогосподарських наук, професор Тищенко Володимир Миколайович, завідувач кафедри селекції, насінництва та генетики Полтавської державної аграрної академії МОН України

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Леонов Олег Юрійович, завідувач лабобраторії селекції та фізіології пшениці Інституту рослинництва імені В.Я. Юр'єва НААН

кандидат сільськогосподарських наук, доцент Криворученко Роман Володимирович, доцент кафедри генетики, селекції та насінництва Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва МОН України

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142

Автореферат Гусенкової Олесі Володимиівни

Дисертація Гусенкової Олесі Володимирівни

Відгук офіційного опонента Леонова О.Ю.

Відгук офіційного опонента Криворученка Р.В.

 

At the meeting of the Specialized Academic Council D 64.366.01

On May 11, 2021 at 9 a.m., there will be a public defense of Iryna Oleksandrivna Derevianko’s thesis "Selection value of the source material of spring barley for drought resistance and productivity in the conditions of the eastern part of the Forest-Steppe of Ukraine" submitted for the Academic Degree of Candidate of Agricultural Sciences in specialty 06.01.05 "Breeding and Seed Production"

Supervisor  Candidate of Agricultural Sciences, Professor Proskurnin Mykola Vasyliovych

Official opponents:

Doctor of Agricultural Sciences, Professor Vashchenko Volodymyr Vasyliovych, Head of the Chair of Breeding and Seed Production of Dnipropetrovsk State Agrarian University of the MES of Ukraine

Doctor of Agricultural Sciences, Senior Researcher Ivchenko Tetiana Volodymyrivna, Head of the Department of Genetics, Genetic resources and Biotechnology of the Institute of Vegetables and Melons of NAAS

The thesis is available in the library of the Plant Production Institute named after V.Ya. Yuriev of NAAS at the address: 142 Moskovskyi Ave., Kharkiv

Iryna Oleksandrivna Derevianko's synopsis of the thesis

Iryna Oleksandrivna Derevianko's thesis

Official opponent V.V. Vashchenko's report

Official opponent T.V. Ivchenko's report

 

At the meeting of the Specialized Academic Council D 64.366.01

On May 11, 2021 at 12 a.m., there will be a public defense of Tetiana Vasylivna Mynets’s thesis "Pollen formation ability and quality of sunflower pollen and creation of self-fertilization lines with high combination ability" submitted for the Academic Degree of Candidate of Agricultural Sciences in specialty 06.01.05 "Breeding and Seed Production"

Supervisor - Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Academician of NAAS Kyrychenko Viktor Vasyliovych, Head of the Department of the latest selection and seed technologies and variety studies of the Institute of Plant Breeding V.Ya. Yuriev NAAS

Official opponents:

Doctor of Agricultural Sciences, Professor, NAAS Academician Lavrynenko Yurii Oleksandrovych, Chief Researcher of the Breeding Department of the Institute of Irrigated Agriculture of NAAS

Doctor of Agricultural Sciences, Professor Vashchenko Volodymyr Vasyliovych, Head of the Chair of Breeding and Seed Production of Dnipropetrovsk State Agrarian University of the MES of Ukraine

The thesis is available in the library of the Plant Production Institute named after V.Ya. Yuriev of NAAS at the address: 142 Moskovskyi Ave., Kharkiv

Tetiana Vasylivna Mynets's synopsis of the thesis

Tetiana Vasylivna Mynets's thesis

Official opponent Yu.O. Lavrynenko's report

Official opponent V.V. Vashchenko's report

 

At the meeting of the Specialized Academic Council D 64.366.01

On April 27, 2021 at 9 a.m., there will be a public defense of Valentyna Oleksandrivna Hoptsii’s thesis "Morphophysiological and Anatomical Features of the Current Gene Pool of Winter Bread Wheat and Their Use in Breeding for Performance" submitted for the Academic Degree of Candidate of Agricultural Sciences in specialty 06.01.05 "Breeding and Seed Production".

Supervisor - Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor Kryvoruchenko Roman Volodymyrovych, Associate Professor of the Chair of Genetics, Breeding and Seed Production of Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchaiev of the MES of Ukraine

Official opponents:

Doctor of Agricultural Sciences, Professor Tyshchenko Volodymyr Mykolaiovych, Head of the Chair of Breeding, Seed Production and Genetics of Poltava State Agrarian Academy of the MES of Ukraine

Doctor of Agricultural Sciences, Senior Researcher Serhiienko Oksana Volodymyrivna, Accademic Secretary, Head of the Department of Vegetable and Melon Breeding and Seed Production of the Institute of Vegetables and Melons of NAAS

The thesis is available in the library of the Plant Production Institute named after V.Ya. Yuriev of NAAS at the address: 142 Moskovskyi Ave., Kharkiv

Valentyna Oleksandtivna Hoptsii's synopsis of the thesis

Valentyna Oleksandrivna Hoptsii's thesis

Official opponent V.M. Tyshchenko's report

Official opponent O.V. Serhiienko's report

 

At the meeting of the Specialized Academic Council D 64.366.01

On April 27, 2021 at 12 a.m., there will be a public defense of Maryna Viktorivna Kapustian’s thesis "Breeding Value of Inbred Corn Lines Derived from Diverse Starting Material" submitted for the Academic Degreeof Candidate of Agricultural Sciences in specialty 06.01.05 "Breeding and Seed Production"

Supervisor - Doctor of Agricultural Sciences, Senior Researcher Chernobai Larysa Mykolaiivna, Head of the Laboratory of Corn Breeding and Seed Production of the Plant Production Institute named after V.Ya. Yuriev of NAAS 


Official opponents:

Doctor of Agricultural Sciences, Senior Researcher Serhiienko Oksana Volodymyrivna, Accademic Secretary, Head of the Department of Vegetable and Melon Breeding and Seed Production of the Institute of Vegetables and Melons of NAAS

Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor Kryvoruchenko Roman Volodymyrovych, Associate Professor of the Chair of Genetics, Breeding and Seed Production, Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchaiev of the MES of Ukraine

The thesis is available in the library of the Plant Production Institute named after V.Ya. Yurievof NAAS at the address: 142 Moskovskyi Ave., Kharkiv

Maryna Viktorivna Kapustian's synopsis of the thesis

Maryna Viktorivna Kapustian's thesis

Official opponent O.V. Serhiienko's report

Official opponent R.V. Kryvorucheko's report

 

At the meeting of the Specialized Academic Council D 64.366.01

On April 20, 2021 at 10 a.m., there will be a public defense of Serhii Stanislavovych Riabukha thesis "Scientific Basics of Soybean Breeding for Adaptability, High Yield and Seed Quality" submitted for the Academic Degree of Doctor of Agricultural Sciences in specialty 06.01.05 "Breeding and Seed Production".

Consultant - Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Academician of NAAS Kyrychenko Viktor Vasyliovych, Head of the Department of the latest selection and seed technologies and variety studies of the Institute of Plant Breeding. V. Ya. Yuriev NAAS


Official opponents:

Doctor of Agricultural Sciences, Professor, NAAS Academician Lavrynenko Yurii Oleksandrovych, Chief Researcher of the Breeding Department of the Institute of Irrigated Agriculture of NAAS

Doctor of Biological Sciences, Professor Sichkar Viacheslav Ivanovych, Head of the Scientific and Technological Department for Development and Implementation of Innovative Technologies for Intensification of Agricultural Production of Odesa State Agricultural Experimental Station of NAAS

Doctor of Agricultural Sciences, Senior Researcher Serhiienko Oksana Volodymyrivna, Accademic Secretary, Head of the Department of Vegetable and Melon Breeding and Seed Production of the Institute of Vegetables and Melons of NAAS

The thesis is available in the library of the Plant Production Institute named after V.Ya. Yuriev of NAAS at the address: 142 Moskovskyi Ave., Kharkiv

Serhii Stanislavovych Riabuka's synopsis of the thesis

Serhii Stanislavovych Riabukha's thesis

Official opponent Yu.O. Lavrynenko's report

Official opponent V.I. Sichkar's report

Official opponent O.V. Serhiienko's report

 

At the meeting of the Specialized Academic Council D 64.366.01

On April 20, 2021 at 2 p.m. there will be a public defense of Oksana Volodymyrivna Shovkova's thesis "Formation of Soybean Productivity Depending on Sowing Time and Mineral Fertilization in the Left-Bank Forest-Steppe of Ukraine" submitted for the Academic Degree of Candidate of Agricultural Sciences in specialty 06.01.09 "Plant Production"

Supervisor - Doctor of Agricultural Sciences, Professor Shevnikov Mykola Yanaievych, Professor of the Department of Plant Breeding of Poltava State Agrarian Academy of the MES of Ukraine

Official opponents:

Doctor of Agricultural Sciences, Senior Researcher Riabchun Nataliia Ivanivna, Chief Researcher of the Laboratory of Wheat Breeding and Physiology of the Plant Production Institute named after V.Ya. Yuriev of NAAS

Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor Ohurtsov Yvhen Mykolaiovych, Professor of the Chair of Plant Production of Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchaiev of the MES of Ukraine

The thesis is available in the library of the Plant Production Institute named after V.Ya. Yuriev of NAAS at the address: 142 Moskovskyi Ave., Kharkiv

Oksana Volodymyrivna Shovkova's synopsis of the thesis

Oksana Volodymyrivna Shovkova's thesis

Official opponent N.I. Riabchun's report

Official opponent Ye.M. Ohurtsov's report

 

At the meeting of the Specialized Academic Council D 64.366.01

On December 29, 2020 at 10 o'clock there will be a public defense of Yevhen Oleksandrovych Lebedenko's thesis "Breeding of Starting Material to Create Sulfonylurea Herbicide – Resistant Sunflower Hybrids" submitted for the Academic Degree of Candidate of Agricultural Sciences in specialty 06.01.05 "Breeding and Seed Production."

Supervisor - Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Academician of NAAS Kyrychenko Viktor Vasyliovych, Head of the Department of Novel Breeding and Seed technologies and Variety Investigations of the Plant Production Institute named after V.Ya. Yuriev of NAAS.

Official opponents:

Doctor of Agricultural Sciences, Senior Researcher, Corresponding Member of NAAS Cherchel Vladyslav Yuriiovych, Director of the Institute of Grain Crops of NAAS

Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor Kryvoruchenko Roman Volodymyrovych, Associate Professor of the Chair of Genetics, Breeding and Seed Production of Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchaiev of the MES of Ukraine

The thesis is available in the library of the Plant Production Institute named after V.Ya. Yuriev of NAAS at the address: 142 Moskovskyi Ave., Kharkiv

Yevhen Oleksandrovych Lebedenko's synopsis of the thesis

Yevhen Oleksandrovych Lebedenko's thesis

Official opponent V.Yu. Cherhel's report

Official opponent R.V. Kryvoruchenko's report

 

At the meeting of the Specialized Academic Council D 64.366.01

On December 29, 2020 at 1 p.m. there will be a public defense of Mykyta Yuriiovych Skorokhodov’s thesis "Longevity Peculiarities upon Storage of Seeds of Underutilized Wheat Species" submitted for the Academic Degree of Candidate of Agricultural Sciences in specialty 06.01.05 "Breeding and Seed Production."

Supervisor - Candidate of Biological Sciences, Senior Researcher Bohuslavskyi Roman Lvovych, Leading Researcher of the Laboratory of Introduction and Preservation of Plant Genetic Resources of the Plant Production Institute named after V.Ya. Yuriev of NAAS

Official opponents:

Doctor of Agricultural Sciences, Professor Tyshchenko Volodymyr Mykolaiovych, Head of the Department of Breeding, Seed Production and Genetics of Poltava State Agrarian Academy of the Ministry of Education and Science of Ukraine

Doctor of Agricultural Sciences, Senior Researcher Serhiienko Oksana Volodymyrivna, Head of the Department of Vegetable and Gourd Breeding and Seed Production of the Institute of Vegetables and Melons of NAAS

The thesis is available in the library of the Plant Production Institute named after V.Ya. Yuriev of NAAS at the address: 142 Moskovskyi Ave., Kharkiv

Mykyta Yuriiovych Skorokhodov's synopsis of the thesis

Mykyta Yuriiovych Skorokhodov's thesis

Official opponent V.M. Tyshchenko's report

Official opponent O.V. Serhiienko's report

 

At the meeting of the Specialized Academic Council D 64.366.01

On December 15, 2020 at 10 a.m. there will be a public defense of Serhii Volodymyrovych Mishchenko’s thesis "Theoretical and Practical Principles of Using Inbreeding and Hybridization in Hemp Breeding" submitted for the Academic Degree of Doctor of Agricultural Sciences in specialty 06.01.05 "Breeding and Seed Production."

Consultant - Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Academician of NAAS Kyrychenko Viktor Vasyliovych, Head of the Department of Novel Breeding and Seed technologies and Variety Investigations of the Plant Production Institute named after V.Ya. Yuriev of NAAS.

Official opponents:

Doctor of Agricultural Sciences, Professor, NAAS Academician Lavrynenko Yurii Oleksandrovych, Chief Researcher of the Breeding Department of the Institute of Irrigated Agriculture of NAAS

Doctor of Agricultural Sciences, Professor Vashchenko Volodymyr Vasyliovych, Head of the Chair of Breeding and Seed Production of Dnipropetrovsk State Agrarian University of the MES of Ukraine

Doctor of Agricultural Sciences, Senior Researcher Serhiienko Oksana Volodymyrivna, Head of the Department of Vegetable and Gourd Breeding and Seed Production of the Institute of Vegetables and Melons of NAAS

The thesis is available in the library of the Plant Production Institute named after V.Ya. Yuriev of NAAS at the address: 142 Moskovskyi Ave., Kharkiv

Serhii Volodymyrovych Mishchenko's synopsis of the thesis

Serhii Volodymyrovych Mishchenko's thesis

Official opponent Yu.O. Lavrynenko's report

Official opponent V.V. Vashchenko's report

Official opponent O.V. Serhiienko's report

 

At the meeting of the Specialized Academic Council D 64.366.01

On April 21, 2020 at 10 a.m. there will be a public defense of Nataliia Serhiivna Kharytonenko’s thesis "Content Variability and Inheritance Patterns of Vitamin E (Tocopherol Isomers) in Sunflower Lines and Inbred Generations" submitted for the Academic Degree of Candidate of Agricultural Sciences in specialty 06.01.05 "Breeding and Seed Production."

Supervisor - Doctor of Agricultural Sciences, Professor, NAAS Academician Kyrychenko Viktor Vasyliovych, Director of the Plant Production Institute named after V.Ya. Yuriev of NAAS

Official opponents:

Doctor of Agricultural Sciences, Senior Researcher, Corresponding Member of NAAS Cherchel Vladyslav Yuriiovych, Director of the Institute of Grain Crops of NAAS

Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor Kryvoruchenko Roman Volodymyrovych, Associate Professor of the Chair of Genetics, Breeding and Seed Production of Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchaiev of the MES of Ukraine

The thesis is available in the library of the Plant Production Institute named after V.Ya. Yuriev of NAAS at the address: 142 Moskovskyi Ave., Kharkiv

Notice of the defense date postponement

Nataliia Serhiivna Kharytonenko's synopsis of the thesis

Nataliia Serhiivna Kharytonenko's thesis

Official opponent V.Yu. Cherchel's report

Official opponent R.V. Kryvoruchenko's report